Mr.

54 / Mr. 4 2021 muraal open zijn: justice needs to be seen to be done . Ik hoop dat we die openheid kun- nen behouden. De rechtbank heeft een duidelijke status nodig: ze moet gezag uitstralen, indrukwekkend zijn – zonder direct een vesting te zijn. Het voorplein is tachtig centimeter hoog: hier is een beveiligingsaspect op een aantrekkelijke, creatieve manier verwerkt”, aldus Tuijp. De situatie rond het gebouw vindt hij tot nu toe teleurstellend. Het plein zou mooi kunnen aansluiten op de stads- straat met voorzieningen die ontstaan na ondertunneling van de A10: “Maar ik vrees dat dát nog even duurt.” STOOMAPPARAAT Voor advocaten heeft Tuijp nog een tip: de Amsterdamse rechtbank is de enige in Nederland waar toga’s gehuurd kun- nen worden. Dat kan bij de Praktizijns- bibliotheek, die over een stoomapparaat beschikt om de toga’s te reinigen. • K antoren, dertig zittingszalen (waaronder één extra grote en zes grote), twintig enquêteka- mers, een vergadercentrum, verhoorkamers, persvoorzienin- gen, een cellencomplex met 69 cellen, verdere facilitaire en parkeervoorzienin- gen – alles kreeg een plek in de nieuw- bouw van de rechtbank Amsterdam. Het oude gebouw (uit 1979) was op. Erik Tuijp (hoofd Bedrijfsvoering bij de rechtbank): “In 2008 begon het denken over nieuwbouw, in 2012 werd besloten tot deze locatie. We startten een eigen traject en kwamen tot een plan van ei- sen, waarmee we de markt op gingen.” Daarop reageerden verschillende archi- tectenbureaus, samen met andere partij- en. Na een inschrijving viel de keuze op KAAN. “In hun ontwerp zag je ervaring met juridische projecten zoals de Hoge Raad in Den Haag terug.” Dit deel van het traject duurde twee jaar. De bouw zelf nam drie jaar in beslag, met een vertraging door corona. Het belangrijkste verzoek aan de archi- tecten was om los te komen van het ar- chitectonische en de functionele aspec- ten van het gebouw te benadrukken. Bij het ontwerp is input van medewerkers gebruikt: zo kwamen er zittingszalen die op diverse manieren aangepast kunnen worden. Bij de opstelling van plekken voor de verschillende partijen werd uit- gegaan van het ‘oog-principe’, zodat er nu een betere kijkhoek tussen de partij- en is. De zalen zijn groter dan voorheen en hebben een MK-uitrusting. De logistiek rond het cellengebied is grotendeels bepaald in samenspraak met de beveiligers als deskundigen. “De be- veiliging is natuurlijk heel belangrijk. We kozen voor een zeer open gebouw: je kunt van buiten naar binnen kijken (en omgekeerd) en de activiteiten rondom de zittingszalen zien. Rechtspraak móét OPEN EN FUNCTIONEEL

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=