Personen- en familierecht

Recente arresten

We staan vlak voor de inwerkingtreding op 1 januari 2018 van de Wet van 24 april 2017 (Stb. 177) tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de...

Lees meer

Actuele ontwikkelingen

Na ongeveer twintig jaar wetgevende arbeid zit het erop: het laatste wetsvoorstel tot hervorming van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht is ook in de Eerste Kamer aangenomen. Invoering per 1...

Lees meer

21e-eeuws ouderschap

Het personen- en familierecht werd afgelopen december verrijkt met het rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap, getiteld: ‘Kind en ouders in de 21e eeuw.’ De opdracht aan de...

Lees meer

Partneralimentatie op de schop

Het is bekend dat het Nederlandse systeem van toezicht op minderjarigen niet functioneert. Hans ter Haar (‘Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen’, diss. Groningen 2013) heeft zijn proefschrift...

Lees meer

Wetsvoorstellen & kamervragen

Het initiatiefwetsvoorstel tot invoering van een beperkte gemeenschap van goederen is in 2014 onder nummer 33 987 ingediend bij de Tweede Kamer. Recentelijk is de Nota naar aanleiding van het verslag...

Lees meer

Recente vacatures

Recente vacatures