Afgeschoten

De rechtbank Rotterdam neemt in een recente uitspraak de wet ter hand, legt aan, richt en schiet zowel een ontslagbesluit als een benoemingsbesluit af. Die besluiten zijn daarmee van de baan.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Afgeschoten

Een stichting heeft als doel het beheer van schietbanen (de ‘stichting’). In haar statuten is bepaald dat de bestuursraad een stichtingsbestuurder benoemt uit een door het stichtingsbestuur opgemaakte voordracht van twee personen. Het lidmaatschap van het stichtingsbestuur eindigt bij ontslag verleend bij besluit van de bestuursraad.

Op één avond hebben twee vergaderingen plaatsgevonden. Tijdens de eerste vergadering hebben alle leden van de bestuursraad buiten aanwezigheid van de bestuurder gestemd voor diens ontslag als stichtingsbestuurder. Daarna is dat tijdens een gecombineerde vergadering van bestuursraad en stichtingsbestuur aan de bestuurder gemeld. Na een discussie tussen de bestuurder en de aanwezigen omtrent de motivering van het besluit zijn drie nieuwe stichtingsbestuurders benoemd.

De bestuurder vordert vernietiging van het ontslagbesluit. Hij voert daartoe aan dat de bestuursraad hem niet heeft gehoord over het voorgenomen ontslag. Volgens de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2020:6844) is het recht van een bestuurder om te worden gehoord over diens voorgenomen ontslag gegrond op de eisen van de redelijkheid en billijkheid (artikel 2:8 BW). De bestuurder is voorafgaand aan de vergadering waarin tot zijn ontslag werd besloten niet over het voorgenomen ontslag gehoord. De bestuurder had in de gelegenheid moeten worden gesteld zijn standpunt over het voorgenomen ontslag en de daarvoor aangedragen argumenten kenbaar te maken. Van een redelijk handelend orgaan van een rechtspersoon dat bevoegd is tot ontslag van een bestuurder mag worden verwacht dat het deze hoorplicht serieus neemt. Dit betekent onder meer dat dat orgaan openstaat voor tegenargumenten en onder omstandigheden ook voor het maken van afspraken die gericht zijn op een verbetering van de situatie. Nu de bestuurder ten onrechte niet over het voorgenomen ontslag is gehoord, is het ontslagbesluit tot stand gekomen in strijd met de redelijkheid en billijkheid. De conclusie van de rechtbank is dat sprake is van een vernietigbaar besluit.

Hoe zit het met het besluit tot benoeming van drie nieuwe stichtingsbestuurders? De rechtbank overweegt dat de vernietiging van het ontslagbesluit inzake de bestuurder terugwerkende kracht heeft tot het moment waarop het is genomen (artikel 3:53 lid 1 BW). De bestuurder maakte op het moment van de voordracht derhalve nog steeds deel uit van het stichtingsbestuur. Slechts één stichtingsbestuurder heeft echter de voordracht van kandidaten gedaan. De betreffende voordracht is niet geldig. Die dient op grond van de statuten immers te geschieden door het gehele stichtingsbestuur. Het benoemingsbesluit is nietig wegens strijd met de statuten (artikel 2:14 lid 1 BW).

De rechtbank neemt de wet ter hand, legt aan, richt en schiet beide besluiten af. Daarmee zijn beide besluiten van de baan.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top