Mr.

THE DEFINITION OF INSANITY Innovatie wordt soms voorgedaan als een moetje. Waar ik vaak van mening over verschil met anderen, is wat die innovatie precies moet behelzen. Het gaat in mijn ogen niet zozeer om het omarmen van nieu- we technologie, maar vooral om de bereidheid anders te kijken naar dingen die je al jaren hetzelfde doet. INNOVATIE IS RELATIEF Het startpunt van innovatie is kijken naar de huidi- ge werkwijzen, hoe je iets volgens het traditionele denkpatroon zou aanpakken, en beoordelen of er inmiddels een andere manier is die vroeger niet bestond. Niet innoveren om het innoveren, maar om op gerichte plekken verbeteringen aan te brengen. Denk aan ondertekenen, informatie delen en tijdschrijven; allemaal zaken die dankzij digitali- sering efficiënter kunnen als we werkprocessen of takenpakketten van medewerkers durven te veranderen. Want wie blijft doen wat ie deed, krijgt wat ie kreeg. Oftewel: “The definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting different results.” UP-TO-DATE Ik zeg niet dat kantoren die niet innoveren gek zijn, maar moedig wel een open houding naar verande- ring aan. Soms hoor ik opmerkingen als: “Mijn cliënt zit niet te wachten op die digitale dingen.” Maar wanneer was de laatste keer dat u zelfs maar één cliënt heeft gevraagd hoe u als kantoor zijn of haar vertrouwen ook in de toekomst kunt blijven verdienen? Uw kennis van de wet houdt u up-to- date, dus waarom niet de werkwijzen van uw kantoor? Want wie dingen blijft doen zoals ie ze deed… Weten wat andere kantoren doen op het gebied van ICT en innovatie? Download de Benchmark Digitalisering van de Advocatuur: https:// lexxyn.nl/benchmark Tom Jansen, Marketing Manager Lexxyn Groep. De Mr.-kennispartners zijn bedrijven die diensten, produc- tenen informatie leverendie zijngericht opde lezers vanMr. Ze hebben elk een eigen pagina op www.mr-online.nl waar onder meer nieuws, productinformatie en blogs van deze organisaties worden geplaatst. MR. 4 2021 / 23 snelrecht men. Een beding dat een werknemer beperkt in de mogelijkheid om (andere) werkzaamheden te ver- richten staat op gespannen voet met het recht op vrije arbeidskeuze (artikel 19 lid 3 van de Grondwet). Pascal Kruit (Boontje Ad- vocaten) gaat in ‘Functie elders toegestaan’ in op de vraag of een werkgever een werknemer kan verbieden werkzaamheden bij een andere werkgever te ver- richten. In ‘Vakantie en de te laat terugkerende werknemer’ bespreekt Kruit de vraag of een werkgever loon moet doorbetalen aan een werk- nemer die niet kan werken omdat hij of zij na terug- keer van vakantie in thuis- quarantaine moet. FINANCEEL-ECONOMISCH STRAFRECHT De meld- grens voor contante be- talingen voor hande- laren wordt steeds verder verlaagd. In een wetsvoorstel dat eigen- lijk dit jaar in werking zou treden wordt de grens zelfs verlaagd naar 3000 euro. Sabine Pijl (Cleerdin & Hamer advocaten) schrijft onder de titel ‘Contante be- talingen binnenkort uit den boze?’ over twee recente rechtszaken, waarin de vraag centraal stond of een autobedrijf en diens direc- teur strafrechtelijk konden worden veroordeeld voor het niet voldoen aan de meldplicht van zes onge- bruikelijke transacties. BESTUURSRECHT Tom Barkhuysen (Univer- siteit Leiden/Stibbe) en Jan Reinier van Angeren (Sti- bbe) vinden dat de Afde- ling bestuursrechtspraak van de Raad van State een geschil rond de vaststelling van nationaliteit effectief heeft beslecht, maar dat het wel stuitend is dat de be- trokkene daar twintig jaar voor heeft moeten strijden. Ook bespreken ze een ver- strekkende uitspraak die in juli werd gedaan door de drie hoogste bestuursrech- ters (Afdeling bestuurs- rechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het be- drijfsleven). Zij bepaalden dat de bestuursrechter voortaan niet langer ambts- halve de tijdigheid van een rechtsmiddel toetst. “Deze ruimhartige benadering laat zien dat de toeslagenaf- faire zijn uitwerking niet heeft gemist.” FINANCIEEL RECHT William Schonewille (Barents- Krans) schreef een bijdrage over de keerzijde van ‘stevig optreden’ door toe- zichthouders DNB en AFM. “Boetes van de fi- nanciële toezichthouder voor tekortschietend wit- wasbeleid bij banken lei- den tot doorgeslagen op- treden door die banken. En nu waarschuwt de toe- zichthouder voor de vol- strekt voorzienbare gevol- gen van haar eigen ‘stevige’ optreden.”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=