Eversheds Sutherland

Hoogwaardige juridische kennis, brede expertise en een pragmatische aanpak

Eversheds Sutherland is een wereldwijd opererend advocaten- en notariskantoor met 69 vestigingen, verspreid over 34 landen met ruim 3.000 juristen in dienst.

Door ons internationale karakter zijn wij als geen ander in staat om grensoverschrijdende adviezen te geven. In Nederland heeft Eversheds Sutherland twee vestigingen, in Amsterdam en in Rotterdam. Net als de zustervestigingen wereldwijd, zijn het no-nonsense kantoren met een ondernemersmentaliteit.

De meer dan 50 advocaten en notarissen staan onze cliënten bij op een groot aantal praktijkgebieden zoals Arbeidsrecht, Banking & Finance, Bestuursrecht, Ondernemingsrecht, Commercial, Mededinging, Energierecht, Europees en economisch ordeningsrecht, Intellectuele eigendom & IT/Privacy, Litigation & Dispute Management en Vastgoed. Wij werken voor beursgenoteerde ondernemingen (zowel nationaal als internationaal), overheden en non-profit organisaties.

Onze cultuur

Eversheds Sutherland staat voor Samenwerken, Creativiteit, Professionaliteit, Inclusiviteit en Transparantie. Vijf kernwaarden die samen onze cultuur vormen en die wij iedere dag omzetten in daden. Zo streven wij ernaar om een stap verder te gaan voor onze cliënten en zijn wij altijd voor hen op zoek naar new business-mogelijkheden. Bedenken wij oplossingen waar anderen niet direct opkomen. Steken wij veel energie in het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op de verschillende vakgebieden. En spelen wij altijd open kaart, zowel naar onze collega’s als naar onze cliënten. Speciale aandacht besteden wij aan diversiteit en inclusiviteit. Een belangrijk onderwerp waarmee wij willen aangeven dat wij ons bewust zijn van het feit dat er zowel overeenkomsten als verschillen zijn tussen individuen. Verschillen en overeenkomsten wat betreft ras, gender, lichamelijke beperkingen, leeftijd, geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie en geloof, maar ook wat betreft sociale en opleidingsachtergrond. Wij beseffen dat de meeste mensen niet tot een groep behoren, maar tot meerdere groepen. Concreet betekent dit dat wij aantoonbaar onze collega’s en cliënten waarderen en respecteren en dat wij alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat diversiteit en (LGBT+)-inclusiviteit onderdeel zijn van onze bedrijfsvoering. Eversheds Sutherland International is dan ook een van de leden van Stonewall Corporate Champion en werkt actief met het door deze organisatie ontwikkelde programma op het gebied van LGBT-inclusiviteit.

Praktijkgebieden.

Kosteneffectiviteit begint met transparantie

Ons uitgangspunt is te allen tijde het behalen van maximaal resultaat. Maar dan wel zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Als het gewenste resultaat niet haalbaar is, dan zijn wij daar helder over. Wij acteren integer, resultaatgericht en professioneel. Wij doen geen loze beloften. U mag ons altijd aanspreken op het resultaat van onze inspanningen.

Betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en meetbaarheid van onze werkzaamheden én de daarmee samenhangende kosten staan centraal. Cliënten hebben altijd volledig inzicht in alle kosten voordat wij aan een zaak beginnen en worden dan ook nooit onaangenaam verrast door de eindfactuur.

In de praktijk betekent dit dat wij heldere afspraken maken over honoraria en budgetten en dat wij, waar mogelijk, werken op basis van een fixed fee.
Het betekent ook dat wij constant op zoek zijn naar een innovatieve en effectieve kostenaanpak.

Een goed voorbeeld daarvan is het meerjarige contract tussen Tyco International en Eversheds Sutherland, dat ook in Nederland geldt.

Een aanpak waarbij de nadruk op transparantie ligt en die de afgelopen twee jaar een besparing van 27% aan advocatenkosten heeft opgeleverd, terwijl het aantal door Eversheds Sutherland geleverde diensten aanzienlijk steeg. En die zorgde voor een reductie van maar liefst 60% van het aantal juridische procedures.

Uiteraard kunt ook u profiteren van onze aanpak. Wij denken graag met u mee over het verlagen van zowel de kosten als het aantal juridische procedure

Eversheds Sutherland

de Cuserstraat 91
1081 CN Amsterdam

Volg op social media

Kerngegevens

Omvang organisatie

Meer dan 100 werknemers

Beroepsopleiding

Grotendeels extern

Soort praktijk

Vrijwel alle rechtsgebieden

Klantgroepen

AEX en andere grote organisaties, Midkap en middelgrote organisaties

Doelregio

(inter)Nationaal

Vacatures bij Eversheds Sutherland

Op dit moment zijn hier geen openstaande vacatures.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top