Mr.

MR. 1 2020 / 49 blended learning “OVER VIJF JAAR IS DE KOUDWATERVREES ER WEL AF. DAN IS BLENDED LEARNING MET KENNISCLIPS HET NIEUWE NORMAAL” je niet evenaren met een filmpje. Volledig online onderwijs is dan ook niet ons plan, maar wel verdere aanvulling van contacton- derwijs met online onderdelen. We denken in de toekomst ook aan podcasts, zodat deel- nemers een college kunnen terugluisteren.” KRACHTIG LEREN Bij het Centrum voor Postacademisch Juri- disch Onderwijs (CPO) in Nijmegen om- schrijven ze blended learning als ‘de combi- natie van contactonderwijs en e-learning’. Het is jaren geleden een bewuste keuze ge- weest om dit toe te passen bij de Beroepsop- leiding Advocaten. Werner Tijsse Claase, opleidingsmanager van de Beroepsopleiding Advocaten: “Contactonderwijs is zinvoller en praktijkgerichter, toepassingsgerichter als je het combineert met e-learning. Deelnemers aan de opleiding kunnen zich hiermee voor- bereiden op een bijeenkomst en komen zo beslagen ten ijs. Docenten hoeven hierdoor geen theorie meer uit te storten over de deel- nemers. Wat thuis kan, doen deelnemers in de digitale leeromgeving.” In de online leeromgeving zitten verschillen- de vormen van e-learning. Met diagnostische zelftoetsen kunnen deelnemers hun kennis testen en kijken op welk niveau ze zitten. Di- recteur Opleidingen Marianne van den Bosch: “Het confronteert deelnemers met de kennis die ze al hebben. Als hun niveau te wensen overlaat, zien ze meteen welke denk- fout ze hebben gemaakt en krijgen ze een link naar relevant materiaal om te bestude- ren. Vervolgens kunnen ze de toets nogmaals maken en beter scoren. We zien dat deelne- mers het heel serieus nemen. Het is krachtig leren, doordat je meteen ziet wat je fout doet en de stof opnieuw kunt bekijken.” F ILMPJES TIEN KEER KIJKEN CPO-Dialogue startte in 2013 met een digi- tale leeromgeving binnen de Uitvoeringsor- ganisatie van de Beroepsopleiding Advoca- ten en heeft deze sindsdien steeds verder uitgebreid. Tijsse Claase: “Daarvoor moest een docent veel theorie behandelen tijdens een college. Hiervan hebben we nu kennis- clips gemaakt die in de leeromgeving staan. In het filmpje legt een docent in tien tot vijf- tien minuten de leerstof uit. Deelnemers kunnen deze video’s zo vaak terugkijken als ze willen en dat is bij gewoon onderwijs na- tuurlijk niet het geval.” Van den Bosch: “Doordat de deelnemers de stof vaker kun- nen raadplegen, zijn docenten geen kostbare tijd kwijt tijdens de klassikale bijeenkomst. Zij kunnen deze momenten veel effectiever inzetten.” De beroepsopleiding gebruikt deze kennis- clips al langere tijd en inmiddels is er voor veel vakken een kennisclip. Al deze clips zijn terug te vinden in de digitale leeromgeving. Van den Bosch: “Ook bij CPO-opleidingen kunnen we hiermee belangrijke vraagstuk- ken goed en scherp neerzetten, maar de ken- nisclips hebben ook een andere functie. Zo is het een mooi middel om bij een actualiteit heel snel heel veel mensen te bereiken met je kennis over een bepaald onderwerp. Met een expert van de faculteit of iemand uit de prak- tijk nemen we een clip op en een dag later staat die op onze CPO-website. Door gratis een clip aan te bieden aan een breed publiek, zijn mensen in twintig minuten op de hoog- te. Deze video’s worden gedeeld op sociale media en zijn veelbekeken.” Net als Leiden heeft CPO een eigen studio om de clips op te nemen. Tijsse Claase: “We hebben enkele richtlijnen hoe docenten het kunnen aanpakken en begeleiden ze als het nodig is. Veel docenten hebben er inmiddels ervaring mee.” Volgens Van den Bosch zijn de kennisclips een mooie aanvulling op al het andere in de leeromgeving. “De een leert door te lezen, de ander door een filmpje te kijken en weer een ander door te oefenen. Blended learning biedt al deze verschillende vormen van leren en houdt rekening met verschillende leerstijlen van mensen. Ieder- een kan de leerstof op zijn eigen manier tot zich nemen.” OPTIMALE MIX Blended learning is volgens Van den Bosch een optimale mix van klassikaal en digitaal. “Door de digitale mogelijkheden hoef je de theorie niet klassikaal te bespreken. We mer- ken dat deelnemers veel geactiveerder naar het klassikale deel komen en gerichte vragen hebben.” Tijsse Claase bevestigt: “Deelnemers zijn veel beter voorbereid. Docenten gaan er ook vanuit dat deelnemers al op een bepaald niveau zitten.” Ook in casuïstiek biedt een di- gitale leeromgeving voordelen. Van den Bosch: “Bij een casus krijgen deelnemers bij- voorbeeld verschillende keuzemogelijkheden. Als ze vastlopen, kunnen ze teruggaan en een andere keuze maken. Dan is het vervolg an- ders. Door deze simulaties kun je een prak- tijksituatie goed oefenen. Je ziet dat het werkt en het is bijna spelenderwijs leren.” Bij CPO zijn ze ervan overtuigd dat blended learning blijft. “Maar wij geloven er niet in dat het ooit alléén nog maar e-learning zal zijn wat de klok slaat”, meent Tijsse Claase. “Je ontkomt niet aan klassikaal onderwijs. Dat is essentieel voor verbreding en verdie- ping. In de toekomst zullen er nieuwe vor- men van e-learning bij komen, vormen die we nu nog niet kennen.” Van den Bosch be- speurde in het verleden koudwatervrees bij docenten, mede door hun klassieke oplei- ding. “Die vrees gaat wel over. Het wordt ook leuker voor docenten met een betere voorbe- reiding van de deelnemers. Over vijf jaar is blended learning met kennisclips nog meer geaccepteerd. De koudwatervrees is er dan echt af, verwacht ik. Het is dan een belang- rijk onderdeel van het onderwijs. Het nieuwe normaal, meer de standaard.” •

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=