Mr.

MR. 4 2021 / 19 beter werk Het aantal juridische vacatures blijft maar stijgen. Nu zijn het er al ruim 17 procent meer dan voor de pandemie. Met name advocatenkantoren kampen met tekorten. In het tweede kwartaal van 2021 liep het aantal vacatures voor juridische professionals op naar ruim 3.100, een stij- ging van bijna 24 procent ten opzichte van een kwartaal eer- der. Eind 2019, vlak vóór de uitbraak van de coronacrisis, lag het aantal juridische vacatures op 2.650. Ook de markt voor zelfstandige advocaten en juristen is weer booming, bleek uit de marktmonitor van zelfstandigennetwerk WeLegal Network. De stijging van het aantal vacatures komt volgens Joyce Toeset, manager legal division bij recruitmentorganisatie Robert Walters, doordat de wereld juridischer wordt. “Met name het bedrijfsleven kende een enorme groei in de vraag naar commerciële juristen in het algemeen en corporate go- vernance- en privacyspecialisten in het bijzonder. Daar komt het gunstige Nederlandse vestigingsklimaat nog eens over- heen. Een van de eerste rollen die je als nieuwe organisatie of scale-up nodig hebt, is toch weer een jurist.” Ziet u enige causaliteit tussen pandemie en vacaturegroei? “Deze vacaturegroei was er ook zonder de pandemie ge- weest. Het lijkt nu om een inhaalslag te gaan om de acute stop van enkele maanden in 2020 op te vangen, in combina- tie met de normale groei in 2021.” Zijn er ook sectoren waar minder vraag is naar juristen? “Ik zie dat niet. Het notariaat, de advocatuur, het bedrijfsle- ven, de overheid en wetenschappelijke en semipublieke in- stellingen, vanuit alle sectoren is er nu veel vraag.” U constateert dat advocatenkantoren minder in trek zijn bij ju- risten. Hoe komt dat? “Ik zie voornamelijk dat er veel uitstroom is op medewerkers- niveau vanuit de advocatuur naar het bedrijfsleven. Enerzijds hecht deze generatie aan een goede work-life balance die bin- nen het bedrijfsleven gangbaarder is, anderzijds ervaren advo- caten dat zij (te) laat in een proces worden betrokken, vaak als een kwestie al uit de hand is gelopen. Het gevoel heerst dat er als inhouse counsel meer ‘positief werk’ ligt. Daarnaast hoor ik dat het breder adviseren, een sparringpartner zijn voor board en business, een reden is om de advocatuur te verlaten.” Hoe kunnen advocaten- kantoren aantrekkelijker worden? “Door te luisteren naar de jonge generatie advo- caten. Laat hen mee- denken en meepraten met de partners. Niet alleen voor de vorm en door middel van enquê- tes. Investeer echt in flexibel werken en het creëren van teamgevoel. Daarnaast blijven onderwerpen zoals diversiteit en work-life balance ook belangrijk. Laat als kantoor merken dat het beroep er toe doet en dat je als individu ook wordt gezien.” Gaat dat lukken? “Uiteraard, deze generatie vraagt erom. Misschien vergt het wat tijd, maar als je ziet hoeveel flexibeler en diverser advo- catenkantoren zijn geworden de afgelopen vijf jaar, dan komt het vast goed. We moeten niet vergeten dat er al heel veel vooruitgang is geboekt, de huidige uitstroom zorgt er onge- twijfeld voor dat deze moderniseringsslag sneller gaat.” Waar komen juristen die niet kiezen voor de advocatuur te- recht? “Een rechtenstudie blijft een goede, brede basisopleiding. Er zijn zo veel mogelijkheden en functies. Denk bijvoorbeeld aan compliance afdelingen bij banken, scale-ups, het com- mercieel bedrijfsleven, rechtsbijstandsverzekeraars, de over- heid, wetenschap, NGO’s. Als je commercieel bent ingesteld is een carrière als legal headhunter natuurlijk het mooiste beroep. We merken dat scale-ups, fintech en de duurzaamheidssector en aanverwanten erg aantrekkelijk worden gevonden. De hui- dige generatie legal professionals is heel bewust bezig met het verschil maken, iets willen toevoegen, de wereld slimmer, sneller en milieuvriendelijker maken. Tegelijkertijd biedt dit soort bedrijven precies dat waar mid-level juristen behoefte aan hebben: een goede balans tussen privé en werk, strategi- sche ontwikkeling en meepraten met de directie.” Worden er wel voldoende juristen opgeleid? “Ik heb niet het idee dat daar de krapte ontstaat. Het is de snelle toenemende vraag naar juridische kennis vanuit aller- hande sectoren, die nu zorgt voor disbalans. Maar stel mij deze vraag over vijf jaar nog eens, ik ben zelf ook nieuwsgie- rig naar de ontwikkelingen in de juridische sector.” (MK) Joyce Toeset (Robert Walters) MEER JURIDISCHE VACATURES, ADVOCATUUR MINDER IN TREK

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=