Ondernemingsrecht

RPT en IGT: een paar apart

De nieuwe Europese Aandeelhoudersrichtlijn moet op 10 juni 2019 geïmplementeerd zijn (RL 2017/828). De reacties op de richtlijn zijn niet bijster positief. Heeft het zin om de positie van...

Lees meer

La bouche du DNB

Conservatrix is een oud familiebedrijf en levensverzekeraar sinds 1872. In 2012 werd zij onder verscherpt toezicht van De Nederlandse Bank (DNB) geplaatst. Dit prudentieel toezicht had zowel...

Lees meer

Klachtplicht en bestuurder

Wie knollen voor citroenen verkoopt zal vermoedelijk weinig omzet draaien. Trapt iemand er toch in dan zal de koper het verschil al gauw opmerken en zijn geld terugeisen. Heeft de koper echter alle...

Lees meer

Modernisering ondernemingsrecht

Op 9 december jl. stuurde de minister van justitie een voortgangsnota over de modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht aan de Tweede Kamer. Hierin signaleert de minister drie terreinen die...

Lees meer

Recente vacatures

Recente vacatures