DE MAN VAN ÉÉN MILJARD

Begin 2013 werd SNS Reaal onteigend. In februari 2021 kende de Ondernemingskamer gedupeerden een schadeloosstelling toe van 805.000.000 euro vermeerderd met wettelijke rente. Camiel Hanegraaf besteedt aandacht aan de betreffende beschikking.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Binnen de SNS Reaal-groep ontstonden grote problemen, onder meer door toenemende verliezen op de vastgoedportefeuille van SNS Property Finance. Om die reden werd SNS Reaal in februari 2013 onteigend. Een faillissement van SNS Reaal werd namelijk niet als een alternatief beschouwd. Door de onteigening zagen veel mensen hun effecten en andersoortige vermogensbestanddelen in rook opgaan.

De Ondernemingskamer legde in 2016 aan drie deskundigen de vraag voor wat onmiddellijk voorafgaand aan de onteigening de werkelijke waarde was van de SNS-effecten (onteigende aandelen, obligaties en andere achtergestelde effecten). In april 2018 is het deskundigenbericht uitgebracht.
De minister van Financiën liet zich enkele maanden daarna van zijn gulle kant zien. Na lang rekenen stelde hij namelijk voor om de schadeloosstelling in verband met alle onteigende SNS-effecten vast te stellen op exact…nul euro. Wellicht heeft de minister enkele jaren later last van wroeging gekregen. Het kan ook zo zijn dat hij zijn rekenmachine heeft laten repareren. De minister verzoekt in elk geval om de schadeloosstelling inzake de onteigende SNS-effecten in plaats van op nul euro vast te stellen op € 55.000.000, althans €178.000.000, althans € 300.000.000.

Indien het aanbod van de minister geen volledige vergoeding vormt van de door een bij de onteigening betrokkene geleden schade, stelt de Ondernemingskamer voor die betrokkene een hogere schadeloosstelling vast (artikel 6:11 lid 3 Wet op het financieel toezicht). In haar beschikking van 11 februari 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:316) stelt de Ondernemingskamer de schadeloosstelling vast die aan rechthebbenden toekomt ter zake de onteigende SNS-effecten. De Ondernemingskamer gaat er bij haar beoordeling van uit dat het op 1 februari 2013 te verwachten toekomstperspectief was dat onder andere SNS Bank zou zijn gefailleerd. Vervolgens besteedt de Ondernemingskamer aandacht aan hetgeen in geval van een faillissement zou resteren voor de voldoening van onder meer concurrente en achtergestelde vorderingen.

De Ondernemingskamer is van oordeel dat het aanbod van de minister geen volledige vergoeding vormt voor de door onteigende partijen geleden schade. Zij stelt de schadeloosstelling voor de onteigende effecten en vermogensbestanddelen van SNS Bank en SNS Reaal vast op de waarde daarvan per 1 februari 2013. In totaal gaat het daarbij om € 805.000.000. Laatstgemeld bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente vanaf 1 februari 2013. De totale schadeloosstelling komt daarmee neer op €1.000.000.000. Eén miljard euro derhalve.
Daarnaast wordt de Staat veroordeeld in de aanzienlijke kosten van de procedure en de kosten van de deskundigen. Bij die laatste kosten gaat het alleen al om € 3.600.000. Houders van onder meer gewone aandelen SNS Reaal ontvangen overigens… nul euro. Krijgt ‘de man van één miljard’ toch nog een beetje zijn zin. Tenminste, indien de Hoge Raad geen roet in het eten gooit.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top