Mr.

MR. 4 2021 / 65 Bestuursrechter Jan van Breda is voorzitter van het Nederlandse Tolkien Genootschap Unquendor - hij raakte al in zijn middelbareschooltijd gegrepen door Tolkien. Maar er ligt meer op zijn nachtkastje: hij leest ook graag over de middeleeuwen en de Eerste Wereldoorlog. tekst op de achterflap dat dit boek de ge- schiedenis van de Vikingen vertelt vanuit hun eigen perspectief, in plaats van dat van de volken die door hen werden over- heerst, trok direct mijn aandacht. Ik besef goed dat er (bijna) altijd meerdere kanten aan een verhaal zijn (toch belangrijk voor een jurist en rechter) en dat maakt dat ik ook altijd een open oog probeer te hou- den voor het verhaal van de ander. Ik ben heel nieuwsgierig welke nieuwe inzichten dit boek me gaat bijbrengen. Nog één keer Tolkien: hij heeft meege- vochten in de Eerste Wereldoorlog. Die oorlog heeft altijd mijn grote belangstel- ling gehad. Ik heb de boeken van Lyn Macdonald, waarin de oorlog wordt be- schreven aan de hand van de verhalen van de soldaten die zij daarover heeft ge- ïnterviewd verslonden. Ook een aanra- der: Christopher Clark, The Sleepwal- kers , over de verbijsterende aanloop naar het uitbreken van de oorlog. Maar laat ik eindigen met fictie: Pat Barker’s The Re- generation Trilogy . Aangrijpende boeken over het lijden van gewone soldaten in de loopgraven. • T oen ik midden in de economi- sche crisis van begin jaren ne- gentig mijn studie rechten be- gon, had ik al een studie Engels achter de rug. Die studie had ik niet alleen gekozen omdat ik de taal zelf prachtig vind, maar ook door mijn toen al stevige liefde voor de werken van de Engelse schrijver J.R.R. Tolkien. Ooit ontbrand toen zijn boek De Hobbit me werd aangeraden, ontwikkelde die liefde zich door lezing van zijn klassiekers In de Ban van de Ring en De Silmarillion . Liefhebbers zoeken elkaar op en daarom ben ik al jaren lid (en tegenwoordig voorzitter) van het Nederlandse Tolkien Genootschap Unquendor. Tolkien is bij- na vijftig jaar geleden overleden, maar het wereldwijde fandom is springlevend. Er wordt enorm veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Een tentoonstelling over de man en zijn werk trok de hele wereld over; ik bezocht die in Oxford, waar Tolkien zelf ook vrijwel zijn hele leven heeft gewoond en gewerkt als pro- fessor Engelse taal- en letterkunde. De prachtig uitgegeven catalogus (een boek voor op de koffietafel eerder dan het nachtkastje), Tolkien, Maker of Middle- earth , is vuistdik en bevat de prachtigste tekeningen, kaarten en brieven van de professor, een foto van zijn toga en van het bureau waaraan In de Ban van de Rin g is geschreven – die twee objecten waren ook op de tentoonstelling te zien en stonden daar vanzelfsprekend achter dik glas. Tolkien was gespecialiseerd in het Oud- en Middelengels en daar ben ik ook in afgestudeerd. Het geeft iets aan over mijn belangstelling voor de middeleeuwen. Het boek dat ik onlangs heb gekocht sluit daar bij aan: De Vikingen. Een nieuwe ge- schiedenis , van archeoloog Neil Price. De lezen HET NACHTKASTJE VAN Jan van Breda JAN VAN BREDA is rechter bestuursrecht in de rechtbank Gelderland.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=