Mr.

MR. 0 2019 / 13 beter werk Het NGB organiseert dit voorjaar twee workshops in samenwerking met Dialogue BV: • op 19 maart: Number crunchen voor bedrijfsjuristen; • op 2 april: Succesvol onderhandelen volgens de Harvard methode. Op 26 maart is er een NGB Extra in samenwerking met Van Benthem & Keulen (in Utrecht): IT-contracten: do’s and don’ts. Meer informatie over bijeenkomsten en over het NGB- lidmaatschap vindt u o p www.ngb.nl. activiteiten SKILLS & CAPABILITIES Coach en mediator Robert deWilde geeft in het artikel ‘Dunne of dikke zolen: hoe ga ik ommet stress?’ in de ru- briek Skills & capabilities op www.mr-online.nl ee n aantal tips & tricks over wat je kunt doen om te zorgen dat je min- der stressvol door het leven gaat. Tip 4: “Kleine stapjes: wees realistisch. Vaak vergelijk je jezelf met de sterren van kan- toor of afdeling. Dat is niet altijd slim en pakt zelden goed uit. Vergelijk met jezelf of met vergelijkbare talenten.” Marijn Rooijmans van het netwerk Ondernemende juris- ten zet in zijn bijdrage ‘Pick your battles’ op een rij welke zes vragen je jezelf volgens hemminimaal moet stellen voor je opgaat voor een pitch. In haar serie over horrible bosses besprak coach en vaardig- hedentrainer Rüna Honig de vorige keer de ‘micromana- ger’: d e controlfreak die je voortdurend op de huid zit en zich met elk wissewasje bemoeit. Nu geeft ze uitleg over een baas van geheel andere orde, eentje die leuk en aardig lijkt, maar het eigenlijk niet echt is: de allemansvriend, ook wel ‘de slapjanus’ genoemd. Met tips hoe je het best met zo’n baas kunt omgaan én wat je kunt doen als je zelf een slapja- nus van een baas bent. STACKBEE: ‘PARTNERMODEL BELEMMERT INNOVATIE ADVOCATENKANTOREN’ Advocatenkantoren kunnen veel meer doen met legaltech-oplossin- gen, maar het partnermodel en conservatisme staan innovatie nog in de weg. Dat concludeert Coen Bröcker van IT-bedrijf Stackbee op ba- sis van gesprekken met managers van vijftig grote en middelgrote ad- vocatenkantoren in Nederland en Vlaanderen. Innovatie in de juridische sector wordt nu voornamelijk ingezet voor re- clame- en marketingdoeleinden, en niet om het rendement te verhogen, aldus Bröcker. Hij onderzocht welke legaltech-oplossingen en innovaties in 2019 en 2020 de aandacht van advocaten hebben. Zijn conclusie: “Adoptie van zowel nieuwe als bestaande technieken verloopt tergend traag.” Opvallend genoeg zijn het volgens Bröcker de nieuwkomers die met magere budgetten innoveren en zich durven te onderscheiden met innovatieve diensten en verdienmodellen. Bröcker vroeg zijn gesprekspartners hoe het komt dat juridische bedrij- ven veel minder dan andere sectoren innoveren en investeren in efficiën- tie en kwaliteit. Veel respondenten, onder wie bijvoorbeeld partner Hendrik-Jan Bleijerveld van HVG Law, zeggen dat het gebrek aan inno- vatie te wijten is aan het partnermodel. “Partners worden beloond op ba- sis van de winst in dat jaar en nagenoeg de hele winst wordt jaarlijks uit de onderneming gehaald. Los van het feit dat hoge uurtarieven op ter- mijn onder druk komen te staan, staat de continuïteit van deze kantoren dus op het spel. Het partnermodel voorziet namelijk niet in juiste incen- tives om de kantoorprestaties te verbeteren. En juist die zijn nodig om de continuïteit te waarborgen.” Een aantal geïnterviewden denkt dat toekomstgerichte advocatenkanto- ren moeten afstappen van het oude partnermodel en een gericht presta- tiebeleid moeten formuleren. De meeste advocaat-partners zien dit ech- ter niet zitten. Zelf denkt Bröcker dat het op korte termijn niet realistisch is om het partnermodel overboord te gooien. Of het noodzakelijk is, laat hij aan de advocatuur. “Maar het is wél noodzakelijk budget te reserveren voor bedrijfsontwikkeling. Ten minste, als je wilt dat je kantoor over vijf tot tien jaar nog bestaat.”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=