Mr.

MR. 1 2020 / 17 mr. studenten VAN BEGRIJPELIJKE ALGORITMES TOT DE MR. KEUZETOOL Op de web site www.mr-studenten.nl s taan elke dag nieuwe berichten over studie en studentenleven, ge- maakt voo r en door de ambitieuze rech tenstudent. Op deze pagina een selectie. Wie elke vrijdag de meest gelezen stukken wil ontvangen kan zich abonneren op de nieuwsbrief: www.mr-studenten.nl/nieuwsbrief LEES DE COMPLETE STUKKEN OP WWW.MR-STUDENTEN.NL. SUGGESTIES VOOR STARTERS OF STAGIAIRS? INFO@MR-STUDENTEN.NL STUDENT-STAGIAIR VAN DE WEEK STARTER VAN DE WEEK Frederique de Koning (23) is bezig met de afronden- de fase van haar master fiscaal recht aan de Univer- siteit Maastricht. Ze liep afgelopen najaar stage bij de praktijkgroep Indirect Tax van Baker McKenzie en is er nu terug voor een werkstudentschap. Zijn er dingen die je achteraf anders zou aanpakken? “Er zijn altijd dingen die achteraf beter of anders kunnen. Voor mij is het belangrijk om duidelijk te blij- ven communiceren en aan te geven als iets niet lukt. Ik zou nog duidelijker kunnen vragen wat iemand precies van me verwacht bij een opdracht. Wat ik geleerd heb, is dat goed communiceren waar je mee bezig bent en hoe het gaat, key is.” Maarten Jorissen (26) werkt sinds kort bij De Brauw Blackstone Westbroek. Hij is afgelopen jaar cum laude afgestuurd aan de Universiteit Leiden, in het onderne- mingsrecht. Tijdens zijn studie liep hij een dwarslaesie op. Was het lastig voor je om een baan te vinden? “Eigenlijk viel dat wel mee. Er zijn zeker dingen waar ik extra op moest letten, zoals de toegankelijkheid van gebouwen, maar gelukkig zijn veel grote advocatenkanto- ren goed toegankelijk. Ik heb, onder andere, stage gelopen/gerold bij De Brauw Blackstone Westbroek, wat goed beviel. Inhoudelijk vond ik het erg leuk en de men- sen waren ontzettend lief en behulpzaam. Ik heb daar gesolliciteerd en ben toen aangenomen.” Wat zou je rechtenstudenten met een lichamelijke beperking willen meegeven omtrent hun toekomstvisie? “Focus op wat je wél kunt, niet op wat je niet kunt. Dat geldt overigens voor iedereen, met of zonder ‘beper- king’, in welke vorm dan ook.” Mr. heeft een keuzetool gelanceerd die je helpt om het kantoor te vinden dat het best bij jou past. Wil je de advocatuur in, maar kun je niet zo goed een keuze maken tussen al die kantoren die er zijn? De Keuzetool, die Mr. in samenwerking m et The Selecti- on Lab he eft ontwikkeld, kan je daarbij helpen. Er wordt gekeken naar een match tussen jouw voorkeu- ren en de sociaal-culturele kenmerken van kantoren. Als je de vragenlijst invult, krijg je een lijstje met drie kantoren die het beste bij je passen. Meer informatie over de Keuzetool: www.mr-online.nl/ welk-kantoor-past-het-best/ Er zijn natuurlijk tv-programma’s als Voor de rechter, waar je kunt zien hoe het eraan toegaat in de rechtszaal. Veel leuker is het om een zitting bij te wonen bij een rechtbank of gerechtshof. En het is nog leerzaam ook! Yodah Bruin, die rechten studeert in Amsterdam, tipt vijf gerechtsgebouwen die alleen al om hun buitenkant een bezoekje waard zijn. TIP 1. Rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven TIP 2. Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen TIP 3. Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden, locatie Leeuwarden TIP 4. Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle TIP 5. Gerechtshof Amsterdam ZUCHT NIET! HET FENOMEEN ALGORITME BEGRIJPELIJK UITGELEGD Doris Buijs, die rechten studeert aan de Universi - teit van Amsterdam, legt op de site in ook voor niet-nerds begrijpelijke taal uit wat een algoritme is. Je hoort er tenslotte ook in de juridische wereld steeds vaker over. Simpel gezegd is een algoritme een wiskundige for- mule, een reeks aan instructies. Die reeks is eindig en streeft altijd een bepaald doel na. Welke stappen het algoritme neemt, wordt bepaald door de informa- tie die het algoritme heeft en het doel dat je als ge- bruiker voor ogen hebt. Google heeft bijvoorbeeld als doel om de beste en relevantste zoekresultaten voor jou weer te geven, aldus Doris. “Wat een relevant resultaat van de zoekopdracht ‘wit poeder’ is, hangt er maar net vanaf of je een advocaat aan het eind van zijn Latijn op vrijdagmiddag bent, of een weten- schapper die onderzoek doet naar het scheikundig element fosfor. Als gebruiker geef je zelf informatie (onder andere door voormalige zoekgeschiedenis) op basis waarvan het algoritme voorspelt wat de meest logische uitkomst zal zijn.” De werking van een algo- ritme wordt dus bepaald afhankelijk van het doel dat je eraan meegeeft en de informatie waarover het algoritme beschikt. Wanneer je echter aan een algoritme – al dan niet onbewust – enorme hoeveelheden data geeft, kan het algoritme zelf zijn instructies bedenken en patronen herkennen. Als gebruiker heb je dan nog maar weinig invloed op de werking van het algoritme; het algorit- me kan zelfstandig zijn instructies kiezen. Doris: “We spreken dan van kunstmatige intelligentie. Deze zelf- standige en complexe algoritmes zijn de algoritmes waar in de huidige media over wordt gesproken.” MOOIE GERECHTSGEBOUWEN WELK KANTOOR PAST BIJ JOU? DE MR. KEUZETOOL HELPT 5

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=