Mr.

MR. 4 2021 / 15 PERSONALIA 1 13 7 19 2 14 8 20 4 16 10 22 6 18 12 24 3 15 9 21 5 17 11 23 ANOUK BOUTENS , WILLEM LIEDENBAUM en ISABELLA WIJNBERG zijn per 1 juli benoemd tot counsel bij Houthoff in Amster - dam. LUCAS DRÖGE en MONICA SONDEREGGER zijn per dezelfde datum benoemd tot counsel bij Houthoff in Rotterdam. GIJS VAN DE WOUW (23) is sinds 1 juli partner bij HVG Law in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in financierin - gen en cashmanagementoplossingen. GEORGE DRIESSEN (24) is per 1 juli benoemd tot associate partner bij HVG Law in Rotterdam. Hij heeft zich toe - gelegd op ondernemings- en handels - rechtelijke kwesties. Privacy- en IT-rechtadvocaat KIM DE BONTH is per 1 juli benoemd tot partner bij Holla Advocaten en ROBBERT SJOERDSMA , gespeciali - seerd in IE- en (geneesmiddelen) reclamerecht, tot equity partner. ANDRADA TIRU is per 1 mei be - noemd tot managing associate bij Simmons & Simmons. Ze is gespeci - aliseerd in het adviseren en proce - deren over commerciële contacten. Grant Thornton Accountants en Ad - viseurs heeft per 1 juli GÉRALDINE GRÜNBERG-OTTO benoemd tot partner legal en LINDA VAN DE REEP tot partner tax. Bij act Fort Advocaten in Amsterdam zijn twee nieuwe huurrechtadvoca - ten begonnen: EEFJE CEULEMANS (1) en FABIAN RAVEN (2). Zij komen van respectievelijk Simmons & Simmons en Blenheim Advocaten. THÉRÈSE FRAAI (3), afkomstig van Straatman Koster Advocaten, is ge - start als counsel bij act Fort Advoca - ten. Ze is gespecialiseerd in vast - goed en bijzonder huurrecht. PAUL GOEDVOLK (4) is 1 juli begon - nen als partner real estate bij Baker McKenzie in Amsterdam. Hij komt van Eversheds Sutherland. OMAR SALAH (5) is sinds 1 augustus partner bij Norton Rose Fulbright. Hij komt van De Brauw Blackstone West - broek en is gespecialiseerd in Finan - cial Restructuring & Insolvency. MARTIJN JONGMANS (6) is per 1 juli begonnen als partner bij Banning Advocaten in ‘s-Hertogenbosch. Hij is afkomstig van AKD en is gespeci - aliseerd in mededingingsrecht en aanbestedingsrecht. DEWI WALIAN (7) is per 5 juli be - gonnen als counsel bij Clifford Chan - ce. Zij komt van NautaDutilh en is gespecialiseerd in financial markets. RUUD VAN DEN DOOL (8) is per 1 juli fiscaal adviseur bij Delissen Martens in Den Haag. Hij komt van RPD Fiscaal | Minerva Tax Consul - tants. Arbeidsrechtadvocaat MARK VAN BENTHEM (9) is op 1 juli begonnen bij Ekelmans & Meijer Advocaten in Den Haag. Hij is afkomstig van FYRM. Advocaten. IMKE STAPS-GEENEN (10) is 1 juli begonnen als advocaat/MfN-geregis - treerd mediator bij Evius Arbeids - recht Advocaten in Nijmegen. Ze komt van DAAN Advocatuur en Nota - riaat. GERARD ENDEDIJK (11), ROMÉE REITSMA (12) en MAARTEN VINK (13), alle drie afkomstig van Rutgers & Posch, zijn per 1 juli in Amsterdam Lennox Litigation begonnen. Het kantoor richt zich op commercial en corporate litigation. Arbeidsrechtadvocaat ELIANNE VROEGE-SCHEFFERS (14) is half mei gestart bij Köster Advocaten in Haarlem. Ze was daarvoor werkzaam bij Bingh Advocaten. Kandidaat-notaris ONUR COLAK (15) is 1 juni begonnen bij Kienhuis - Hoving advocaten en notarissen in Enschede. Ze werkte bij Het Notari - eel en is gespecialiseerd in onderne mingsrecht. Arbeidsrechtadvocaat ILSE BAIJENS (16) is op 1 juli gestart bij Kennedy Van der Laan. Ze komt van Bronsgeest Deur Advocaten. LAILA BERRICH (17) is sinds 1 juli partner in de Labor & Employment praktijk van HVG Law in Rotterdam. Ze is afkomstig van Houthoff. JAN BAAS (18) is sinds 1 juli partner bij La Gro Geelkerken Advocaten in Leiden. Hij is afkomstig van BarentsKrans, en is gespecialiseerd in bestuursrecht en privacyrecht. Arbeidsrechtadvocaat MEREL GOLDSCHMIDT (19) is op 1 juli be - gonnen als partner bij TOON Advocaten in Amsterdam. Litigatio - nadvocaat PARISA JAHAN (20) is eveneens die datum begonnen bij TOON Advocaten, als medewerker. Ze komen van respectievelijk Rut - gers & Posch en Houthoff. LAURENS VAN TIL (21) is overge - stapt van CKH Advocaten naar Stijl Advocaten in Amsterdam. Hij is ge - specialiseerd in vastgoed, aanbeste - dingsrecht en beroepsaansprakelijk - heid. Baker McKenzie heeft per 1 juli KOEN BOS (22) benoemd tot partner in de Corporate M&A en Private Equity praktijkgroep.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=