Decharge

Aan een voormalig bestuurder van een woningbouwvereniging is decharge verleend. Desondanks besluit het nieuwe bestuur jaren later om over te gaan tot het dagvaarden van die oud-bestuurder.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Decharge

Het bestuur van een (woningbouw)vereniging besluit om over te gaan tot het dagvaarden van een oud-bestuurder van die vereniging. Die oud-bestuurder is ooit ontslagen. Reden voor het ontslag was onder meer dat hij zonder goedkeuring van de raad van toezicht namens de vereniging een in financieel opzicht onaantrekkelijke overeenkomst inzake een project is aangegaan. De oud-bestuurder doet een beroep op de decharge die de algemene vergadering hem vier jaar eerder heeft verleend.

Voor het verlenen van decharge is een afzonderlijk daartoe strekkend besluit vereist (vgl. artikel 2:49 lid 3 BW). Een decharge is als hoofdregel beperkt tot hetgeen de algemene vergadering weet. In hoger beroep (ECLI:NL:GHAMS:2019:3820) dient het hof Amsterdam dan ook de vraag te beantwoorden of de algemene vergadering ten tijde van het dechargebesluit over alle relevante informatie beschikte. Dat blijkt het geval te zijn. De vergadering is door middel van het jaarverslag erover geïnformeerd dat een groot deel van het met de oud-bestuurder ontstane conflict ging over het project en dat de oud-bestuurder werd verweten de raad van toezicht niet of onvoldoende te hebben geïnformeerd. Tevens blijkt uit het jaarverslag dat fundamentele kritiek werd geuit op de oud-bestuurder, resulterend in een vertrouwensbreuk en het ontslag van laatstgenoemde.

Ondanks het feit dat de algemene vergadering over deze gegevens uit het jaarverslag beschikte, heeft zij zonder voorbehoud decharge verleend. Het nieuwe bestuur daarentegen heeft wél een voorbehoud gemaakt. In dat kader hebben de advocaten van de vereniging in het verleden aan de oud-bestuurder bericht dat de vereniging alle rechten voorbehield. Het hof overweegt dat het voorbehoud van het nieuwe bestuur de decharge niet aantast. Terecht. Het al dan niet verlenen van decharge ligt immers op de weg van de algemene vergadering.

Volgens het hof is met de decharge afstand gedaan van elk recht de oud-bestuurder aan te spreken op zijn vermeend onbehoorlijke taakvervulling. Een vordering uit onrechtmatige daad steunt op dezelfde feitelijke grondslag. De decharge heeft volgens het hof dan ook evenzeer op een dergelijke vordering betrekking. Bij het verlenen van de decharge is in dit opzicht geen voorbehoud gemaakt. Hoewel niet gebruikelijk, is het naar mijn mening − theoretisch beschouwd − overigens wel mogelijk in het dechargebesluit een beperking tot een bepaalde juridische grondslag op te nemen.

Had het nieuwe bestuur de algemene vergadering beter voorgelicht omtrent de voorgenomen juridische acties tegen de oud-bestuurder, dan had de vergadering hem wellicht geen decharge verleend. Had de vergadering hem wel decharge verleend, dan waren daarbij hoogstwaarschijnlijk voorbehouden gemaakt. Hoe dat ook zij: het arrest betreft een leermoment voor de vereniging. Wellicht kan de algemene vergadering er haar voordeel mee doen indien op enig moment het al dan niet verlenen van decharge aan het nieuwe bestuur aan de orde is.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Gemeente Pijnacker-Nootdorp zoekt een

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top