Mr.

meesters van de week MR. 1 2020 / 15 KENT U EEN POTENTIËLE MEESTER VAN DE WEEK? MAIL ONS! INFO@MR-MAGAZINE.NL 20 JANUARI JOHAN WOLSWINKEL Johan Wolswinkel hield aan Tilburg University bij de aan- vaarding van de leerstoel Be- stuursrecht, Markt en Data zijn oratie ‘Willekeur of algoritme? Laveren tussen analoog en digi- taal bestuursrecht’. Steeds vaker nemen bestuursorga- nen, denk aan de Belastingdienst, DUO en het CBR, besluiten die (deels) berusten op algoritmes. Mo- gen we dat een beetje eng vinden? “Dat mag uiteraard, maar hoeft niet per se. De vraag is vooral waaruit die angst voorkomt. Voor sommigen is het de term ‘algorit- me’, maar door die term alleen moet je je niet laten afschrikken. Algoritmische besluitvorming heeft twee kanten: enerzijds kan het de consistentie van besluitvor- ming bevorderen, anderzijds is het proces van besluitvorming soms minder doorzichtig. We moeten algoritmische besluitvorming dus niet heilig verklaren, maar zeker ook niet wegwerpen.” 27 JANUARI HANS GAASBEEK Hans Gaasbeek (Gaasbeek, Gaasbeek en Baadoudi Advoca- ten) is initiatiefnemer van de Dag van de Bedreigde Advo- caat, die op 24 januari wereld- wijd werd gehouden. Ook in Nederland staan straf- rechtadvocaten sinds de moord op Derk Wiersum onder druk. Wat merkt u hier van? “De zaak van Derk Wiersum heeft de nietsontziende misdaad in Nederland wel heel erg zicht- baar gemaakt, maar ook vóór deze verschrikkelijke moord zijn er al wel heftige bedreigingen geweest. En een moordaanslag op een Nederlandse advocaat in oktober 2019 kreeg niet zoveel publiciteit. De ernstige bedrei- gingen voorafgaand aan de ge- noemde moord en moordaan- slag lijken niet voldoende serieus te zijn genomen door de autori- teiten. Een van de taken van onze stichting is deze problema- tiek te monitoren. Op grond van de VN-principes over de rol van de advocaat − wereldwijd erkend − dient de Nederlandse Staat ad- vocaten die hun professie ver- richten in alle mogelijke opzich- ten te beschermen!” 3 FEBRUARI KEES LEWIN Kees Lewin, stafjurist bij de rechtbank Gelderland, schreef in het NJB op persoonlijke titel een artikel over de leesbaarheid van civiele vonnissen. U zegt: ‘Een vonnis wordt pas echt onleesbaar als we alle vaktermen gaan vertalen.’ Kunt u dat toelichten? “Die vaktermen hebben heel pre- cieze en tegelijkertijd veelomvat- tende betekenissen. Als je die vak- termen wilt vertalen zonder informatie te verliezen, dan krijg je zulke lappen tekst dat de lezer de draad wel moet kwijtra- ken. Als je op de koop toe neemt dat je bij je vertalingen informatie verliest, dan geef je de leek schijn- duidelijkheid, terwijl het voor de jurist lastig wordt om terug te ver- talen naar wat je hebt bedoeld.” Weten wat te doen bij lastig en agressief gedrag “Grensoverschrijdend. Agressief. Heftig. Ook als het ‘goed aaoopt’ is het schrikken. Zo’n ervaring suddert nog lang na. Herken je dat? Zorg dat je weet hoe je zelf handig kan reageren. Je grenzen aangeven zonder de machtsstrijd aan te gaan of te verergeren. Want agressie is (bijna) altijd een uiting van onmacht. Fijn om te weten!” Wanda Everts Trainer, coach en voormalig rechter agressiewerk.nl info@agressiewerk.nl 06-4217 0546 Kies voor een ervaren trainingsbureau. Gespecialiseerd in het leren ombuigen van agressiegedrag. Praktijkgericht. Met een ervaren trainer uit de rechtspraktijk.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=