Bestuurders en toezichthouders opgelet!

Op 1 juli jl. trad de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking. Die wet heeft betrekking op onder andere stichtingen en verenigingen. Meester-interviewer Camiel Hanegraaf sprak hierover met Hans, bestuurder van een stichting.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Hans, wat is er voor jou veranderd per 1 juli?
In de nieuwe wet wordt aansluiting gezocht bij de regeling voor bestuur en toezicht zoals we die kennen bij de N.V. en de B.V. Zodoende geldt de regeling voor aansprakelijkheid bij onbehoorlijke taakvervulling in geval van faillissement ook voor mij. De bewijsvermoedens van onbehoorlijk bestuur (indien de boekhouding of de jaarcijfers niet op orde zijn) gelden gelukkig niet voor mij. De stichting waarvan ik bestuurder ben, is namelijk een niet-commerciële stichting. Dat is anders voor mijn collega’s die verbonden zijn aan stichtingen en verenigingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn of een jaarrekeningplicht hebben. Verder is veranderd…

Je hebt het nu alleen over bestuurders. Verandert er ook iets voor toezichthouders van stichtingen?
Jazeker. Mijn stichting kent een raad van advies. De leden daarvan worden nu beschouwd als commissarissen met alle daarbij behorende verplichtingen. Ook is het voortaan mogelijk een one tier board in te stellen bij onder meer de stichting. Dat is een bestuur waarin ook toezichthouders zitten.

Ik hoorde dat ook iets is veranderd voor bestuurders en/of toezichthouders die een tegenstrijdig belang hebben?
Klopt. Als alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben, komen de toezichthouders in beeld. Kunnen die door de aanwezigheid van tegenstrijdige belangen geen besluiten nemen, dan kunnen die besluiten tóch genomen worden als sprake is van een schriftelijke toelichting van de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen. Een regeling waarin mijns inziens nogal wordt vertrouwd op het goede in de mens.

Heb jij als ervaren bestuurder nog adviezen voor bestuurders en commissarissen van stichtingen en verenigingen?
Ja. Zorg ervoor dat je boekhouding en administratie op orde zijn en dat binnen het bestuur en toezichthoudend orgaan voldoende (financiële) kennis omtrent bestuur en toezicht aanwezig is. Leg besluiten schriftelijk vast. Neem bij die vastlegging mee welke overwegingen een rol hebben gespeeld. Indien over een belangrijk onderwerp uiteindelijk geen besluit wordt genomen, is het eveneens verstandig vast te leggen wat daarvoor de redenen zijn. Neem bij het bestaan van een tegenstrijdig belang of twijfels daaromtrent niet deel aan de besluitvorming. Toezichthouders dienen ervoor te zorgen dat zij met het bestuur afspraken maken over het tijdig aanleveren van alle informatie die nodig is om op juiste wijze toezicht te kunnen houden. Vraag bij een deskundige na of de statuten aangepast moeten worden en wat in het concrete geval is veranderd voor toezichthouders en bestuurders.

Dat is een boel informatie! Dank voor het gesprek, Hans.
Jij ook bedankt Camiel, al vond ik, met alle respect, de diepgang hier en daar ver te zoeken. Bovendien hoef je mij niet telkens Hans te noemen.

Dank voor de feedback, Hans.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top