Camiel Hanegraaf

Camiel Hanegraaf is advocaat bij VDB Advocaten Notarissen.

Artikelen van Camiel Hanegraaf

De situatie tussen twee aandeelhouders/bestuurders ontspoort volledig. Een van beiden dreigt een paar flinke kerels naar de ander te zullen zenden. Die kerels zullen…
Voor toewijzing van de uittredingsvordering van artikel 2:343 BW is voldoende dat gedragingen van (een) medeaandeelhouder(s) of de vennootschap de eisende aandeelhouder in een…