De Markies di Gorgonzola en het mysterie van de vervalste identiteitskaart

Een bestuurder en enig aandeelhouder heeft bij de oprichting van zijn BV een vervalst identiteitsbewijs aan de notaris getoond. Het OM verzoekt de rechtbank de BV te ontbinden.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Een persoon die ik hierna Edaddine Akass noem richt een BV op.  Ik duid die vennootschap aan als Arabair BV. Akass richt Arabair op onder een valse naam, laten we zeggen ‘De Markies di Gorgonzola’. Akass is door de politierechter veroordeeld vanwege onder andere het voorhanden hebben van een vals identiteitsbewijs. Het OM verzoekt de rechtbank Limburg om Arabair te ontbinden. In haar beschikking van 3 februari 2021 (ECLI:NL:RBLIM:2021:1901) buigt de rechtbank zich over dat verzoek. Op grond van artikel 2:21 BW wordt een rechtspersoon ontbonden onder meer als aan zijn totstandkoming gebreken kleven. Van gebreken bij de totstandkoming van Arabair is − aldus de rechtbank − sprake als de notariële akte geen kracht van authenticiteit heeft. Dat is het geval als de bij het verlijden van de akte verschijnende persoon niet aan de notaris bekend is. In dat kader verwijst de rechtbank naar onder meer artikelen 2:21 lid 1 BW en 39 leden 1 en 5 Wet op het notarisambt.

De rechtbank is van oordeel dat aan de totstandkoming van Arabair een gebrek kleeft. Uit de akte van oprichting van Arabair blijkt namelijk dat de Markies di Gorgonzola zich ten overstaan van de notaris heeft geïdentificeerd met een, naar achteraf is gebleken, vervalste identiteitskaart. Dat heeft Akass − degene die zich voordeed als de Markies di Gorgonzola − erkend. Akass heeft ten overstaan van de politie verklaard dat hij een valse naam gebruikte. Hij gebruikte die valse naam omdat hij onder zijn eigen naam schulden heeft bij banken in Griekenland en bij de Griekse belastingdienst. Akass was bang dat zijn bankgegevens gecheckt en doorgegeven konden worden aan Griekenland. Hieruit volgt volgens de rechtbank dat de bij het verlijden van de oprichtingsakte verschenen persoon niet aan de notaris bekend was en dat de notariële akte geen kracht van authenticiteit heeft. De rechtbank ontbindt daarop Arabair met onmiddellijke ingang.

Hoe kan het dat Akass bij de notaris niet door de mand viel? Het kan natuurlijk zo zijn dat de notaris de identiteitskaart niet heeft gecontroleerd. Waarschijnlijker is het echter dat de getoonde (buitenlandse?) identiteitskaart niet gecontroleerd kon worden via het zogenoemde Verificatie Identificatie Systeem.

Het is vaker voorgekomen dat iemand zich uitgaf voor de Markies di Gorgonzola. In het Kuifje-album Cokes in voorraad noemt Roberto Rastapopoulos zich eveneens Markies di Gorgonzola. Rastapopoulos is miljardair, opiumhandelaar, slavenhandelaar en bovenal de aartsrivaal van Kuifje. Rastapopoulos heeft hoogstwaarschijnlijk de Griekse nationaliteit. Gelet op de problemen die hij in Griekenland heeft, valt niet uit te sluiten dat Akass aka de Markies di Gorgonzola eveneens de Griekse nationaliteit heeft.

Als ik er langer over nadenk… wie zegt mij dat Akass in werkelijkheid niet Rastapopoulos is?

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top