Aansprakelijkheidsrecht

Affectieschade en verzorgingskosten

Nadat in 2010 het wetsvoorstel affectieschade in de Eerste Kamer kort nadat onderzoek had uitgewezen dat naasten en nabestaanden behoefte hebben aan vergoeding is gestrand, doet de regering nu een nieuwe poging. De contouren zijn dezelfde: zowel bij ernstig en blijvend letsel als bij overlijden is de aansprakelijke persoon smartengeld verschuldigd aan een nauwe kring van gerechtigden. Achterliggende gedachte blijft erkenning en genoegdoening. Vooralsnog denkt de regering aan bedragen variërend van 12.500 tot 20.000 euro. De MvT geeft aan dat er langs drie lijnen differentiatie wordt beoogd: de vraag of het om ernstig en blijvend letsel gaat dan wel om overlijden (in dat geval: 2500 euro meer), de aard van de relatie (zo krijgt een ouder van een meerderjarig kind 2.500 euro meer wanneer het thuis woont) en de aard van de gebeurtenis: bij een geweldsmisdrijf is de vergoeding ook weer 2.500 euro hoger dan bijvoorbeeld bij een verkeersongeval of medische fout.

De regering wil ook de mogelijkheden voor vergoeding van verzorgingskosten verduidelijken. Daartoe krijgt de gekwetste in art. 6:96 BW het recht op vergoeding van redelijke kosten gemaakt voor een redelijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke hulp. De MvT is hier belangrijker dan de wettekst: pas in de toelichting blijkt dat hier geen recht op adequate zorg is bedoeld maar veeleer een recht op een hoog zorgniveau. Voorkomen moet worden dat de benadeelde, zoals in het huidige recht niet uitgesloten zou zijn, om financiële redenen gedwongen wordt om zich buiten zijn gezin bijvoorbeeld in een verpleeghuis te laten verzorgen. Het slachtoffer zou, binnen het redelijke, bijvoorbeeld juist moeten kunnen kiezen voor verzorging in de eigen omgeving door naasten die daarvoor eventueel minder gaan werken. Ook op dit punt wil de MvT helderheid verschaffen: waar naasten in het huidige recht, of ze nu vrije tijd, vakantiedagen of inkomen inleveren voor de verzorging, onder de noemer van verplaatste schade niet meer krijgen dan de bespaarde kosten van een professional, komt nu ook een eventueel hoger inkomensverlies voor vergoeding in aanmerking.

Het recht op vergoeding van affectieschade zal er wel komen, zij het niet zonder discussie over de bedragen. Er zit iets kunstmatigs in de steeds, namelijk op ieder van de drie genoemde differentiatiegronden, toegepaste verhogingsfactor van 2.500 euro. Bij het onderdeel verzorgingskosten gaat zich wreken dat de in de MvT uitgeschreven goede bedoelingen maar moeilijk uit de voorgestelde wettekst kunnen worden afgeleid. Dat is niet handig in een veld waarin ‘halen’ en ‘betalen’ bepaald niet in een harmoniemodel verkeren. 

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

Webmeester

Webmeester

Reactie toevoegen

Klik hier om een reactie achter te laten

Recente vacatures

Recente vacatures

Winkelmand