Mr.

deals MR. 1 2020 / 43 Investeerder Mentha Capital heeft een meer- derheidsbelang verworven in Van Vulpen, een toonaangevende en innovatieve aannemer van de installatie en aanpassing van verschillende soorten netwerken die worden gebruikt voor de transport en distributie van water, elektriciteit, data en gas. Adviseurs Mentha Capital: deBreij (Dennis de Breij, Robert Vodegel), KwikGielen (Gerjon Batterink) Adviseurs verkoper: HVG (Sijmen de Lange, Joram van den Berg, Boris Hoes, Sanne van Velthoven, Fay Kainz), EY (Dirk van Beelen, Louis Leijsen, Judith Klapwijk), JSA Tax Consultancy (Oscar Janssen) Robert Vodegel, dealmaker voor deBreij: “Naar ons idee heeft Mentha zich met deze deal begeven op een markt die niet heel gebruikelijk is in private equity. Door de klik van Mentha met het manage - ment en de ontwikkeling die Van Vulpen heeft doorgemaakt, bestond desondanks belangstelling voor deze investering. Doordat buiten de gebaande paden werd getreden, ontstonden ook voldoende ju - ridische uitdagingen die voor ons interessant waren. MENTHA CAPITAL VERWERFT MEERDERHEIDSBELANG IN VAN VULPEN KONINKLIJKE KOOPT KONINKLIJKE Commercieel was vaak helder wat alle partijen voor ogen hadden, dus was het aan de juridisch adviseurs om dit op een passende wijze vorm te geven in de structuur en de transactiedocumentatie. Wij dachten mee over juridische oplossingen, waarbij een goede balans moest worden gezocht tussen het uitonder - handelen van de onderwerpen en het uiteindelijk tot stand brengen van de deal. Daarnaast kennen Mentha en deBreij elkaar goed door de langdurige samenwerking, waardoor gevoel bestond over wat acceptabel was voor Mentha en wat niet. In een transactie waarbij veel verschillende elementen een rol spelen, zorgde dat ervoor dat de transactie toch op een efficiënte manier tot stand kon worden ge - bracht. Het contact tussen Mentha en deBreij dateert al uit de beginfase van ons kantoor. Op dat moment waren zowel Mentha als deBreij nieuwe spelers die op een eigen wijze de markt wilden betreden. Hoewel het werkveld verschilt, hebben beide partijen een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt, en zorgt het vergelijkbare dna ervoor dat we elkaar begrijpen en op een prettige manier samen aan deals kunnen werken. Of wij veel belangstelling vanuit private equity zien Adviseurs DSM: Clifford Chance (Gregory Crookes) Adviseurs aandeelhouders Koninklijke CSK Food Enrichment CV: NautaDutilh (Jeroen Preller, Fenna van Zanten, Naomi Asscheman, Sophie van Lanschot, Mauricette Schaufeli, Jasmijn Koetsveld, Arnout Koe - man, Paul Deza de Massiac, Edward Rijnhout, Sjuul Jentjens), Noerr LLP, Rabobank Corporate Finance (Anders Rasmussen, Teus Jan van Ekeren) Notaris Jeroen Preller, dealmaker voor Nauta- Dutilh: “Deze deal kenmerkte zich door een complexe juridische transactiestructuur. De targetvennootschap is een leverancier van speciale zuiveloplossingen en juridisch gestructureerd als een CV. In dit specifieke geval is uiteindelijk gekozen voor een gecombineerde transactiestructuur, met zowel elementen van een asset deal als van een aandelentransactie. Daarnaast is ieder van de verkopers en de koper zelfstandig actief in de zuivelindustrie, hetgeen bijzondere aandacht vereiste voor de belangen van de betrokken partijen. Verder was voor bedrijven als Van Vulpen, werkzaam in de energietransitie? Niet direct, maar in de sectoren waarin Van Vulpen werkzaam is merken we wel veranderingen in het overnamelandschap als gevolg van de stikstofdiscussie. Het aantal transacties is niet verminderd, maar we merken wel dat zowel pri - vate equity als strategische kopers meer afwachten om een deal te realiseren. Tegelijkertijd overheerst wel het beeld dat het een tijdelijke discussie is, als gevolg waarvan deals wel worden uitgesteld, maar weinig worden afgesteld.” een juist begrip van de zeer specifieke en technisch ingewikkelde business van CSK essentieel voor een goede begeleiding van deze transactie. Tot slot was er sprake van een zeer competitief kopersveld.” Advocaat Fenna van Zanten, dealmaker voor NautaDutilh: “Door de specifieke transactiestructuur hebben we vanaf het begin gewerkt in een gecom - bineerd transactieteam: advocatuur en notariaat. In het licht van de belangen van de diverse stakeholders is het transactieproces in nauwe samenwerking met Rabobank Corporate Finance zorgvuldig voorbereid. Dat leidde tot een geïntegreerd transactieteam bestaande uit het dealteam van NautaDutilh en Rabobank. Door de korte lijnen binnen dit geïnte - greerde team en constante procesbewaking zat onze toegevoegde waarde voornamelijk in het meedenken over verschillende − niet alleen juridische − aspecten van de transactie, hetgeen wat ons betreft ook leidt tot optimale juridische advisering.” Robert Vodegel Fenna van Zanten (NautaDutilh) Jeroen Preller (NautaDutilh) Chemieconcern Koninklijke DSM, actief in gezondheid, voeding en duurzaam leven, neemt voor circa 150 miljoen euro Royal CSK over, een bedrijf gericht op ingrediënten voor de zuivelin - dustrie. De transactie omvat onder meer CSK’s zuivelapplicatiecentrum in Wageningen en de hightech fermentatiefabriek in Leeuwarden.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=