Patrick van der Meij

Patrick van der MeijPatrick van der Meij is strafrechtadvocaat en partner bij Cleerdin & Hamer Advocaten en research fellow bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie aan de Universiteit Leiden.

Getuigenissen

Als het bewijs tegen een verdachte uitsluitend of in beslissende mate wordt gebaseerd op één getuigenverklaring, dan dient de verdediging in de gelegenheid te worden gesteld – indien zij dat wenst –...

Lees meer

De witwaswedloop

Op 1 januari 2017 (Stb. 2016, 313 en 378) is het wetboek uitgebreid met art. 420bis lid 1 en 420quater lid 1 Sr, waarin het nieuwe ‘eenvoudig witwassen’ strafbaar wordt gesteld. Deze wetgeving vormt...

Lees meer

Kamerplant of querulant

De vorige keer hebik het arrest (NJ 2016, 52) aan de orde gesteld waarin de wetgever door de Hoge Raad onder druk werd gezet het recht op verhoorbijstand te regelen vóór 1 maart 2016. Die datum ligt...

Lees meer

Recente vacatures

Recente vacatures