Mr.

48 / Mr. 1 2020 blended learning 1 2 4 3 GOED VOOR HET MILIEU Van Mildert benadrukt dat het gebruik van de digitale leeromgeving geen verplichting is, maar een extra mogelijkheid. “We hebben ook hardcopy materiaal, denk aan papieren readers. Voor een toets is het vaak fijn om uit een boek te lezen en leren.” In een aantal ge- vallen volgt aan het eind van een cursus een digitale kennistoets op locatie. Digitaal scheelt een hoop papierwerk. “We doen dit nu twee jaar voor OSR-MzL: de Personen- schade Leergang Middelzwaar Letsel. Het was een duidelijke wens van de deelnemers en de docenten en daar luisteren we naar. Schrijven is niet meer van deze tijd. Het be- valt heel goed. Het is efficiënt en scheelt heel veel papier. Daarmee is het ook nog beter voor het milieu.” EIGEN FILMSTUDIO OSR is nu als test bezig met het opnemen van korte videoclips die deelnemers thuis via hun digitale leeromgeving kunnen bekijken als aanvulling op het standaard lesmateriaal. Ook bij het Juridisch PAO van de Universi- teit Leiden ligt de focus in 2020 op het uit- bouwen van de blended onderwijsvormen. “We gaan het klassieke contactonderwijs ver- der ondersteunen met digitale onderwijsvor- men”, vertelt directeur Marco van der Ree. “Sinds het najaar beschikken we over een ei- gen filmstudio voor het maken van kennis- clips van tien minuten over uiteenlopende onderwerpen. Dit jaar hebben we ook een Videoportal gelanceerd.” Op de online portal staan diverse gratis video-kennisclips van Leidse juridisch we- tenschappers. Van der Ree: “De informatie is voor iedereen beschikbaar. Hierdoor hebben we een groot bereik en dat is een bewuste keuze. We willen onze kennis graag delen.” De clips zijn vooral bedoeld als ondersteu- ning van de langdurige specialisatieopleidin- gen. “Het zijn inleidingen op de stof of ze ge- ven een verdieping over een bepaald thema. De video’s zijn bedoeld als voorbereiding, back-up of aanvulling op een actualiteit tij- dens of na de opleiding. Door een filmpje te kijken kunnen deelnemers zich beter voor- bereiden en kunnen dan meteen gerichte vragen stellen. Dat is waardevol.” Je kunt zo’n filmpje ook als herhaling achter- af bekijken en een docent kan in een filmpje uitgebreider ingaan op een onderwerp. Het maken van een filmpje van tien minuten is een hele ochtend werk, los van de voorberei- ding. Best een investering. Van der Ree: “Het is het waard voor onze kwaliteit van onder- wijs en we willen in het algemeen bijdragen aan de professionalisering van digitalisering van onderwijsvormen.” Docenten krijgen hulp bij het maken van een script. “Je moet een goede opbouw hebben om binnen het tijdskader van tien minuten te blijven, daar hebben we een draaiboek voor. Het is leer- zaam om kort en bondig tot de kern te kun- nen komen. Het maken van de video’s is vrij- willig, maar vooralsnog vindt iedereen het leuk. Het maakt het onderwijs persoonlijker en het is goede exposure voor wetenschap- pers. Zij kunnen de kennisclips soms ook in het reguliere masteronderwijs inzetten, dat is een bijkomend voordeel en daar dragen wij uiteraard graag aan bij.” EVEN WEG VAN KANTOOR Volgens Van der Ree is video-onderwijs de trend, maar wordt klassiek contactonderwijs ook zeer op prijs gesteld. “Mensen kunnen hiermee even weg van kantoor en samen met collega’s en docenten het vak bespreken. Ook docenten vinden klassiek onderwijs leuk, omdat ze hierdoor contact houden met men- sen die in de praktijk werkzaam zijn. Dit kun “OOK DOCENTEN VINDEN KLASSIEK ONDERWIJS LEUK; HIERDOOR HOUDEN ZE CONTACT MET MENSEN UIT DE PRAKTIJK” W IJ SPRAKEN VOOR DIT ARTIKEL MET: • MARIANNE VAN DEN BOSCH, CPO (1) • XANDER VAN MILDERT, OSR JURIDISCHE OPLEIDINGEN (2) • MARCO VAN DER REE, JURIDISCH PAO LEIDEN (3) • WERNER TIJSSE CLAASE, BEROEPSOPLEIDING ADVOCATEN (4)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=