Mr.

MR. 4 2021 / 5 MICHIEL VAN KLEEF managing editor (vankleef@mr-magazine.nl) redactioneel Hoewel ook rond de liquidatie van Peter R. de Vries weer volop werd gesproken over een ‘aanslag op de rechtsstaat’, vertaalt zich dat niet direct in extra aandacht voor die rechtsstaat. Nu buitelen de grote ge- beurtenissen de laatste tijd ook over elkaar heen – denk aan het alarmerende rapport over klimaatveran - dering en de ineenstorting van het regime in Afghanistan. En de coronacrisis blijft intussen ook voortdu - rend aandacht vergen. Geen wonder dat de hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Dick Schoof, vorige maand in de Volkskrant verzuchtte dat de belangen van zijn ministerie ondergesneeuwd dreigen te raken door alle andere prioriteiten. In het verslag van de informateur werd amper aandacht besteed aan de rechtsstaat, en “als je goed zocht, vond je ook nog iets over veiligheid”. Schoof gaf in het gesprek verder aan dat de 150 miljoen die na de moord op Derk Wiersum beschikbaar kwam voor de strijd tegen onder- mijning, volstrekt onvoldoende is: “Nu zetten we in op 600 miljoen over de volle breedte van de rechts - staat, van preventie tot repressie.” Dat is een flink bedrag, maar ook nou weer niet iets om enorm van te schrikken. Nog steeds gutsen de overheidsmiljarden over de plinten in de bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. Ik ben enorm nieuwsgierig wie van de formerende partijen zich echt hard gaat maken om te komen tot die structurele investering in de rechtsstaat. Nog steeds staat ons land er vergeleken met andere landen goed voor. Maar ook in Nederland is sprake van overbelasting van het justitiële apparaat en verschraling van de rechtsbescherming van de burger. In de nasleep van de toeslagenaffaire heeft demissionair minister Dekker onder druk van GroenLinks en PvdA beloofd dat er volgend jaar meer geld gaat naar de sociale rechtshulp. Maar de alarmerende situatie rond de sociale advocatuur, die het werken vrijwel onmogelijk wordt gemaakt, wordt door betrokkenen node gemist in de stukken die tot nu toe zijn geopenbaard over de formatie. Laten we hopen dat er ook erkenning komt voor de stille rampen die gaande zijn. Never waste a good crisis Mr. is hét onafhankelijk magazine voor juristen. Het bericht, belicht en becom- mentarieert actuele zaken in de juridi- sche wereld. De oplage van Mr. is 20.000; het blad verschijnt zes keer per jaar. Mr. heeft een website, www.mr-online.nl, en kent ook een wekelijkse nieuwsbrief. Informatie over abonnementen: zie verderop onder Adreswijzigingen Redactieadres Donkere Spaarne 14 rd, 2011 JG Haarlem mail: redactie@mr-magazine.nl Redactie Michiel van Kleef (managing editor) mr. Alieke Bruins (nieuwsredacteur) mr. drs. Michel Knapen (nieuwsredac- teur) mr. Peter Louwerse (nieuwsredacteur) mr. Karen Rijlaarsdam (eindredacteur) drs. Christa Rompas (bureauredacteur) Vaste medewerkers mr. Jurjen Boorsma (Arrest van de maand), drs. Michiel Rohlof (Dealma- kers), mr. Wouter Rohlof, mr. Henriette van Wermeskerken Fotografie Chantal Ariëns, Chris van Houts, Geert Snoeijer Website www.mr-online.nl Webmeester Joris Withagen mail: webmeester@mr-magazine.nl Uitgeverij Uitgeverij Mr. BV Paul Krugerkade 45A, 2021 BN Haarlem Charley Beerman (publisher) mail: beerman@mr-magazine.nl Ontwerp & vormgeving colorscan bv, www.colorscan.nl Drukwerkinkoop en productiebegeleiding RVV/Grafisch, Almere Media-advies Bas van Wooning, 023 – 711 3200 mail: vanwooning@mr-magazine.nl Abonnementen Abonnementen zijn gratis voor juristen die als zodanig werkzaam zijn en voor wo-rechtenstudenten. Voor anderen: jaarabonnement € 124,50. Meer informatie: www.mr-online.nl/abonneren/ Adreswijzigingen alleen per e-mail en onder vermelding van abonneenummer (zie adresdrager) via abonnementen@mr-magazine.nl Niets uit deze uitgave mag zonder voor- afgaande schriftelijke toestemming van de uitgever openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. ISSN 1388-3372 Copyright Uitgeverij Mr. BV 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=