Mr.

MR. 5 2021 / 37 MARLIEKE NOLET, BEDRIJFSJURIST ING BANK Marlieke Nolet (29) is sinds 2018 be- drijfsjurist bij ING Bank N.V. en werd in 2019 lid van het NGB. Ik ben lid geworden van het NGB omdat... ik graag wilde deelnemen aan de interes - sante bijeenkomsten die werden georgani - seerd, waaronder het seminar Innovatie en Technologie (vond plaats in september 2019). Na dat seminar heb ik mij aange - meld bij de Werkgroep Digitalisering. Leukste activiteit van het NGB: het semi - nar dat ik net noemde en het webinar ‘Ethische aspecten van Artificiële Intelli - gentie en de rol van de bedrijfsjurist’. Nuttigste activiteit van het NGB: dialoog voeren over innovatie en technologie. We doen dit (onder andere) vanuit de Werk - groep Digitalisering. Waarom iedere bedrijfsjurist lid zou moeten zijn van het NGB: omdat het nut - tig en inspirerend is om van gedachten te wisselen met andere juristen uit verschil - lende bedrijven. Het maakt namelijk meestal niet uit voor welk (soort) bedrijf je werkt. De onderwerpen en vraagstukken blijken vaak hetzelfde. Wat gaat er de komende jaren veranderen in de bedrijfsjuristerij? Bedrijfsjuristen zullen zich steeds meer gaan ontwikkelen naar juristen van de toekomst. Doordat be - drijven in toenemende mate hun processen automatiseren en digitaliseren, verandert ook de rol van de bedrijfsjurist. Het is een uitdaging om flexibel te blijven, zodat daar - in kan worden meebewogen. Hoe future proof is de bedrijfsjurist? Er worden stappen gezet… Maar we zijn er nog niet. Artificial intelligence en andere baan- brekende technologieën: kans of bedrei- ging voor de bedrijfsjurist? Kans! Niet alleen omdat er interessante juridische vraagstukken komen kijken bij de ontwik - kelingen rondom artificial intelligence en andere baanbrekende technologieën, maar ook omdat technologie het werk van juris - ten kan ondersteunen. 90 jaar NGB BIRGIT STEERNEMAN, BEDRIJFSJURIST DWA Birgit Steerneman (35) is sinds 2015 be- drijfsjurist bij adviesbureau DWA en sinds 2016 NGB-lid. Ik ben lid geworden van het NGB omdat… je toegang krijgt tot een groot netwerk, en vanwege de leuke bijeenkomsten en inte - ressante cursussen. Leukste activiteit van het NGB: de semi - nars (de ‘live’ bijeenkomsten) Nuttigste activiteit van het NGB: de Ron - detafeldiners Waarom iedere bedrijfsjurist lid zou moeten zijn van het NGB: omdat je als lid laagdrempelig in contact staat met andere bedrijfsjuristen in Nederland. De door het NGB georganiseerde opleidingen en bij - eenkomsten sluiten steeds beter aan bij de werkzaamheden van de bedrijfsjurist. Vanaf dit jaar heb je als lid ook toegang tot de resultaten van de Nationale Enquête Bedrijfsjuristen, wat mij betreft echt een meerwaarde! Wat gaat er de komende jaren verande- ren in de bedrijfsjuristerij? Er zal in onze werkzaamheden meer de nadruk komen op duurzaamheid en de verantwoordelijk - heid die organisaties hebben richting de samenleving. Het afleggen van reken - schap zal mogelijk ‘onze kant’ op komen. Hoe future proof is de bedrijfsjurist? Ge - voelsmatig zit het in onze aard om ‘mee te bewegen’ met de organisatie, dus volgens mij zijn wij bij uitstek future proof als be - roepsgroep. Artificial intelligence en andere baan- brekende technologieën: kans of bedrei- ging voor de bedrijfsjurist? In ons Legal team merk ik nog weinig van AI. In de rest van de organisatie zie je wel dat dit echt de aandacht heeft en er wordt ook volop mee gewerkt. Technologie die ons werk efficiënter maakt, zie ik totaal niet als be - dreiging: zo hebben we zelf meer tijd voor ‘creatieve’ zaken. EN DE FUTURE PROOF BEDRIJFSJURIST

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=