Camiel Hanegraaf

Camiel Hanegraaf is advocaat bij VDB Advocaten Notarissen.

Artikelen van Camiel Hanegraaf

Begin 2013 werd SNS Reaal onteigend. In februari 2021 kende de Ondernemingskamer gedupeerden een schadeloosstelling toe van 805.000.000 euro vermeerderd met wettelijke rente. Camiel…
Snelrechter Camiel Hanegraaf gaat in op drie arresten van hof Den Haag waarin de aansprakelijkheid van Shell Nigeria voor olielekkages in Nigeria aan de…
Een bestuurder van een installatiebedrijf en twee tapijtgroothandels houden een zwartgeldcircuit in stand door het in groepsverband verzenden en (laten) betalen van spookfacturen. De…
De rechtbank Rotterdam neemt in een recente uitspraak de wet ter hand, legt aan, richt en schiet zowel een ontslagbesluit als een benoemingsbesluit af….
Snelrechter Camiel Hanegraaf bespreekt een zaak waarin enkele aandeelhouders hun broer, tevens bestuurder van een beheervennootschap, aansprakelijk stellen. Zij vorderen onder meer dat hun…
Snelrechter Camiel Hanegraaf besteedt aandacht aan een uitspraak van gerechtshof Den Haag. Het hof gaat hierin in op non-conformiteit van een onderneming….
Snelrechter Camiel Hanegraaf besteedt aandacht aan de Estro Groep-beschikking. In die beschikking beveelt de Ondernemingskamer voor de eerste keer een enquête op verzoek van…
In zijn column gaat snelrechter Camiel Hanegraaf in op het verschijnsel ‘tunneling’ of ‘tunneltjes graven’ en wel in het kader van een uitkoopprocedure. …
Wie van de drie … geldt als werkgever in het geval van een arbeidsovereenkomst met een vof: 1) elke vennoot, 2) de gezamenlijke vennoten…
Scroll naar top