De papieren bestuurder: vakkenvullende zoon wekt meer sympathie dan zakkenvullende vader

De rechtbank Rotterdam houdt een feitelijk bestuurder aansprakelijk voor schulden van een in staat van faillissement verkerende vennootschap. De zoon van de feitelijk bestuurder is slechts op papier bestuurder en gaat vrijuit.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Foto: Depositphotos

De rechtbank Rotterdam houdt een feitelijk bestuurder aansprakelijk voor schulden van een in staat van faillissement verkerende vennootschap. Zijn zoon is slechts op papier bestuurder en gaat vrijuit.

Een vennootschap heeft een schuld. Zij voldoet die schuld echter niet. De vennootschap gaat namelijk failliet. De schuldeiser stelt een vordering in tegen de ‘personen achter’ de vennootschap, een vader en zijn zoon. De zoon was bestuurder van de vennootschap. Vader was de feitelijk leidinggevende. Schuldeiser baseert zijn vordering op artikelen 2:9 (interne bestuurdersaansprakelijkheid) en 2:248 BW (de aansprakelijkheid in geval van faillissement indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld).

De rechtbank Rotterdam (26 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2615) gaat ervan uit dat schuldeiser heeft bedoeld zich op een door vader en zoon gepleegde onrechtmatige daad te beroepen. De artikelen 2:9 en 2:248 BW zijn naar de mening van de rechtbank louter gebruikt ter onderbouwing daarvan. Aan de hand van jurisprudentie − waaronder het arrest Ontvanger/Roelofsen (ECLI:NL:HR:2006:AZ0758) − gaat de rechtbank in op onder meer het persoonlijk ernstig verwijt, de Beklamel-norm, de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling en de ‘redelijk denkend bestuurder’. De aard en ernst van de normschending en de ‘omstandigheden van het geval’ blijven niet onvermeld.

Wat zijn die omstandigheden van het geval? De zoon heeft aannemelijk gemaakt dat hij slechts op papier bestuurder was en dat de vader als feitelijk leidinggevende optrad. De zoon was bezig met zijn schoolopleiding, zijn werk bij Albert Heijn en zijn opleiding bij de politie. Hij betwist dat hij gelden aan de vennootschap heeft onttrokken. Zoals het een goed aankomend politieman betaamt, wijst hij direct de dader aan: dat is niemand anders dan vader. De rechtbank is van mening dat hetgeen vader aan de vennootschap heeft onttrokken, niet ten laste van de zoon mag worden gebracht. Volgens de rechtbank is ten aanzien van de zoon niet aan de criteria voor bestuurdersaansprakelijkheid voldaan.

De rechtbank acht aannemelijk dat vader vanwege een eerder faillissement zijn zoon heeft gebruikt als formeel aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap. Zo doe je dat als liefhebbende vader. Vader was feitelijk leidinggever en had de zeggenschap binnen de vennootschap. Hij heeft zo’n 215.000 euro aan de vennootschap onttrokken voor privégebruik. Dit terwijl schuldeiser voor een substantieel bedrag onbetaald bleef en met de vennootschap een betalingsregeling had getroffen. De rechtbank acht het handelen van vader onrechtmatig. Vader dient dan ook het door schuldeiser gevorderde bedrag te voldoen.

We kennen statutair (of formeel) bestuurders die al dan niet gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn. We kennen indirecte bestuurders (bestuurders van een rechtspersoon-bestuurder). We kennen daarnaast feitelijk bestuurders ofwel (mede-)beleidsbepalers (zie bijvoorbeeld artikel 2:216 lid 4 BW). De handboeken blijken echter niet compleet te zijn. We kennen namelijk ook papieren bestuurders, zo leid ik af uit de uitspraak. De rechtbank heeft weinig op met zakkenvullende vaders die optreden als feitelijk bestuurders. Zij heeft meer sympathie voor vakkenvullende zonen die optreden als (papieren) bestuurders.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Wageningen University & Research zoekt een

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top