DE MACHTIGE DESKUNDIGE

De deskundige speelt een belangrijke rol in de geschillenregeling (artikelen 2:335-343c BW), zo blijkt regelmatig uit uitspraken van de Ondernemingskamer. Camiel Hanegraaf vond een concept van een proces-verbaal van een zitting over dit onderwerp…

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
DE MACHTIGE DESKUNDIGE

De geschillenregeling (artikelen 2:335-343c BW) biedt de mogelijkheid om een aandeelhouder ‘uit te stoten’. Ook kan een aandeelhouder vorderen dat de andere aandeelhouders zijn aandelen overnemen (de uittredingsregeling). De rechter bepaalt de prijs die de vertrekkende aandeelhouder voor zijn aandelen krijgt. Voor de waardering van de aandelen wordt ten minste één deskundige ingeschakeld. De deskundige speelt een belangrijke rol in de geschillenregeling. Dat blijkt onder meer uit de uitspraak van de Ondernemingskamer van 3 september 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4332. Zij achtte daarin een uittredingsvordering toewijsbaar. Op straat vond ik een concept van het proces-verbaal van de betreffende zitting. Daarin staat het volgende:

Ondernemingskamer: “Ik benoem één deskundige. Die zal de waarde van de aandelen per 1 september 2019 vaststellen. Jullie mogen je uitlaten over de te benoemen deskundige én over de aan de deskundige voor te leggen vraag.” 

Aandeelhouders: “O grote Ondernemingskamer, wij zouden graag 31 december 2019 willen hanteren als peildatum voor de waardering van de aandelen. Die peildatum is voor ons aanzienlijk minder bezwarend dan 1 september 2019.”

Ondernemingskamer: “Stervelingen, het mag zo zijn dat een waardering per 1 september 2019 meer kosten en moeite meebrengt dan een waardering per 31 december 2019. Dat is voor mij toch echt onvoldoende reden om terug te komen op mijn eerdere beslissing.”

Enkele aandeelhouders: “Almachtige Ondernemingskamer, wij stellen voor dat de deskundige de DCF-methode hanteert voor de waardering van de aandelen.”

Uittredende aandeelhouder: “Ik vind eigenlijk dat ook de intrinsieke waarde moet worden bepaald.”

Ondernemingskamer: “Bekijk het maar! Het is aan de deskundige de waarderingsmethode te gebruiken die naar zijn inzicht het beste kan worden gehanteerd voor jullie onderneming. De deskundige moet maar de normalisaties toepassen die hij noodzakelijk acht om tot een correcte waardering te komen.”

Enkele aandeelhouders: “Alwetende Ondernemingskamer, leg alstublieft de deskundige bijzondere vertrouwelijkheid op. De uittredende aandeelhouder verricht namelijk concurrerende activiteiten…”

Ondernemingskamer: “Ellendelingen, slaan jullie nooit een wetboek open?! Anders zouden jullie weten dat op de uittredingsprocedure onder meer artikel 198 lid 2 Rv van toepassing is verklaard. Daarin staat dat partijen verplicht zijn om informatie die zij aan de deskundige verstrekken ook in afschrift aan de wederpartij te verstrekken. De concurrerende activiteiten waarover jullie nu beginnen, nou die rechtvaardigen geen uitzondering op die regel. Maar, ik ben de beroerdste niet. Ik sta toe − vanwege de concurrerende verhouding waarin jullie tot elkaar staan − concurrentiegevoelige informatie over de vennootschap geanonimiseerd aan de deskundige aan te leveren. Hoe dat moet gebeuren, moeten jullie maar afstemmen met − drie keer raden − de deskundige.”

Partijen kunnen gebruikmaken van de ‘inspraakmogelijkheden’ inzake onder meer de opdracht die een deskundige meekrijgt. Deze uitspraak laat zien dat het opbouwen van een goede relatie met de ingeschakelde deskundige(n) effectiever kan zijn.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top