Mr.

MR. 1 2020 / 7 nieuws Ga voor actueel juridisch nieuws en uitgebreidere versies van deze berichten naar www.mr-online.nl GRAPPERHAUS HAALT UIT NAAR ‘PILLENSLIKKENDE’ ZUIDAS M inister Grapperhaus maakte van zijn hart geen moordkuil tijdens een thema-avond over ondermijning. “Op de Zuidas is er geen kantoorbor - rel zonder pillen. Asociaal, je financiert de georganiseerde misdaad.”  T ijdens de door het Hilversumse CDA georganiseerde avond eind janurai stond Grapperhaus meerdere keren stil bij de moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum, “een heel integere advocaat die nooit iets onoorbaars heeft gedaan”. Hij noemde de moord “een zeer grote aanslag op onze rechts - staat”, die volgens hem duidt op een misdaadwereld die nietsontziend is en onvergelijkbaar met die van enkele jaren geleden. Een wereld waarin huur - moordenaars “tegen een tarief van 8.000 euro” opdrachten uitvoeren, en waarbij jongetjes van acht jaar op straat worden benaderd voor klusjes. Grapperhaus vond het een “pijnlijke observatie” om te zien dat in meerdere wijken in Brabant, maar ook elders in het land, buurtbewoners dagelijks de negatieve gevolgen ondervinden van criminele drugsactiviteiten, zoals ont - ploffingsgevaar van drugslaboratoria, vergismoorden en bewoners die on - der druk worden gezet om te zwijgen. Fel: “Terwijl er kilometers verderop aan de Zuidas geen kantoorborrel is zonder pillen. Na het weekend zitten de riolen vol met die troep. Asociaal, dit gebrek aan solidariteit! Je finan - ciert de georganiseerde misdaad.” P RIORITEIT Tussen 2005 en 2015 hebben andere zaken prioriteit gekregen, aldus Grap - perhaus, wijzend op de financiële crisis en anti-terrorisme activiteiten, maar nu moet ondermijning prioriteit krijgen. Kort somde hij op wat er in het kader van oprollen, aanpakken en voorkomen zoal in samenwerking met andere partijen is ingezet. Over eventuele legalisatie van harddrugs was hij stellig: “Ik ga daarover niet verder nadenken. Daarvan zal het niet komen zolang ik minister ben.”  De minister riep een ieder op de urgentie van de problematiek te zien en de overheid te steunen bij het nemen van benodigde maatregelen. “We moeten het nú aanpakken, want anders hebben de generaties na ons niet meer de mogelijkheid om het op te lossen.” Daarbij wees Grapperhaus erop dat er steeds meer advocaten, andere juristen en ook journalisten onder druk staan bij het uitvoeren van hun werk. “Ik wil niet dat er nog een advocaat, of een rechter wordt vermoord.” (AB) HOGE RAAD WIL INTEGERE EN DAADKRACHTIGE BRUGGENBOUWER De nieuwe president van de Hoge Raad moet een intege- re, betrokken, stimulerende, samenbindende en waar no- dig daadkrachtige leider zijn. Ook dient de opvolger van Maarten Feteris een bruggenbouwer te zijn die op het hoogste politieke, bestuurlijke en rechterlijke niveau ef - fectief kan overleggen en adviseren. D at staat te lezen in de profielschets di e is opgesteld door de Adviescommissie benoeming president. De huidige pre- sident Feteris stopt er op 1 november van dit jaar mee, dan zit zijn termijn van zes jaar er op. De profielschets noemt de president het boegbeeld van de Hoge Raad. Deze moet bestuurlijk bekwaam zijn en visie hebben om leiding te geven en oog voor de maatschappe- lijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de positie en de rol van de rechter. En ook: brede vakinhoudelijke kennis en ervaring hebben om zowel intern als extern met per- soonlijk gezag en overtuigingskracht deel te nemen aan het maatschappelijk en juridisch debat over de democrati - sche rechtsstaat en de rechtspraak. Alleen leden van de Hoge Raad kunnen solliciteren. Enkele leden van hen hebben zich kandidaat gesteld voor het pre - sidentschap. De Hoge Raad zegt niet om hoeveel mensen het gaat: “Het aantal kandidaten is vertrouwelijk,” aldus een woordvoerster van de Hoge Raad. De selectiecommissie bestaat uit de externe voorzitter Pauline van der Meer Mohr (voormalig voorzitter college van bestuur Erasmus Universiteit) en drie leden van de Hoge Raad die zich zelf niet beschikbaar stellen voor het presidentschap. Dat zijn de raadsheren Maarten Kroeze, Jaap de Hullu en Liesbeth Punt. De adviescommissie gaat onderzoeken welke kandidaat bij uitstek geschikt is om tot president te worden benoemd. Daarna stelt de commissie een vertrouwelijk eindrapport op met een aanbeveling van één naam, die door de Hoge Raad aan de minister wordt aanbevolen om tot president te worden benoemd. Het eindrapport wordt in maart ver- wacht. De ministerraad zal de nieuwe president voordra- gen, waarna deze bij koninklijk besluit wordt benoemd.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=