Mr.

MR. 4 2021 / 21 Op www.mr-online.nl/studenten staan elke dag nieuwe berichten over studie en studenten- leven, gemaakt voor en door de ambitieuze rechtenstudent. Op deze pagina een selectie. LEES DE COMPLETE STUKKEN OP WWW.MR-ONLINE.NL/STUDENTEN. SUGGESTIES VOOR STARTERS OF STAGIAIRS? INFO@MR-STUDENTEN.NL STUDENT-STAGIAIR VAN DE WEEK STARTER VAN DE WEEK mr. studenten VAN DE SITE: GOUDEN TIP EN RECHTSWINKELERVARINGEN Lilianne Bunk (21) studeert aan de Uni- versiteit Leiden. In september begint ze aan haar master on- dernemingsrecht. Ze heeft stage gelopen bij Greenberg Traurig in Amsterdam. Over tien jaar hoopt ze aan de top te staan, samen met meer vrouwen. “Het aantal vrou- welijke advocaten gaat de goede kant op, maar het aantal vrouwelijke partners mag van mij flink omhoog. Let’s go girls!” Zijn er dingen in je stage die je achteraf an - ders zou aanpakken? “Nee, ik leef bij het statement van Nelson Mandela (die overigens ook advocaat is ge- weest): ‘Ik verlies nooit. Ik win of ik leer.’ Alle mogelijke dingen die ik tijdens mijn stage anders had kunnen aanpakken, zijn voor mij waardevolle lessen geweest.” Carmen Veenbaas (25) werkt bij DeHaan Advocaten en Notarissen in de sectie Bouw en Vastgoed. Ze studeerde in 2020 af aan de Rijksuni - versiteit Groningen, met als specialisaties straf- en privaatrecht. Wat is jouw gouden tip aan ambitieuze studenten? “Studenten worden behoorlijk onder druk gezet om in een snel tempo een professioneel cv op te bouwen. Mijn tip is om keuzes te maken die bij je passen en je gevoel te volgen. Uiteindelijk kom je terecht op een plek die goed bij je past!” Wat zou je anders doen als je in een tijdmachine kon springen naar vier jaar geleden? “Ik zou mij minder aantrekken van de druk die ik hierboven noemde en meer genieten van mijn studententijd.” THOSE WERE THE DAYS: STEVEN BARTELS Steven Bartels, hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen (zie ook pagina 12) studeerde tussen 1990 en 1995 in Maastricht. Zijn beste herinneringen aan zijn studententijd zijn “de blokfeesten en mijn huisgenoten tijdens de eerste drie jaar. We hadden, in mijn herinne - ring, maar vier tenta- mens per jaar. Omvang- rijke vakken: rechtshandeling, on- rechtmatig gedrag, ar- beid, handhaving. De inrichting van die vak- ken was niet traditioneel. Heel interessant. Na het tentamen was het goed feesten.” En zijn slechtste herinnering? “De afstudeerce - remonie was erg mager en ik woonde mijn laatste studiejaar op een rotkamer.” EEN RECHTSWINKELCLIËNT IS EEN MENS, GEEN CASUS Mr.-ambassadeur Rohied Mahboeb is twee- dejaars rechtenstudent aan de Vrije Univer - siteit. Hij werkt bijna een jaar bij de Rechts - winkel Bijlmermeer. Hoe hem dat bevalt beschrijft hij op Mr. online. Rohied Mahboeb: “Als rechtswinkelier doe je enorm veel ervaring op. Cliënten komen naar je toe met veelal praktische vragen. Hoe je deze ‘echte’ juridische vragen beantwoordt, is heel anders dan hoe je een casusvraag op een tentamen beantwoord wordt. Echte cliënten zijn immers geen casussen, maar mensen, die soms emotioneel zijn. De cliënt hoeft niet te weten hoe art. 6:162 BW juridisch exact in elkaar steekt. Belang- rijk is dat jij, als rechtswinkelier, art. 6:162 BW naar dagelijks Nederlands vertaalt zodat de cliënt het begrijpt. Behalve juridisch advi - seur ben je voor je cliënt vaak ook een bron van steun. Het is belangrijk dat je duidelijk, efficiënt en tijdig met je cliënt communi - ceert, maar ook dat je empathie toont. Dit is een goede training voor als je later bijvoor - beeld de advocatenpraktijk in wilt. De rechtswinkel waarbij ik ben aangesloten doet rechtsgebieden zoals arbeidsrecht, be- stuursrecht en huurrecht. Omdat elke zaak anders is, en elke cliënt ook, kom je er snel achter welk rechtsgebied je goed ligt. Mijn grootste les is geweest dat rechten in de boeken wezenlijk verschilt van de praktijk. Op de universiteit leer je voornamelijk de uit - zondering op de uitzondering. In de praktijk is dat heel anders. Dankbaar werk Rechtswinkelier zijn gebeurt veelal op vrijwil - lige basis. De services worden dan ook gratis geleverd. Voor de cliënt ben jij vaak het enige sprankje hoop, omdat zij bijvoorbeeld al langs andere instanties geweest zijn. Niets geeft dan een fantastischer gevoel dan een zaak voor hen succesvol af te ronden. De oprecht- heid waarmee ze je bedanken is ongekend en werkt behoorlijk motiverend. Rechtswinkelier zijn is dus dankbaar werk. Los van alle juridische ervaring die je opdoet, doe je ook veel mensenkennis op: cliënten zijn mensen met verhalen. Dus, rechtenstu - dent, wanneer solliciteer je bij jouw lokale rechtswinkel?”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=