Mr.

MR. 4 2021 / 59 opleidingen VOOR DE KLIMAAT- BEWUSTE JURIST Het afgelopen jaar had de corona- crisis invloed op de manier waarop opleidingen werden gegeven. Net als de andere opleiders in dit artikel waren ze daar ook bij het CPO druk mee. Daarnaast hielden ze zich in- houdelijk volop bezig met die ande - re crisis die op dit moment veel aandacht vraagt: de klimaatcrisis. Wat kunnen juristen doen om de kli- maatcrisis te beteugelen en duur- zaamheid te bevorderen? Hoe draagt het recht bij aan een groenere we- reld? Het CPO organiseerde afgelopen jaar congressen op het gebied van klimaat en recht -- over de ‘klimaat- bewuste jurist’ en over verduurza- ming van commercieel vastgoed. Ook verzorgt het CPO cursussen over ver- schillende klimaatrechtelijke vraag- stukken en de juridische tools om deze op te lossen. Zo staat voor ko- mend najaar de nieuwe masterclass Klimaat & recht op het programma. Naast het organiseren van cursussen en congressen heeft het CPO ook een platform gelanceerd over dit thema: cpo.nl/klimaat. Daar vinden klimaat- bewuste juristen allerlei video’s, arti- kelen en andere informatie rond het thema klimaat & recht. gaan, moet een docent uitzoeken wat wel of niet werkt. Bijvoorbeeld door tools te gebruiken om de interactie te vergroten, zoals de Mentimeter.” Afgelo- pen voorjaar was alles online bij de VU Law Academy, terwijl ze voor corona vrijwel niets digitaal deden. “We hadden geen kennisclips voorafgaand aan colle- ges en de webcolleges waren niet live te volgen. De overstap naar online onder- wijs is arbeidsintensief geweest, maar de meeste deelnemers waren er blij mee. Ze hadden zich ingeschreven en konden zo toch doorgaan.” STROOMVERSNELLING De opleidingen van de LFS waren al deels fysiek en deels digitaal, maar dat kwam door corona in een stroomver- snelling. “Veel docenten waren voorheen soms wat sceptisch over de digitale leeromgeving. Zij vinden dat je kennis het beste kunt overdragen door elkaar in de ogen te kijken. Dat is soms zeker zo, maar ze hebben nu noodgedwongen hun koudwatervrees moeten overwin- nen en zien nu ook de praktische kant. De digitale leeromgeving blijkt een goe- de aanvulling.” In de digitale leeromgeving maken de docenten gebruik van flowcharts, info- graphics en animaties. “Binnen de leeromgeving is de diversiteit vergroot en dat maakt het nog aantrekkelijker”, aldus Streep. “Het is nu echt voor ieder wat wils.” De stof staat voor iedereen vast, maar bij de LFS willen ze kijken in hoeverre ze keuze kunnen bieden in hoe je de stof tot je neemt. “ Personalized learning. Wil je leren met een pdf, ani- matie of infographic? Iedereen heeft hierin eigen voorkeuren.” VEERKRACHT EN INVENTIVITEIT Volgens Huntjens moest er bij Dialogue veel gebeuren, maar is dat relatief mak- kelijk gegaan omdat ze een groot deel al blended aanboden. “Ik vind het echt verrassend hoe snel we applicaties als Zoom en Teams hebben omarmd. In twee tot drie weken hebben we alle cur- sussen omgezet. Zo’n crisis overkomt je, maar het levert veel op.” Ook de opening van het nieuwe pand House of Dialogue in Bussum kon niet fysiek plaatsvinden. “We zijn echter niet bij de pakken gaan neerzitten, maar hebben meteen een plan bedacht hoe we dit gingen aanpakken. Met Jörgen Raymann als host hebben we een feestelijke opening verzorgd, met online workshops en een digitale tour door ons nieuwe pand. Door dit online event en andere kennisdelingsevents zijn we in verbinding gebleven met onze klanten én onze trainers, docenten en acteurs. Zo konden we ons blijven ontwikkelen.” “Al met al hebben we ons er bij Dialo- gue goed doorheen geslagen”, meent Huntjens. “Met klinkende resultaten. Ik sta te kijken van de veerkracht en in- ventiviteit van medewerkers en ook cursisten gingen makkelijk mee in de omslag naar online. In trainingsland leek er plots zelfs meer ruimte bij werk- nemers, die daarvoor vaak een te druk- ke agenda hadden. Ik denk dat er zelfs bijna extra vraag ontstaat door corona. Uit een recente enquête bij onze klanten is gebleken dat ze graag een hy- bride vorm van onderwijs willen be- houden.” POSITIEF Jungjohann geeft aan dat online onder- wijs ook positieve dingen meebrengt. “Zo hebben mensen minder reistijd. Daarnaast kunnen cursisten via e-lear- ning zelf plannen wanneer ze een voor- bereidende opdracht doen.” De LFS heeft OSR gevraagd om de Patroonscur- sussen nieuwe stijl te verzorgen. “Door corona was dit nu ook digitaal en dat werd positief gewaardeerd”, aldus Jung- johann. “We werken in deze cursus veel met filmfragmenten en dat gaat prima op afstand. De leerresultaten en effecti- Nora Streep (Law Firm School): “Hybride onderwijs is een aparte tak van sport.” “DAT CURSISTEN NU GEEN REISTIJD HEBBEN, IS EEN MOOIE TIJDSBESPARING”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=