Mr.

MR. 4 2021 / 37 werken na corona HET KANTOOR ALS CLUBHUIS Het hybride werken lijkt, nu de donkere wolk van corona eindelijk wat opklaart, massaal omarmd te gaan worden: een paar dagen thuis werken en de overige dagen weer lekker naar de kantoortuin. Hoe pakken juridische werkgevers dat aan? Een aantal van hen vertelt. En een deskundige bepleit meer persoonlijk initiatief en een open blik bij het vormge - ven van de werkweek in het nieuwe normaal. door Wouter Rohlof beeld Shutterstock/eamesBot O nder druk wordt alles vloei- baar. Dat bewees het ogen- schijnlijke gemak waarmee or- ganisaties in eerste instantie reageerden op corona. Willem Hoorneman, managing partner van ad- vocaten- en notarissenkantoor CMS in Nederland, herinnert zich bijvoorbeeld geen grote praktische problemen die zich voordeden met werken op afstand in de tijd dat het virus opdook. “We wa- ren gelukkig eind 2019 al volledig over- gestapt op een Microsoft 365-omgeving met moderne laptops waarbij we overal veilig over een VPN konden inloggen en werken op onze systemen. Dat heeft het allemaal prima gehouden. We hou- den de meeste meetings via Microsoft Teams, daar is iedereen snel aan gewend geraakt.” Lachend: “We merkten in ieder geval dat iedereen altijd stipt op tijd was voor deze overleggen.” INSPIRATIESESSIES Cosima Stroeve, directeur bij advocaten- en notarissenkantoor BarentsKrans, heeft zich in het begin van de pandemie wel zorgen gemaakt over wat het effect van corona zou zijn op de praktijk. “In eerste instantie namen we geen nieuwe mensen meer aan en waren we voor- zichtig met het starten van nieuwe pro- jecten. Er kwam meer aandacht voor communicatie; zo hebben we bijvoor- beeld een digitaal journaal gelanceerd met een positieve insteek, om het ver- minderde contact met collega’s een beet- je te compenseren.” Er is direct ingezet op het faciliteren van goede werkplekken thuis: in hoogte ver- stelbaar bureaus, dubbele schermen en laptops. Voor een bepaalde doelgroep was extra aandacht: de nieuwe collega’s. “Als je bij ons startte met werken aan het begin van de corona-uitbraak, kon het voorkomen dat je bijna een heel jaar niet naar kantoor ging. We hebben voor alle medewerkers, maar zeker ook voor deze groep, inspiratiesessies en mindfulness- sessies aangeboden en ingezet op manie- ren om je aangehaakt te voelen bij het bedrijf. We hebben een memoryspel gemaakt met alle nieuwe collega’s op de kaarten, maar bijvoorbeeld ook gesti- muleerd dat men met elkaar ging wan- delen.” BUDDYSYSTEEM Marion Veldboer en Marlou Nijland, respectievelijk senior HR-adviseur en manager Communicatie bij de recht- bank Gelderland, beamen dat vooral de beginnende medewerker zich een beetje verloren kon gaan voelen tijdens de co- ronacrisis. Veldboer: “Het is fijn dat je over veel flexibiliteit beschikt als je thuis werkt en het is de plek waar je vaak ge- concentreerd kunt werken, maar men- sen missen de toevallige ontmoetingen. Je trekt minder snel even aan de bel bij iemand om te sparren. Zeker bij collega’s die net zijn begonnen is de drempel daarvoor hoog als je niet op je werk bent. We koppelen daarom deze mede- werkers allemaal een meer ervaren col- lega, een buddy. Dat systeem bestond al, maar hebben we verstevigd.” Een andere groep thuiswerkers die het relatief zwaar had tijdens corona, waren diegenen met jonge kinderen. ”Er is wel een magische grens van zeven jaar: kinderen worden vanaf die leeftijd plotsklaps een stuk zelfstandiger. We hebben voor deze groep oppas van de zaak aangeboden, maar daar was gek genoeg geen vraag naar.” Jong of oud, kinderen of niet: iedereen had behoefte aan mentaal contact. Nij- land: “Wij hebben vanaf het begin van corona ook het maken van ommetjes gepromoot en hebben lunchsessies ge- organiseerd om het hoofd leeg te ma- ken. Het bestuur en de leidinggevenden waren ook actief bezig om coronaproof contact te leggen met de medewerkers.” Veldboer: “ Management by walking “THUIS KUN JE JE GOED CONCENTREREN, MAAR MENSEN MISSEN DE TOEVALLIGE ONTMOETINGEN” Willem Hoorneman (CMS)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=