Dory Reiling

Robots, mensenwerk, rechterswerk

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie hield in maart een kennisbijeenkomst over kunstmatige intelligentie. Samen met Linda Kool van het Rathenau Instituut mocht ik met de zaal nadenken over...

Lees meer

Even naar Istanbul

200 toehoorders, ongeveer de helft vrouwen. Maar twee dragen een hoofddoek. Dat is mijn gehoor op de internationale conferentie over online geschilbeslechting in Istanbul, eind februari. Turkije...

Lees meer

Beter schrijven

Mijn lezers hebben het misschien wel gemerkt: er was al maanden geen blog meer van mij te bekennen op mr online. Niet dat ik niks beleef, integendeel. Het probleem is juist dat er zoveel gebeurt dat...

Lees meer

ODR2016: The future is in Dutch

ODR2016 liet met een digitaal toegangskaartje en het conferentieprogramma in een app op je smartphone zien dat het ze ernst is met digitalisering. De vijftiende ODR (Online Dispute Resolution)...

Lees meer

Zonder rechters wordt het matten

De Hoge Raad is net in Den Haag verhuisd naar het Korte Voorhout. Een strategische hoekplaats: naar het noorden uitzicht op het Malieveld waar het morrend landvolk vandaan komt, en naar het oosten op...

Lees meer

Recente vacatures

Recente vacatures