Mr.

MR. 4 2021 / 57 opleidingen V oor Petra Jungjohann, direc- teur van OSR juridische oplei- dingen, was de afgelopen periode sowieso erg bewogen. “In 2020 hebben we een koerswijziging gehad -- zo richten we ons voortaan op onze sterkste kanten: meerdaagse opleidingen, aangevuld met verdiepings- en actualiteitencur- sussen en natuurlijk de beroepsvaardig- heidstrainingen -- waardoor we in 2021 een vliegende start hebben gemaakt.” Terugkijkend ziet ze dat ze bij OSR een mooie leercurve hebben doorgemaakt als het gaat om digitaal onderwijs. “Zo- “CURSISTEN HEBBEN ER VEEL BEHOEFTE AAN OM ELKAAR TE ONTMOETEN” wel conceptueel, inhoudelijk als qua werkvormen hebben we goede aanpas- singen kunnen doorvoeren. We kunnen nu zelfs enkele vaardigheden digitaal trainen.” In de cursusevaluaties staan dan ook veel positieve reacties. Wat hierin ook duidelijk naar voren komt, is de grote behoefte van deelnemers aan ontmoe- ting. Ondanks de tevredenheid over het digitale onderwijs. “We hebben tijdens de online lesdagen zoveel mogelijk ge- probeerd de fysieke bijeenkomsten te benaderen. Met virtual classrooms en interactieve werkvormen in break-out rooms. Toch is dat niet hetzelfde.” Voor corona was bij OSR meer dan ne- gentig procent van het onderwijs klassi- kaal. Jungjohann: “We spraken er al ja- ren over dat we meer digitaal moesten doen, maar besloten iedere keer dat el- kaar ontmoeten te belangrijk is. We moesten een keer digitaal, maar onze cursisten en docenten hadden er nog weinig zin in. Nu werden we gedwongen en dan ontwikkel je de mooiste dingen. In 2020 was dat nog zoeken, maar in 2021 konden we alles implementeren. Dat gaf energie en input voor de toe- komst.” GOOGLE MEET Toen ze bij VU Law Academy te maken kregen met corona, waren ze net gestart met een aantal leergangen. “In een kort tijdsbestek hebben we de lopende leer- gangen omgezet van fysiek naar online”, vertelt directeur Evelien Zwart. “We hebben voor de docenten een informa- tiespreekuur georganiseerd over de techniek van Google Meet en tips gege- ven voor online onderwijs. Ook de cursisten hebben we geïnformeerd en begeleid.” Een deel van de lezingen en cursussen is doorgeschoven en een deel is toch van start gegaan. Zwart: “Iedere keer gingen we ervanuit dat we snel weer op de VU terecht zouden kunnen, maar dat bleek niet mogelijk. Als de wens bij cursusleiders groot was om fysiek bij elkaar te komen, hebben we externe lo- caties gezocht waar anderhalve meter afstand mogelijk was met een vrij grote groep.” RADICAAL OVERSCHAKELEN Net als de anderen moest ook de Law Firm School (LFS), die de opleiding voor stagiairs van achttien internationa- le kantoren verzorgt, in maart 2020 radi- caal overschakelen van fysiek naar digi- taal onderwijs. “Dat ging gelukkig heel vloeiend”, vertelt executive manager Nora Streep. “Deelnemers hebben maar weinig onderwijs hoeven missen.” Wel was het een uitdaging om de docenten in korte tijd te trainen in het geven van digitaal onderwijs. “Onze docenten zijn grotendeels partners van de aangesloten kantoren op de Zuidas en zij waren niet gewend aan online onderwijs. Daar zijn ze zo snel mogelijk in getraind.” Streep vindt het vooral treurig voor de deelnemers die zijn gestart in het voor- jaar van 2020. “Zij hebben alles thuis moeten doen, zowel hun werk als de op- leiding. Toch waren de evaluaties boven verwachting goed. We hebben gepro- beerd het onderwijs interactiever te ma- Petra Jungjohann (OSR juridische opleidingen): “We hebben een mooie leercurve doorgemaakt.”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=