Mr.

MR. 4 2021 / 41 verwachting is dat Covid-19 de langver- wachte doodsteek zal zijn. SPECIALE VERGADERPLEKKEN Hoorneman heeft vorig jaar een onder- zoek uitgezet onder de medewerkers van CMS en daaruit kwam naar voren dat de overgrote meerderheid één of twee dagen per week wil blijven thuiswerken. Hybride werken heeft de nodige consequenties. “Er zijn enkele bijeenkomsten van secties en stafafde- lingen, meestal een keer per week, waarbij iedereen op kantoor wordt ver- wacht en waar dan ook tijd is voor smalltalk. Andere meetings kunnen ook in hybride vorm plaatsvinden: een deel zit thuis en het andere deel op kan- toor. Om de gelijkwaardigheid van ie- dere deelnemer te waarborgen, zijn we bezig om speciale vergaderplekken in te richten met grotere schermen waarop de inbellers goed zichtbaar zijn, zodat ook de non-verbale communicatie be- ter tot zijn recht komt.” Ook praktisch gezien gaat er het nodige veranderen. “We gaan flexibeler om met het gebruik van onze werkplekken en stappen zoveel mogelijk over op papier- loos werken, waarbij kamers eerder ge- deeld worden en lege kamers efficiënter kunnen worden benut. Ook wordt het kantoor zodanig ingericht dat er meer plekken komen om elkaar te ontmoeten voor een kopje koffie of een gezamenlij- ke lunch. We zetten dus in op meer be- weging op de werkvloer. Dit systeem vereist wel dat we ook faciliteiten gaan bieden om rustig en geconcentreerd te kunnen werken, zoals bijvoorbeeld stil- teruimtes, tijdelijke bel/videoplekken en noise cancelling headphones.” Hoorneman verwacht dat cliënten ook in de toekomst minder naar kantoor zullen komen. “Dergelijk contact is vooral zakelijk van aard, dus Teams is daarvoor heel praktisch: je kunt bijvoor- beeld gemakkelijk informatie delen of er snel even iemand bij halen.” Ook semi- nars en congressen zullen, zo verwacht hij, meer digitaal gaan plaatsvinden. ”Het is heel leuk om cliënten en collega’s fysiek te ontmoeten op dergelijke dagen, maar de behoefte aan dit soort fysieke ontmoetingen zal ook weer gaan uitdo- ven ten faveure van tijdsbesparing en ef- ficiëntie.” Hierbij spelen duurzaamheids- aspecten ook een rol: “We zullen onze reisbewegingen drastisch moeten beper- ken; zo is het voor ons als internationaal kantoor niet altijd nodig om het vlieg- tuig te pakken voor een meeting in een ander land wanneer zo’n bijeenkomst ook prima online kan plaatsvinden.” PILOT Bij BarentsKrans is volgens Stroeve ook de geest uit de fles. ”Iedereen werkt ge- woon prima door thuis, dus dat ver- trouwen wil je behouden. We hebben snel na het begin van de crisis weer nieuwe mensen aangenomen en projec- ten opgepakt. Straks, na corona, starten we met een pilot van een half jaar waarin iedereen twee dagen thuis mag werken en minimaal drie dagen op kantoor werkt. Op de donderdag is in principe iedereen op kantoor en hou- den we bijvoorbeeld de borrels en le- zingen. Zo willen we de dynamiek en cultuur behouden. Van onze eerstejaars stagiairs verwachten we echter dat ze iedere dag aanwezig zijn op kantoor. Zij moeten het kantoor leren kennen en goed worden opgeleid en dat gaat toch echt het beste als je patroon en collega’s in de buurt zijn.” Voor flexibele werkplekken heeft Ba- rentsKrans vooralsnog niet gekozen. “Ik geloof niet dat je lekker kunt werken als je met meer dan twee mensen op een kamer zit. Iedereen heeft bij ons dus nog steeds een vaste werkplek.” CLUBHUISGEDACHTE Bij de rechtbank Gelderland staat de aandacht voor het team voorop. Veld- boer: “Teams maken zelf met hun lei- dinggevende afspraken over wanneer ze op kantoor aanwezig zijn en met welk doel. Qua inrichting hiervan ben ik erg gecharmeerd van de clubhuisgedachte: het kantoor als ontmoetingsplek. We gaan weg van de vaste werkplekken en afdelingen komen steeds meer door el- kaar heen te zitten. Maar dat is nog toe- komstmuziek.” Misschien wel de belangrijkste opdracht in deze roerige tijden: de ziel van de or- ganisatie behouden. Hoorneman: “Op sociaal vlak hebben we zeker een inhaal- slag te maken. We hebben gelukkig al- lerlei sociale bijeenkomsten, waaronder een feest, gepland om deze schade zo snel mogelijk in te halen.” • “WE VERWACHTEN DAT EERSTEJAARS STAGIAIRS WEL ELKE DAG OP KANTOOR AANWEZIG ZIJN” Marion Veldboer (rechtbank Gelderland) Marlou Nijland (rechtbank Gelderland) werken na corona

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=