Mr.

twitterende juristen MR. 1 2020 / 36 gen op sociale media. Keijzer is eigenaar van Digital Moves e n auteur van boeken en blogs over social media. Ook zij geeft regelmatig trainingen op dit gebied, onder meer aan ad- vocaten. “Veel advocaten delen op Twitter vooral vakkennis maar laten weinig van zich- zelf zien, terwijl dat hen dichterbij hun doel- groep kan brengen. Veel mensen weten na- melijk niet goed wat een advocaat precies doet of wat zijn vakgebied inhoudt, en waar- in hij zich onderscheidt van andere juristen.” Een persoonlijker benadering schept ver- trouwen, aldus Keijzer. Pannekeet is het daarmee eens. Toch is het volgens beiden vooral belangrijk dat iemand twittert “op een manier die bij hem past”. HUMOR Jurist Charlotte Meindersma vindt ook dat het getwitter van advocaten persoonlijker kan. Meindersma (ruim 6.600 volgers) is oprichter en eigenaar van juridisch advieskantoor Char- lotte’s Law , dat zich vooral richt op de creatie- ve sector en ondernemers. “Hoe groter een advocatenkantoor is, hoe groter de kans dat het een socialemediabeleid heeft. Daardoor worden tweets van advocaten snel saai. Tweet zoals je bent, zodat mensen die misschien een afspraak met je willen maken al een beetje we- ten wat ze bij jou kunnen verwachten.” Meindersma’s tweets gaan vaak over het recht en algemene ondernemerszaken, maar ze schrijft ook veel persoonlijke berichten, vaak met humor. “Dat doe ik niet bewust, het is wie ik ben. Ik probeer ook altijd eerlijk en laagdrempelig te zijn. Ik zeg wat ik denk en kijk er niet van op als een ander dat ook doet. Daarin onderscheid ik me. De kracht van Twitter voor de advocatuur is dat advo- caten hun mening over kwesties kunnen ge- ven en kunnen laten zien wie ze zijn.” STRATEGIE Advocaten zouden zich volgens Pannekeet, Keijzer en Meindersma meer kunnen afvra- gen wat ze met hun getwitter willen bereiken en wie hun (potentiële) doelgroep is, en hun tweets daarop aanpassen. Ze zouden volgens hen ook best wat ‘behulpzamer’ mogen zijn. Daarbij kan het helpen toegankelijke taal te gebruiken. Daarnaast kunnen advocaten va- ker uitleggen wat een vonnis of ontwikkeling voor hun lezers betekent, en vrijblijvend ad- vies geven. Keijzer: “Naar de expertise van juristen is veel vraag. Zo’n gratis advies levert niet altijd meteen iets op, maar misschien wel op de langere termijn.” Als voorbeeld vertelt ze over een werknemer die op Linked- In een onjuiste functie in zijn kopregel had staan. “Daar was zijn werkgever achter gekomen, maar hij wilde het niet aanpassen en werd uiteindelijk ontslagen. Nadat de rechter zich hierover had uitgesproken, had Jan en alle- man er een oordeel over. De betrokken advo- caat legde toen uit hoe de rechter tot zijn oor- deel was gekomen, met een link naar de uitspraak. Meteen werd de discussie rustiger. Goede kans dat anderen die de zaak volgden aan haar denken wanneer ze zelf een arbeids- rechtadvocaat nodig hebben.” Meindersma: “Het succes van mijn bedrijf heb ik voor een groot deel te danken aan so- ciale media. Nu word ik vooral via Google gevonden, maar sociale media hebben Char- lotte’s Law groot gemaakt. Toen ik begon kwam tachtig procent van mijn klanten bin- nen via sociale media, vooral Twitter.” Ze gaf en geeft volgers regelmatig gratis algemeen advies. “Komen ze er toch niet uit, dan kun- nen ze contact opnemen. Wanneer nodig verwijs ik ze door.” Ook advocaten die Twitter vooral gebruiken om tegen onrecht te strijden zouden er vol- gens Meindersma goed aan doen om vooraf een strategie te bedenken. “Veel advocaten klagen over werkdruk. Dan kunnen ze hun tijd beter nuttig besteden aan activiteiten die concreet iets opleveren. Wat is je doel? Wil je laten zien dat je actief bent in de sociale advo- catuur? Wil je vooral journalisten bereiken? Met een strategie bereik je meer dan door zo- maar tweets te posten.” • C ORINNE KEIJZER @CORINNEKEIJZER CHARLOTTE MEINDERSMA @CHARLOTTESLAW CHRIS SENT @ADVOCAAT_SENT SIDNEY SMEETS @ADVOCAATSMEETS TRUDY PANNEKEET @TRUDYPANNEKEET “DE KRACHT VAN TWITTER VOOR DE ADVOCATUUR IS DAT ADVOCATEN HUN MENING OVER KWESTIES KUNNEN GEVEN EN KUNNEN LATEN ZIEN WIE ZE ZIJN”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=