Nieuws – Mr. Online http://www.mr-online.nl Website voor juristen Thu, 22 Jun 2017 17:12:07 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.5 http://www.mr-online.nl/wp-content/uploads/2017/02/cropped-favicon-mr-32x32.jpg Nieuws – Mr. Online http://www.mr-online.nl 32 32 Eddy Bauw: ‘Politiek proces uitlaatklep voor onvrede’ http://www.mr-online.nl/eddy-bauw-politiek-proces-uitlaatklep-onvrede/ Thu, 22 Jun 2017 11:30:40 +0000 http://www.mr-online.nl/?p=23613 De mogelijkheden voor burgers om de overheid voor de civiele rechter te slepen zijn een belangrijke uitlaatklep voor maatschappelijke onrust en helpt die onrust de kanaliseren. Dat stelt professor Eddy Bauw in zijn oratie ‘Politieke processen. Over de rol van de civiele rechter in de democratische rechtsstaat’ waarmee hij het hoogleraarschap aan de Universiteit Utrecht […]

Het bericht Eddy Bauw: ‘Politiek proces uitlaatklep voor onvrede’ verscheen eerst op Mr. Online.

]]>
De mogelijkheden voor burgers om de overheid voor de civiele rechter te slepen zijn een belangrijke uitlaatklep voor maatschappelijke onrust en helpt die onrust de kanaliseren. Dat stelt professor Eddy Bauw in zijn oratie ‘Politieke processen. Over de rol van de civiele rechter in de democratische rechtsstaat’ waarmee hij het hoogleraarschap aan de Universiteit Utrecht aanvaardde. Daarnaast kan een actieve civiele rechter tegenwicht bieden tegen rechtsstatelijk bedenkelijke ontwikkelingen in de politiek, meent Bauw. Hij is hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder  Aansprakelijkheidsrecht en Rechtspleging.

Urgenda-vonnis

Burgers en belangenorganisaties proberen steeds vaker via de civiele rechter wetgeving en beleid te beïnvloeden. De bekende Urgenda-uitspraak over het klimaatbeleid heeft de discussie hierover op scherp gezet. Er bestaat verdeeldheid over de vraag waar de grenzen van de bevoegdheden van de rechter moeten liggen.

Bauw laat zien hoe de bevoegdheden van de civiele rechter, in het bijzonder ten opzichte van de overheid, sinds het begin van de vorige eeuw sterk zijn toegenomen en hoe dit de aanvaring met wetgever en bestuur onvermijdelijk maakte. In de huidige tijd, waarin de democratische rechtsstaat zowel nationaal als internationaal onder grote druk staat, vervult de civiele rechter een uiterst nuttige rol, meent Bauw.

Weerstand

De rechter treedt hiermee wel op het terrein van de politiek en dit roept weerstand op bij de ‘politieke staatsmachten’. Bauw: “Het historische perspectief leert ons dat de discussie over de grenzen van de bevoegdheden van de civiele rechter niet slechts op basis van dogma’s als het ‘primaat van de politiek’ moet worden gevoerd. Er moet worden gezocht naar een interactie tussen de staatsmachten die past bij de huidige tijd. Als de Hoge Raad een eeuw geleden had vastgehouden aan oude vanzelfsprekendheden, dan zou de civiele rechter de aansluiting met de samenleving volledig hebben verloren, terwijl juist deze staatsmacht nu het grootste vertrouwen van de burger geniet.”

Waarlijk onafhankelijk

Hij noemt het laatste feit van groot belang. “Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de rechter waarlijk onafhankelijk is, en geen tandeloze ambtelijke tijger, die steeds terugdeinst voor de overheid.”

Het bericht Eddy Bauw: ‘Politiek proces uitlaatklep voor onvrede’ verscheen eerst op Mr. Online.

]]>
Kwaliteitstoets ‘light’ voor advocaten http://www.mr-online.nl/kwaliteitstoets-light-advocaten/ Thu, 22 Jun 2017 11:18:46 +0000 http://www.mr-online.nl/?p=23601 Na jarenlang gesteggel is de kogel eindelijk door de kerk: advocaten worden onderworpen aan een kwaliteitstoets. Het gaat wel om de ‘light-versie’. Advocaten moeten minimaal acht uur per jaar besteden aan feedback, maar hoeven daarvoor niet te kiezen voor het arbeidsintensieve en dure middel van peer review. Intervisie of gestructureerd collegiaal overleg zijn ook toegestaan. […]

Het bericht Kwaliteitstoets ‘light’ voor advocaten verscheen eerst op Mr. Online.

]]>
Na jarenlang gesteggel is de kogel eindelijk door de kerk: advocaten worden onderworpen aan een kwaliteitstoets. Het gaat wel om de ‘light-versie’. Advocaten moeten minimaal acht uur per jaar besteden aan feedback, maar hoeven daarvoor niet te kiezen voor het arbeidsintensieve en dure middel van peer review. Intervisie of gestructureerd collegiaal overleg zijn ook toegestaan. Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft de benodigde verordening goedgekeurd op 21 juni.

Deze uitkomst is een compromis tussen het oorspronkelijke uitgangspunt van de Algemene Raad (AR) en de opinie van een aantal leden van het College van Afgevaardigden (CvA). De Algemene Raad wilde aanvankelijk peer review verplichten, maar dit stuitte op verzet vanuit geledingen binnen het CvA.

De tegenstanders van verplichte peer review zijn bang voor de kosten van een externe deskundige die peer review begeleidt. Vooral kleine kantoren hikken aan tegen het bedrag van 1000 à 1500 euro dat daarmee gemoeid is. Andere advocaten zijn bang de vertrouwelijkheidsregels te schenden als ze inzage moeten verlenen in hun dossiers.

CvA-lid Nardy Desloover (Wybenga advocaten) noemde de uitkomst een slap aftreksel van een kwaliteitstoets. Hij kreeg bijval van zijn Amsterdamse collega Margreet Ruijgrok (Van Hilten Advocaten & Mediators). “Het valt mij op dat de tegenstanders van strengere kwaliteitseisen vooral redeneren vanuit het belang van hun kantoor en niet vanuit het cliëntbelang.”

Het is nog niet bekend wanneer de verplichting ingaat.

Het bericht Kwaliteitstoets ‘light’ voor advocaten verscheen eerst op Mr. Online.

]]>
Hoge Raad blij met vragen aan EHRM http://www.mr-online.nl/hoge-raad-blij-vragen-aan-ehrm/ Wed, 21 Jun 2017 12:10:14 +0000 http://www.mr-online.nl/?p=23589 De Hoge Raad is blij met de mogelijkheid om in de toekomst principiële vragen te stellen aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over de uitleg en toepassing van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) en de protocollen bij dat verdrag. Dat blijkt uit het jaarverslag over […]

Het bericht Hoge Raad blij met vragen aan EHRM verscheen eerst op Mr. Online.

]]>
De Hoge Raad is blij met de mogelijkheid om in de toekomst principiële vragen te stellen aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over de uitleg en toepassing van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) en de protocollen bij dat verdrag. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2016 van de Hoge Raad.

Die interactie met het EHRM wordt mogelijk gemaakt door het Zestiende Protocol bij het EVRM, dat door Nederland is ondertekend. De goedkeuringswet wacht nog op behandeling in de Tweede Kamer.

Door het stellen van zulke vragen vermijdt de Hoge Raad het risico dat hij op eigen gezag een uitleg geeft aan een leerstuk van het EVRM waarover het EHRM geen duidelijk standpunt heeft ingenomen. Alle hoogste nationale rechters kunnen na goedkeuring en inwerkingtreding van dit protocol vragen stellen aan het EHRM.

Uit het jaarverslag blijkt ook dat de Hoge Raad kiest voor het behandelen van zaken die van belang zijn voor de rechtsontwikkeling en rechtseenheid. De Hoge Raad is terughoudendheid met zaken waarin de Raad geen constructieve rol kan spelen. Hiermee sluit ons hoogste rechtscollege aan bij een internationale tendens.

Het bericht Hoge Raad blij met vragen aan EHRM verscheen eerst op Mr. Online.

]]>
ChiChi de Haan wint scriptieprijs Beer Impuls http://www.mr-online.nl/chichi-haan-wint-scriptieprijs-beer-impuls/ Wed, 21 Jun 2017 12:09:12 +0000 http://www.mr-online.nl/?p=23577 ChiChi de Haan heeft de landelijke scriptieprijs van Stichting Beer impuls gewonnen. De titel van de winnende inzending was: ‘De zorgverlener als tweede slachtoffer’, met als subtitel ‘Art. 7:658 BW en zorg voor de zorgverlener na een incident’.  De Haan stuurde haar scriptie in als masterstudent aan de Universiteit van Amsterdam en is inmiddels advocaat […]

Het bericht ChiChi de Haan wint scriptieprijs Beer Impuls verscheen eerst op Mr. Online.

]]>
ChiChi de Haan heeft de landelijke scriptieprijs van Stichting Beer impuls gewonnen. De titel van de winnende inzending was: ‘De zorgverlener als tweede slachtoffer’, met als subtitel ‘Art. 7:658 BW en zorg voor de zorgverlener na een incident’. 

De Haan stuurde haar scriptie in als masterstudent aan de Universiteit van Amsterdam en is inmiddels advocaat bij KBS Advocaten. De scriptie behandelt de vraag of een ziekenhuis (op grond van artikel 7:658 BW) tegenover de zorgverlener in loondienst de juridische plicht heeft om deze na een calamiteit of incident op te vangen. En of het ziekenhuis, bij gebreke daaraan, aansprakelijk kan zijn voor de psychische gezondheidsschade. “De scriptie is compact, bevat veel informatie en is desondanks zeer goed leesbaar,” oordeelde de jury bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. “Het onderwerp is origineel, actueel en relevant. De jury heeft met veel waardering kennis genomen van het praktijkonderzoek waarvan in de scriptie verslag wordt gedaan. Bij de scriptie bevindt zich een uitvoerige literatuurlijst en er worden concrete aanbevelingen gedaan.”

Stichting Beer impuls, een initiatief van zes Amsterdamse slachtofferadvocaten, stimuleert onder andere de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het rechtsgebied van aansprakelijkheid en personenschade. In juni 2016 heeft de stichting, net als in 2015, een landelijke scriptieprijs uitgeschreven. Per aangeschreven vakgroep kon één masterscriptie worden aangeleverd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade.

Dit jaar zal de stichting opnieuw een scriptieprijs uitschrijven.

Het bericht ChiChi de Haan wint scriptieprijs Beer Impuls verscheen eerst op Mr. Online.

]]>
Mr. Rally, mooie dag voor goed doel http://www.mr-online.nl/mr-rally-mooie-dag-goed-doel/ Tue, 20 Jun 2017 08:17:22 +0000 http://www.mr-online.nl/?p=23501 Rijden over de mooiste routes van Nederland, samen met andere juristen in bijzondere old- of newtimers? Een gezellige dag beleven met advocaten die het leuk vinden om aan de hand van een routeboek een rallyparcours door landelijk Nederland te rijden? En daarna lekker napraten tijdens de borrel? De Mr. Rally biedt het allemaal. Doe op […]

Het bericht Mr. Rally, mooie dag voor goed doel verscheen eerst op Mr. Online.

]]>
Rijden over de mooiste routes van Nederland, samen met andere juristen in bijzondere old- of newtimers? Een gezellige dag beleven met advocaten die het leuk vinden om aan de hand van een routeboek een rallyparcours door landelijk Nederland te rijden? En daarna lekker napraten tijdens de borrel? De Mr. Rally biedt het allemaal. Doe op 9 september mee met het juridisch auto-evenement van het jaar! De opbrengst gaat naar Lawyers for Lawyers.

Edith Molemans. Foto Boontje Advocaten

Voor Edith Molemans en Esther Markestein, allebei advocaat bij Boontje advocaten, was de rally op 17 september 2016 in meerdere opzichten een topdag. “Niet alleen vanwege het prachtige parcours, maar ook omdat we wonnen,” zegt Molemans. Voor Esther Markestein was het om nog een derde reden een bijzondere dag. De tocht eindigde op Buitenplaats Amerongen, waar ze in 2015 getrouwd is.

Esther Markestein. Foto Boontje Advocaten

De equipe Molemans/Markestein deed 2016 voor de vierde keer mee. “We zijn vrij fanatiek,” vertelt Esther. “Het eerste jaar werden we tweede, dus het jaar daarop hoopten we eerste te kunnen worden, maar we werden vierde. In 2016 dachten we: het is nu of nooit, en we werden eerste.”

Puzzelen

Molemans was navigator, en Markestein zat aan het stuur van de Mini Cooper. “De lol is puzzelen,” zegt Markestein. “Als de een iets roept, weet de ander hoe en wat. Het spelelement spreekt ons erg aan. We zijn rallygek geworden.” Molemans: “Je moet goed opletten. En heel goed schakelen tussen de verschillende opdrachten.”

Bart van Tongeren. Foto NOvA

Ook algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) Bart van Tongeren is van de partij. “De NOvA vindt het heel nuttig dat geld wordt ingezameld voor Lawyers for Lawyers en ziet het als een goede aanvulling op wat de NOvA in Nederland doet,” zegt de deken. “Namelijk het bewaken en beschermen van een goede rechtsbedeling en een goed functionerende rechtsstaat.”

Van Tongeren, die ook de prijsuitreiking doet, is een groot liefhebber van klassieke Franse auto’s. “Ik rijd met mijn Citroën DS21 uit 1969 mee,” vertelt hij. “Ik heb die auto, die nog steeds grotendeels in originele staat verkeert, in 1997 uit Frankrijk gehaald.”

De deken kijkt met veel belangstelling naar de toekomst van mobiliteit. “De ontwikkelingen op het gebied van duurzame E-mobility, autodelen, waterstof en andere innovaties gaan snel. Misschien wel net zo snel als de ontwikkelingen die op de advocatuur gaan afkomen. De advocatuur staat niet stil, zeker niet op 9 september.”

Grant Touring

Advocaat William Schonewille (BarentsKrans) was vorig jaar bijrijder in de auto van chauffeur Peter den Hertog (partner bij Grant Thornton).  “Een ontspannende dag met een competitief element in een mooie auto op onbekende weggetjes,” is zijn impressie.

“Toen Peter den Hertog mij vroeg om samen de rally te rijden, heb ik meteen ja gezegd,” vertelt Schonewille. Na een ontdekkingsreis over landelijke weggetjes in de provincie Utrecht legde het duo Grant Touring beslag op een vierde plaats.

Bij de Mr. Rally rijden de deelnemers een aantal uitgestippelde routes die zij moeten vinden dankzij verborgen of cryptische aanwijzingen. De sleutel tot het succes is de samenwerking tussen rijder en navigator. Als rijder is het vooral belangrijk om niet harder te rijden dan dat de navigator de kaartsituatie kan lezen.

“Makkelijk is het niet,” meent Schonewille. “Je verrijdt jezelf vrij snel. Uiteindelijk zijn wij nat gegaan op de tijdmeting. We hebben te langzaam gereden.”

Blindelings vertrouwen

Chauffeur Peter den Hertog (Grant Thornton) deed mee omdat Lawyers for Lawyers hem aanspreekt: “Ik denk dat de rechtstaat overal optimaal moet kunnen functioneren.”

Het belangrijkste van rallyrijden is voor Den Hertog dat je als bestuurder blindelings vertrouwt op je bijrijder. Dat trof voor Den Hertog: “Want ik had een heel fanatieke bijrijder.” De Grant Touring equipe reed in een twintig jaar oude Mercedes E280, geheel uitgevoerd in de kleur violet, en door Den Hertog uit Duitsland geïmporteerd.

De opbrengst van de rally gaat als elk jaar naar Lawyers for Lawyers, dat zich wereldwijd inzet voor een vrije en onafhankelijke advocatuur. Daar is geld voor nodig, en daarom is voorzitter Phon van den Biesen (Van den Biesen Kloostra Advocaten) blij met de steun van de Mr. Rally.

Lawyers for Lawyers besteedt dit jaar veel aandacht aan Turkije, waar tientallen processen worden gevoerd tegen advocaten. “Als Koerdische activisten worden gearresteerd, komen hun advocaten in beeld als verdachte van subversieve activiteiten. Naar die processen sturen wij vaak advocaten. Het is belangrijk om aandacht te krijgen in de Turkse media, en dat de Turkse rechters zich op de vingers gekeken weten.”

Colombia

Andere ‘probleemlanden’ zijn Thailand, Colombia, Saoedi-Arabië en voormalige Sovjetrepublieken zoals Kazachstan. “We ondersteunen advocaten met proceswaarneming en fact finding missies. En we dienen aan de lopende band stukken in bij de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. Soms neemt de Mensenrechtenraad de aanbevelingen van die commissie over.”

Juist vanwege de steun aan dit goede doel moedigt Edith Molemans advocaten aan om mee te doen aan de rally. “En ook omdat het een mooie dag is.”

Wilt u dit goede doel steunen? Schrijf u dan snel in via www.mr-rally.nl. Bekijk hier het verslag van de Mr.Rally van 2016.

Het bericht Mr. Rally, mooie dag voor goed doel verscheen eerst op Mr. Online.

]]>
Elaine Mak fileert de T-shaped lawyer http://www.mr-online.nl/prof-mak-drie-kernelementen-rechtenopleiding/ Mon, 19 Jun 2017 14:30:13 +0000 http://www.mr-online.nl/?p=23477 Binnen het juridisch onderwijs moeten drie kernelementen aanwezig zijn om de jurist klaar te stomen voor het beroepsleven: ruimte voor inhoudelijke diversiteit, het aanleren van omgevingsbewustzijn en een kritische houding en het ontwikkelen van een ethisch reflectiekader. Dat betoogde hoogleraar Elaine Mak op 19 juni in haar oratie The T-shaped Lawyer and Beyond: rethinking legal […]

Het bericht Elaine Mak fileert de T-shaped lawyer verscheen eerst op Mr. Online.

]]>
Binnen het juridisch onderwijs moeten drie kernelementen aanwezig zijn om de jurist klaar te stomen voor het beroepsleven: ruimte voor inhoudelijke diversiteit, het aanleren van omgevingsbewustzijn en een kritische houding en het ontwikkelen van een ethisch reflectiekader.

Dat betoogde hoogleraar Elaine Mak op 19 juni in haar oratie The T-shaped Lawyer and Beyond: rethinking legal professionalism and legal education for contemporary societies’.  Mak is sinds 1 juni 2016 hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschappen en Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht. Met ruimte voor diversiteit bedoelt ze dat generalisten, specialisten en interdisciplinaire juristen allemaal nodig zijn.

Behalve de drie kernelementen kan de academische rechtenopleiding volgens Mak meerwaarde hebben door ‘research based’ onderwijs. Een kritische en methodologisch onderbouwde benadering moet juristen in spe klaarstomen voor hun toekomstige professionele rol. “Aan docenten, studenten en universiteitsbestuurders de uitdaging om de universitaire omgeving hierop in te richten, in een afgewogen wisselwerking met de rechtspraktijk en samenleving,” betoogt Mak.

Met haar karakterisering van het juridisch onderwijs lanceert Elaine Mak een nieuwe interpretatie van het begrip ‘T-shaped lawyer’. Dat is de jurist die diepgaande juridische kennis (de staander van de T) combineert met brede kennis van andere disciplines en academische vaardigheden (de ligger van de T).

Binnen de juridische sector wordt een flinke discussie gevoerd over hoe breed of diep de juridische opleiding moet zijn. De kernvraag is of juristen vooral het recht moeten kennen of juist breed zijn opgeleid. Verschillende universiteiten zijn gestart met brede bachelors, waarin recht een ondergeschikte rol speelt. Het ontbreken van het civiel effect wordt door sommigen als een groot minpunt gezien. “In die controverse wil ik geen ik zelf geen keuze maken,” zegt Mak.

Studenten moeten volgens haar de keuze krijgen of om zich te verdiepen in ontwikkelingen als digitalisering en globalisering. Dat is nodig voor studenten die een rol willen spelen in kwesties als de klimaatzaak van Urgenda of conflicten over digitale platforms als Facebook en Uber. “De meer klassieke jurist die alleen kleine strafzaken doet zal er minder mee te maken hebben.”

Mak beschrijft de ontwikkeling van de jurist van een autonome generalist met oog voor het maatschappelijk belang naar de moderne professional, die specialistisch inzetbaar en transparant is en zich dienstbaar opstelt tegenover de klant en de organisatie. Die jurist krijgt bovendien te maken met de toegenomen complexiteit van de samenleving. “Daarbij is onontbeerlijk dat de jurist beschikt over een goed oordeelsvermogen, relevante juridische én niet-juridische kennis. Ook moet hij aansluiting zoeken bij maatschappelijke ontwikkelingen en een (zelf-)kritische blik hebben. Oude en nieuwe aspecten van juridisch professionalisme komen aldus samen in het beeld van de T-shaped lawyer.”

Het bericht Elaine Mak fileert de T-shaped lawyer verscheen eerst op Mr. Online.

]]>
Vrouwen aan de top bij Bird & Bird http://www.mr-online.nl/vrouwen-aan-top-bird-bird/ Mon, 19 Jun 2017 14:27:59 +0000 http://www.mr-online.nl/?p=23465 Bird & Bird Nederland heeft voor de vijfde keer op rij de Euromoney Europe Women in Business Law Award gewonnen. Die Award wordt jaarlijks uitgereikt aan advocatenkantoren die toonaangevend zijn op het gebied van ontwikkelingsmogelijkheden voor vrouwen. Ladies@Bird Bird & Bird ziet de toekenning als een erkenning voor zijn leidende rol op het vlak van […]

Het bericht Vrouwen aan de top bij Bird & Bird verscheen eerst op Mr. Online.

]]>
Bird & Bird Nederland heeft voor de vijfde keer op rij de Euromoney Europe Women in Business Law Award gewonnen. Die Award wordt jaarlijks uitgereikt aan advocatenkantoren die toonaangevend zijn op het gebied van ontwikkelingsmogelijkheden voor vrouwen.

Ladies@Bird

Bird & Bird ziet de toekenning als een erkenning voor zijn leidende rol op het vlak van diversiteit. Bij Bird & Bird Nederland is 43 procent van partners vrouw. Dat percentage is vrij uitzonderlijk bij de grotere Nederlandse advocatenkantoren, zo blijkt uit de jaarlijkse Stand van de Advocatuur. De mogelijkheden voor vrouwen om partner te worden waren mede de aanleiding voor de jury om de prijs Best in Country uit te reiken aan Bird & Bird. Daarnaast was ook het jaarlijkse cliënt-evenement Ladies@Bird  bepalend voor het winnen van de award. Partner en IT-advocate Roelien van Neck heeft namens Bird & Bird de award in ontvangst genomen.

Op papier

Managing partner Marcus Huisman van Bird & Bird Nederland zegt dat het hoge percentage van vrouwen in de partnergroep geen vanzelfsprekendheid is binnen de advocatuur. “Maar wij vinden het belangrijk voor cliënten en kantoorgenoten dat diversiteit onderdeel uitmaakt van onze cultuur.”

Het bericht Vrouwen aan de top bij Bird & Bird verscheen eerst op Mr. Online.

]]>
Jansen: ‘Rechtspraak bureaucratisch en traag’ http://www.mr-online.nl/jansen-rechtspraak-bureaucratisch-en-traag/ Fri, 16 Jun 2017 13:02:44 +0000 http://www.mr-online.nl/?p=23409 De Rechtspraak is te bureaucratisch en te traag. Dat is de mening van Rosa Jansen, die tot 15 juni voorzitter was van het College van Bestuur van de rechtersopleiding SRR. In een afscheidsinterview op de website van de SSR zegt Jansen: “Ik vind de Rechtspraak nog steeds zwaar bureaucratisch. Er is te weinig vermogen om […]

Het bericht Jansen: ‘Rechtspraak bureaucratisch en traag’ verscheen eerst op Mr. Online.

]]>
De Rechtspraak is te bureaucratisch en te traag. Dat is de mening van Rosa Jansen, die tot 15 juni voorzitter was van het College van Bestuur van de rechtersopleiding SRR.

In een afscheidsinterview op de website van de SSR zegt Jansen: “Ik vind de Rechtspraak nog steeds zwaar bureaucratisch. Er is te weinig vermogen om tempo te maken. Te weinig lerend vermogen. Er zijn teveel eindeloze pilots, die nooit bestendig zijn en die niet indalen in de organisatie.”

Nieuwsgierig zijn

Lerend vermogen is volgens Rosa Jansen ook nieuwsgierig zijn, onderzoeken en toelaten dat andere mensen ook dingen kunnen. “In de Rechtspraak heerst nog vaak de opvatting dat de leidinggevende de beste is: de beste op inhoud, op sturen, op alles,” meent Jansen. “Terwijl het modern management ons leert dat een leider die dat denkt, verloren is. Elke drie jaar verandert de wereld. Je hebt dus alle kennis van de werkvloer hard nodig.”

Als voorbeeld noemt ze het digitaliseringsproject KEI. “Dat is Web 1.0 (publicatie van informatie) en de rest van de wereld is op weg naar Web 4.0 (ultra intelligente elektronica). En dan zitten wij in de organisatie ruzie te maken of wij KEI wel willen. Kun je het je voorstellen? Daarom val ik KEI in mijn andere hoedanigheid als NVvR-voorzitter zo min mogelijk lastig met kritiek. En push ik zoveel mogelijk om tempo te maken.”

Aan elkaar overlaten

Jansen vindt ook dat er in de Rechtspraak te veel en te lang wordt gepraat, “zolang zelfs dat de wereld al bijna weer veranderd is tegen de tijd dat wij op één lijn geraken.” Een voorbeeld daarvan vindt ze de bespreking van het rapport van de Opleidingsvisitatiecommissie. Dat was klaar in de herfst van 2016. Maar de Rechtspraak kon pas in mei 2017 een standpunt bepalen. “Het heeft veel tijd gekost om iedereen hierover aan het woord te laten.”

“Ik denk dat we moeten leren om dingen aan elkaar over te laten. Niet iedereen moet voortdurend willen meespreken. Laat hen beslissen die er verstand van hebben. Er is een grote neiging in de Rechtspraak tot praten en om projectgroepen te vormen. In de Rechtspraak wordt te veel vergaderd. Dat is voor mij een grote frustratie, want ik ben ongeduldig.”

Rosa Jansen is opgevolgd door Gerard Tangenberg.

Het bericht Jansen: ‘Rechtspraak bureaucratisch en traag’ verscheen eerst op Mr. Online.

]]>
Bordewijks ‘Karakter’ favoriet bij Dirkzwager http://www.mr-online.nl/bordewijks-karakter-favoriet-dirkzwager/ Fri, 16 Jun 2017 12:29:28 +0000 http://www.mr-online.nl/?p=23393 Je wilt als jurist naast alle vakliteratuur ook wel eens iets leuks en ontspannends lezen. Daarom hebben medewerkers van Dirkzwager advocaten & notarissen deze maand hun eigen top 10 van juridische thrillers samengesteld. Met als onbetwiste nummer 1 het boek Karakter door F. Bordewijk. Geschreven door een jurist (Bordewijk was advocaat) over een jurist in spe […]

Het bericht Bordewijks ‘Karakter’ favoriet bij Dirkzwager verscheen eerst op Mr. Online.

]]>
Je wilt als jurist naast alle vakliteratuur ook wel eens iets leuks en ontspannends lezen. Daarom hebben medewerkers van Dirkzwager advocaten & notarissen deze maand hun eigen top 10 van juridische thrillers samengesteld. Met als onbetwiste nummer 1 het boek Karakter door F. Bordewijk. Geschreven door een jurist (Bordewijk was advocaat) over een jurist in spe (zijn hoofdpersoon Jacob Willem Katadreuffe wil advocaat worden).

Het personeel van Dirkzwager stelde de top 10 voor de vijfde keer samen tijdens de Spannende Boekenweken. De volledige lijst van de Dirkzwager legal thriller top 10 van 2017 luidt:

  1. Karakter – F. Bordewijk (1938)
  2. De verraders – David Baldacci (2007)
  3. Het proces van de eeuw – Christiaan Alberdingk Thijm (2013)
  4. Advocaat van de duivel – John Grisham (1991)
  5. De zesde man – David Baldacci (2011)
  6. De klokkenluider – John Grisham (2016)
  7. Het proces – Franz Kafka (1925)
  8. Imperium – Robert Harris (2006)
  9. VIProom – Jens Lapidus (2014)
  10. De aanklager – Scott Turow (1987)

Het bericht Bordewijks ‘Karakter’ favoriet bij Dirkzwager verscheen eerst op Mr. Online.

]]>
Al 7.000 asielzaken digitaal http://www.mr-online.nl/al-7-000-asielzaken-digitaal/ Thu, 15 Jun 2017 11:31:29 +0000 http://www.mr-online.nl/?p=23373 Advocaten hebben tot nu toe ruim 7000 asiel- en bewaringszaken op vrijwillige basis digitaal ingediend bij de rechtbanken. Dat blijkt uit cijfers die de Raad voor de rechtspraak maandag 12 juni verstrekte tijdens een bijeenkomst om digitaal procederen te demonsteren. De vrijwilligheid is nu echter verleden tijd. Vanaf 12 juni is digitaal procederen verplicht in […]

Het bericht Al 7.000 asielzaken digitaal verscheen eerst op Mr. Online.

]]>
Advocaten hebben tot nu toe ruim 7000 asiel- en bewaringszaken op vrijwillige basis digitaal ingediend bij de rechtbanken. Dat blijkt uit cijfers die de Raad voor de rechtspraak maandag 12 juni verstrekte tijdens een bijeenkomst om digitaal procederen te demonsteren. De vrijwilligheid is nu echter verleden tijd. Vanaf 12 juni is digitaal procederen verplicht in asiel- en bewaringszaken.

Die verplichting kon worden ingevoerd nadat rechters, advocaten en de IND ruim anderhalf jaar hebben kunnen wennen aan de digitale procedure. Inmiddels heeft 76 procent van de asieladvocaten digitaal geprocedeerd.

De Bredase advocaat Niek Vollebergh zegt dat het in het begin echt wennen was. “Er waren storingen, wat in het asielrecht lastig is want je hebt te maken met 24-uurs termijnen. En je kreeg notificaties die je allemaal moest openen om te weten waar ze over gingen.”

Inmiddels zijn de kinderziektes verholpen, zegt Vollebergh. “En als er problemen zijn, is de servicedienst goed bereikbaar.” Hij noemt het werken met het portaal mijnrechtspraak.nl ‘net zo makkelijk als internetbankieren’.  Vollebergh denkt overigens niet dat hij dankzij de efficiency meer zaken kan afhandelen: “Het meeste werk is het opstellen van een beroepsschrift.”

De Bredase advocaat drukte advocaten op het hart om de kantoorinrichting aan te passen. Hij waarschuwde dat advocaten flink in de problemen kunnen komen als hun advocatenpas het begeeft. “Dan kun je niet meer inloggen. Het is daarom raadzaam een collega of secretaresse te machtigen. Zo voorkom je dat je in de sfeer van de beroepsfouten terecht komt.”

Volgens rechter Guus Harten (Rechtbank Amsterdam) is de digitale procedure sneller, eenvoudiger en toegankelijker. “Vroeger vergde het vier dagen om een zaak te starten, nu nog maar vier seconden.”

In september wordt digitaal procederen verplicht in civiele zaken met een belang van minimaal 25.000 euro in de arrondissementen Midden-Nederland en Gelderland. Later volgen fasegewijs ander sectoren en arrondissementen.

Het bericht Al 7.000 asielzaken digitaal verscheen eerst op Mr. Online.

]]>