Mr.

MR. 1 2020 / 3 redactioneel Mr. is hét onafhankelijk magazine voor juristen. Het bericht, belicht en becommentarieert actuele zaken in de juridische wereld. De oplage van Mr. is 20.000; het blad verschijnt zeven keer per jaar. Mr. heeft een website, www.mr-online.nl , en kent ook een wekelijkse nieuwsbrief. Informatie over abonnementen: zie verderop onder Adreswijzigingen Redactieadres Donkere Spaarne 14 rd, 2011 JG Haarlem mail: redactie@mr-magazine.nl Redactie Michiel van Kleef (managing editor), mr. Alieke Bruins (nieuwsredacteur), mr. drs. Michel Knapen (nieuwsredac- teur), mr. Peter Louwerse (nieuws- redacteur), mr. Karen Rijlaarsdam (eindredacteur), drs. Christa Rompas (bureauredacteur) Vaste medewerkers mr. Jurjen Boorsma (Arrest van de maand), drs. Michiel Rohlof (Dealmakers), mr. Wouter Rohlof, mr. Henriette van Wermeskerken (Senior/junior) Fotografie Chantal Ariëns, Chris van Houts, Geert Snoeijer Website www.mr-online.nl Webmeester Bart Pronk, webmeester@mr-online.nl Uitgeverij Uitgeverij Mr. BV Paul Krugerkade 45A, 2021 BN Haarlem Charley Beerman (publisher) mail: beerman@mr-magazine.nl Maurice Nabuurs (commercial director) mail: nabuurs@mr-magazine.nl Ontwerp & vormgeving CS contentpartner BV, Velsen-Noord Drukwerkinkoop en productiebegeleiding RVV/Grafisch, Almere Media-advies Bas van Wooning (productadvertenties), 023 – 711 3200 mail: vanwooning@mr-magazine.nl Ko de Kort (personeelsadvertenties), 023 – 711 3200 mail: dekort@mr-magazine.nl Abonnementen Abonnementen zijn gratis voor juristen die als zodanig werkzaam zijn en voor wo-rechtenstudenten. Voor anderen: jaarabonnement € 124,50. Meer informatie: www.mr-online.nl/abonneren/ Adreswijzigingen alleen per e-mail en onder vermelding van abonneenummer (zie adresdrager) via abonnementen@mr-magazine.nl Niets uit deze uitgave mag zonder voor- afgaande schriftelijke toestemming van de uitgever openbaar worden gemaakt of verveelvuldigd. ISSN 1388-3372 Copyright Uitgeverij Mr. BV 2020 Het begin van een nieuwe jaargang is het juiste moment om de lezers van Mr. te informeren over wat er komend jaar op de agenda staat: hoe het staat met onze ambities, wat er blijft en wat er verandert. Om te beginnen gaan we de frequentie van het magazine terugbrengen. In plaats van negen keer zal Mr. komend jaar zeven keer uitkomen, plus één studenteneditie, die een beperkte oplage kent. Net als bij veel andere media verschuift bij Mr. het zwaartepunt geleidelijk van print naar online. De redenen zijn simpel: de kosten zijn lager, de actualiteit is groter en de adverteerders vragen er om. Vraag is natuurlijk of u als lezer ook gelukkig bent met deze ontwikkeling. Daar durf ik geen antwoord op te geven. We zien wel een mooie toename in het bezoek aan onze website en ook de nieuwsbrieven lopen goed. Abonnees verruilen de papieren versie van Mr. in toenemende aantallen voor de digitale versie. Maar uiteindelijk blijft er nog steeds een zeer aanzienlijke groep mensen over die het plezierig vindt met vaste regelmaat een mooi verzorgd magazine tot zich te nemen. De redactie inclusief ondergetekende behoort ook tot die groep. In het magazine verandert komend jaar het volgende: Mr. heeft een opfrisbeurt ondergaan; we hopen dat het resultaat van deze facelift bevalt. We vieren dit jaar ons vijftienjarig bestaan met een speciaal nummer direct na de zomer. De rubriek Snelrecht gaat vrijwel geheel digitaal in verband met de actualiteit. In het blad verschijnen vanaf volgend nummer alleen nog de samenvattingen. Onze commerciële speerpunten in 2020 zijn opleidingen, legal innovation en recruitment. Online gaan we de websites Mr. Online en Mr. Studenten in elkaar schuiven. Het blijven voor de bezoeker twee aparte sites, maar door de integratie wordt de inhoud van beide sites in één keer doorzoekbaar. Het zoeken naar en aanleggen van dossiers op onderwerp wordt geoptimaliseerd, en er komen allerlei signaleringsfuncties voor als u in bepaalde onderwerpen bent geïnteresseerd. De ontwikkeling van kennispartners en bedrijfsprofielen zal in 2020 verder doorgaan. Wat niet verandert is de onverminderde inzet van de redactie om u voortdurend te informeren over wat er gebeurt in juridisch Nederland. Dagelijks op de website en via de social media, wekelijks en maandelijks via onze nieuws- brieven en uiteindelijk in 2020 zeven keer via ons onvolprezen en inmiddels vijftien jaar bestaande magazine. Mr. in 2020: wat verandert er? MICHIEL VAN KLEEF managing editor ( vankleef@mr-magazine.nl) colofon

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=