Camiel Hanegraaf

Camiel Hanegraaf is advocaat ondernemingsrecht. Camiel Hanegraaf was Snelrechter tot en met maart 2022.

Artikelen van Camiel Hanegraaf

Op 1 juli jl. trad de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking. Die wet heeft betrekking op onder andere stichtingen en verenigingen. Meester-interviewer…
De algemene ledenvergadering van een VvE neemt besluiten die ertoe strekken dat ten aanzien van enkele jaarrekeningen géén controle door een accountant plaatsvindt, resulterend…
Begin 2013 werd SNS Reaal onteigend. In februari 2021 kende de Ondernemingskamer gedupeerden een schadeloosstelling toe van 805.000.000 euro vermeerderd met wettelijke rente. Camiel…
Snelrechter Camiel Hanegraaf gaat in op drie arresten van hof Den Haag waarin de aansprakelijkheid van Shell Nigeria voor olielekkages in Nigeria aan de…
Een bestuurder van een installatiebedrijf en twee tapijtgroothandels houden een zwartgeldcircuit in stand door het in groepsverband verzenden en (laten) betalen van spookfacturen. De…
De rechtbank Rotterdam neemt in een recente uitspraak de wet ter hand, legt aan, richt en schiet zowel een ontslagbesluit als een benoemingsbesluit af….
Snelrechter Camiel Hanegraaf bespreekt een zaak waarin enkele aandeelhouders hun broer, tevens bestuurder van een beheervennootschap, aansprakelijk stellen. Zij vorderen onder meer dat hun…
Snelrechter Camiel Hanegraaf besteedt aandacht aan een uitspraak van gerechtshof Den Haag. Het hof gaat hierin in op non-conformiteit van een onderneming….
Snelrechter Camiel Hanegraaf besteedt aandacht aan de Estro Groep-beschikking. In die beschikking beveelt de Ondernemingskamer voor de eerste keer een enquête op verzoek van…
Scroll naar top