Abonnement opzeggen

  • Het zes of acht-cijferige abonneenummer vindt u op de adresdrager van het magazine.
  • Om een beter zicht te krijgen op de redenen van uw opzegging vragen we u de reden van opzeggen aan te geven.