Mr.

54 / Mr. 1 2020 muraal NATASCHA VAN DUUREN B l ijven of verhuizen – bijvoorbeeld richting station? Twee jaar geleden was dat de vraag die De Clercq be- zighield. Natascha van Duuren (advocaat en managing partner): “We concludeerden dat we hier gelukkig zijn, zelfs na twintig jaar: we hebben op deze plek ruimte, licht en een grote eigen parkeergele- genheid. Alleen was alles zo langzamerhand wel versleten. We moesten echt modernise- ren, vooral het publieke gedeelte. Onze wen- sen daarvoor: nadruk op het licht, open ruimtes om samen te komen, samen te wer- ken, te ontmoeten, een lange tafel om met z’n allen aan te eten. De hele maatschap zat ver- rassenderwijze op één lijn; we kozen voor licht hout, veel wit, planten, glazen wanden. Via referenties vonden we de architect. Die wees ons erop dat we tot dan toe niets deden VOLLEDIG VERNIEUWD KANTOOR met onze tuin en zelfs niets met het uitzicht op de Oude Rijn die hier langs het kantoor stroomt. Nu, na de verbouwing, is alles ge- richt op buiten, en de spreekkamers kijken niet langer meer uit op de weg.” POSITIEVE REACTIES Muren zijn verdwenen, er is geen hal meer. Daardoor ontstond er onder meer een ruim- te waar De Clercq makkelijk honderd gasten kan ontvangen, voor seminars, ontbijt- en kennissessies. Om de beweging in het pand te activeren kwamen de werkplekken van de ondersteuners (Van Duuren: “Toch eigenlijk de spil van de organisatie!”) centraal in het gebouw, en werden de diverse koffieplekken teruggebracht tot één: rondom een professio- neel koffieapparaat. Van Duuren: “We heb- ben overal inspraak in gehad: elke stoel, elk bankje is door onze handen gegaan. We zochten samen met de architect echt naar de juiste combinaties. Het eindresultaat heeft onze verwachtingen overtroffen. Van cliën- ten krijgen we spontaan positieve reacties en complimenten.” Er is veel aandacht besteed aan modernisering van de audiovisuele middelen, zodat bijvoor- beeld alle spreekkamers geschikt zijn voor video-conferencing en elke werkplek heeft Skype for Business. In de toren zijn de werk- kamers opgefrist en zijn er negen ruime werk- kamers bijgekomen. Van Duuren zegt dat ook medewerkers enthousiast zijn over het ver- nieuwde kantoor. Er zijn nog meer plannen vertelt ze: “Een terras buiten en verder ver- duurzamen met zonnepanelen op het dak. En de villa aanpakken. Maar de oude kroeg op zolder houden we uiteraard in ere…” •

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=