Nieuws

Corstens: kous nog niet af voor Eurlings

Geert Corstens

Ook al heeft de ethische commissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de zaak tegen IOC-lid Camiel Eurlings niet in behandeling genomen, wil dat nog niet zeggen dat de kous af is voor Eurlings. “Excuses geef je alleen als je je schuldig voelt,” zegt Geert Corstens, het Nederlandse lid van de ethische commissie van het IOC.

Mishandeling

Corstens verwijst naar een interview dat Eurlings heeft gegeven aan NRC en naar een verklaring die is gepubliceerd in de Volkskrant. Daarin zegt Eurlings, die in opspraak kwam door de mishandeling van zijn vriendin Tessa Rolink, onder meer dat er een handgemeen was en dat hij zijn excuses aan zijn vriendin heeft aangeboden.

Geen schuld bekend

De ethische commissie van het IOC nam een klacht hierover niet in behandeling, omdat Eurlings niet is veroordeeld en ook geen schuld heeft bekend. Corstens benadrukt dat hij als landgenoot van Eurlings niet heeft deelgenomen aan de beraadslagingen over deze zaak, en dat hij dat ook niet zal doen. “Ik zal me ook niet uitlaten over de vraag of Eurlings kan aanblijven. Ik heb me met deze zaak niet beziggehouden, en dan moet ik me er ook niet over uitlaten.”

Ban Ki Moon

De ethische commissie van het IOC, die zich bezighoudt met misdragingen van leden van het IOC, bestaat uit negen leden van wie vijf onafhankelijk, onder wie Corstens zelf en de voorzitter Ban Ki Moon, de voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Reputatie

Op verzoek van de Chief Ethics and Compliance Officer (een soort officier van justitie) beoordeelt de ethische commissie of IOC-leden de ethische code hebben overtreden. In die code staat uiteraard dat corruptie, fraude, matchfixing en dergelijke uit den boze zijn. “Maar het belangrijkste is de algemene bepaling die je vaak bij organisaties aantreft: je mag de reputatie van de organisatie niet in gevaar brengen. Je moet je gedragen zoals een behoorlijk lid van het IOC betaamt.”

Schorsen

Corstens vervolgt: “Als de commissie oordeelt dat iemand de ethische code heeft geschonden, dan stellen wij een sanctie voor aan de Executive Board van het IOC. We kunnen voorstellen om het lid te waarschuwen of te schorsen. Dat kan ook een schorsing voor lange tijd zijn.” De Executive Board volgt in het algemeen de aanbevelingen van de commissie. De commissie kan niet voorstellen om een IOC-lid te verwijderen. De IOC-session (soort algemene vergadering) heeft wel de algemene bevoegdheid een lid te ontslaan als deze de belangen van het IOC in gevaar heeft gebracht.

Minnelijke schikking

In de verklaring zegt Eurlings onder meer: “Er is een minnelijke OM-schikking zonder vaststelling of erkenning van schuld. In verband met deze vertrouwelijke afspraak heb ik in april van dit jaar enkele dagen maatschappelijk werk verricht.” Die formuleringen lokten onder strafrechtjuristen de discussie uit over de vraag of Eurlings nu wel of geen strafblad heeft en of hij een taakstraf heeft uitgevoerd.

Mistige discussie

Een mistige discussie, meent Corstens. “Het is onduidelijk of het gaat om schikking (transactie) met het OM, of een beschikking door het OM. Een transactie houdt nooit een erkenning van schuld in. Als het een beschikking is, dan is er sprake van een taakstraf en een aantekening in de justitiële documentatie.”

Verklaring Omtrent het Gedrag

Maar eigenlijk heeft die hele discussie over het strafblad niet zoveel om het lijf, vindt Corstens. “Er wordt van dit soort dingen altijd een aantekening gemaakt in de justitiële documentatie. Degene die de Verklaring Omtrent het Gedrag afgeeft (formeel de minister van Justitie en Veiligheid) mag, al naar gelang de functie waar het om gaat, in die documentatie kijken. En een aantekening hoeft er niet toe te leiden dat er geen Verklaring Omtrent het Gedrag wordt afgegeven. Dat hangt af van de functie.”

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures
Mercedes-Benz – Mercedes Business Solutions (Rectangle)