Mr.

MR. 4 2021 / 61 opleidingen viteit waren dan ook groot.” Streep: “Nu docenten gedwongen wa- ren digitaal les te geven, hebben ze gemerkt dat het ook voordelen kan hebben. Dan krijg je de mensen, denk- kracht en innovatie mee.” Bij de LFS gaan ze nu inventariseren wat docenten en cursisten in de toekomst willen. “Hybride onderwijs is een aparte tak van sport. We willen weten waar de be- hoeften liggen, hoe mensen het afgelo- pen jaar hebben ervaren en waar verbe- terpunten zijn.” KENNISCLIPS ZIJN BLIJVEND Het is een uitdaging om de interactie op niveau te houden wanneer je lessen plotseling digitaal moet aanbieden. Zwart: “We hebben docenten gestimu- leerd om deelnemers actief bij het col- lege te betrekken, door ze aan te spre- ken en te vragen in beeld te blijven.” Bij VU Law Academy hebben ze de cursis- ten gevraagd waar hun voorkeur naar uitgaat na corona. Geen reistijd wordt gezien als het grootste voordeel van on- line onderwijs. Het voordeel van fysiek onderwijs is meer ruimte voor interac- tie, discussie en netwerken. “Ook blijft de stof vaak beter hangen als je met een groep in een fysieke ruimte bezig bent geweest. Je bent minder snel afgeleid dan wanneer je alleen online achter je laptop zit.” Uiteindelijk wil dertig procent van de cursisten volledig online onderwijs, veertien procent volledig klassikaal en vijfenvijftig procent een mix van klassi- kaal en online. “Wellicht dat ons onder- wijs meer hybride gaat zijn: deels online, deels fysiek. Of fysiek met online mee- kijken, of drie van de acht colleges digi- taal”, zegt Zwart. “Daar willen we over in gesprek met onze docenten. Het is goed om te kijken hoe de kennisoverdracht en kwaliteit op niveau blijven bij online on- derwijs. Docenten hebben daarbij on- dersteuning nodig, plus een goede ca- mera. De collegezalen van de VU worden nu verbouwd voor online on- derwijs.” HEEL ADAPTIEF De online Patroonscursus bij Dialogue is een groot succes. Huntjens: “Dat is zeker een blijver. Ook de opleiding tot mediator is erg succesvol in de hybride vorm. Als mens blijken we toch heel adaptief. Voor corona was vrijwel alles fysiek. Dan zat je vaak in een zaaltje met acht deelnemers. Dat cursisten nu geen reistijd hebben, is een mooie tijds- besparing. We zien dat ook terug in de evaluaties.” Zwart ziet ook positieve ontwikkelingen van afgelopen jaar. “Mensen die fysiek moeilijk naar je toe kunnen komen, kunnen nu toch meedoen. Wellicht heb- ben cursisten en docenten ook ontdekt wat de voordelen zijn. Voordelen die ze niet kenden omdat het eerder niet zo was.” Als het kan, gaan de leergangen bij VU Law Academy fysiek van start in het najaar. “De leergang Pensioenrecht is al- tijd helemaal fysiek geweest met 26 col- leges en daarvan gaan er nu een paar online, om daarna tijdens een hele dag op de VU de diepte in te gaan.” De VU ondersteunt docenten steeds meer bij het verzorgen van activerend blended onderwijs en de Law Academy gaat daarin mee. “We hebben nog wel een hele weg te gaan. Dat moet je in stappen blijven doen, met evalueren en aanpassen. We gaan alles van het afgelo- pen jaar wel meenemen en kijken ook naar anderen, hoe zij het doen. Het is goed om ervaringen te delen, zeker als het om praktische zaken gaat. In Neder- land zijn we niet alleen concurrenten, maar ook concullega’s. We vissen in de- zelfde vijver, maar hebben allemaal onze eigen speerpunten.” BLENDED ONDERWIJS Ook OSR ziet meer blended onderwijs in de toekomst. “Dit geeft vooral prakti- sche voordelen voor cursisten”, aldus Jungjohann. “Voorheen kwamen men- sen een hele dag naar een cursuslocatie. Nu kunnen ze wellicht eerst een tot twee uur online modules volgen en dan een dagdeel bij elkaar komen. Met de volle agenda’s van deelnemers is een dagdeel vaak ook beter te plannen.” Ze denken in verschillende scenario’s bij OSR. “Van helemaal fysiek zijn we naar helemaal digitaal gegaan en nu gaan we waarschijnlijk naar een mix”, zegt Jung- johann. “In de nabije toekomst hopen we dat we in ieder geval weer fysiek bij elkaar kunnen komen. De behoefte aan ontmoeten is groot. Wat ons betreft doen we in het najaar weer zoveel moge- lijk fysiek. Voor de cursussen verderop in het jaar gaan we kijken naar een blen- ded vorm die blijft. Als het nodig is, kunnen we de stap naar volledig online nu snel maken. Dat is een geruststellen- de gedachte.” KWEKEN VAN EEN NETWERK Komend najaar hoopt ook de Law Firm School weer te kunnen starten met fysiek onderwijs. Streep: “Het kweken van een netwerk en de band tussen deelnemers is een belangrijk doel van de LFS: dat mensen elkaar kennen en kunnen vinden. Daarvoor moet je samen lunchen, wat drinken of dineren.” Volgens Streep zullen bijeenkomsten in ieder geval niet meer frontaal klassikaal worden gehouden. “Dat was al vrijwel niet meer zo, maar we willen behouden wat we nu hebben ontwikkeld en dat verder uitbouwen.” • Carole Huntjens (Dialogue): “Zo’n crisis overkomt je, maar het levert ook veel op.” ”WAT ONS BETREFT DOEN WE IN HET NAJAAR WEER ZOVEEL MOGELIJK FYSIEK”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=