Mr.

Onderzoek: Advocatuur heeft nog grote winst te behalen in automatisering Met de publicatie van de Benchmark Digitalisering van de Nederlandse Advocatuur geeft Lexxyn Groep, met dank aan 128 deelnemende kantoren uit heel Nederland, een dwarsdoorsnede van de digitaliseringsambities van Nederlandse advocaten. Middels 18 onderzoeksvragen in de 5 domeinen Werkplek, Communicatie, Investeringen, Organisatie en Processen & Systemen, gaven de respondenten inzage in de huidige staat van hun automatisering en beantwoordde men vragen over hun toekomstplannen. De antwoorden uit deze benchmark geven advocatenkantoren een nieuwe leidraad om hun eigen digitaliseringsplannen mee vorm te geven. Opvallende resultaten Uit het onderzoek blijkt dat advocatenkantoren op het gebied van digitalisering al goed op weg zijn, maar nog grote efficiëntiewinsten laten liggen op het gebied van (taak)automatisering. Zo blijkt dat: • Slechts 27% van de respondenten met een cliëntenportaal werkt om stukken uit te wisselen met cliënten, terwijl hier veel administratieve tijd gewonnen kan worden door deze portalen met de juiste dossiers te koppelen. • 41% maakt gebruik van digitaal ondertekenen om stukken te laten ondertekenen door cliënten, terwijl ook hier veel tijd gewonnen kan worden omdat men elkaar niet meer fysiek hoeft te ontmoeten voor het ophalen van een natte handtekening. • Positieve uitslagen zijn er natuurlijk ook. Zo werkt 47% met digitale sjabloontechnieken om sneller stukken te kunnen produceren, en daarbovenop automatiseert 33% (totaal 80%) dit proces zelfs middels intelligente vragenlijsten of het hergebruiken van bestaande dossierinformatie. Investeringen blijven achter bij vergelijkbare sectoren Behalve op het gebied van digitalisering en automatisering van bedrijfsprocessen is er ook gekeken naar de investeringsbereidheid in digitalisering en ICT. In 2020, het jaar waarin kantoren extra investeerden in ICT-middelen wegens corona, werd gemiddeld iets minder dan 4% van de jaaromzet in ICT geïnvesteerd. Vergeleken met een sector als de accountancy, die voor vergelijkbare digitaliseringsvraagstukken staat, is dit gemiddeld al 6,7%. 55% van de respondenten verwacht in de toekomst dit percentage ongeveer gelijk te houden en 20% verwacht de investeringen te verhogen. De benchmark is gratis te downloaden Op www.lexxyn.nl/benchmark kunt u de volledige benchmark downloaden. In het rapport krijgt u onder andere antwoord op de vraag hoe advocatenkantoren hun digitale beveiliging inrichten, dossiers en interne informatiesystemen beheren, werkplekken en thuiswerkers faciliteren en nog veel meer. Aan het onderzoek werkten 128 respondenten mee van kantoren, uiteenlopend van 1 tot 200 medewerkers en uit alle rechtsgebieden. Alle resultaten uit de benchmark lezen? Download deze gratis op onze website. https://lglt.ch/benchmark Een aantal opvallende resultaten: Iedereen heeft een vaste werkplek. Wij hebben een combinatie van flexplekken en vaste werkplekken. Wij werken met vaste werkplekken, maar gaan overstappen op flexplekken. Wij werken met flexplekken. Hoe zijn uw kantoorwerkplekken ingericht? 68% 28,8% 2,4% 0,8% 22,5% 39,7% 24,1% 3,4% 10,3% 1% tot 2% 3% tot 4% 5% tot 6% 6% tot 7% Meer dan 7% Hoeveel van uw jaaromzet investeerde u in 2020 in ICT? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Nee, wij hebben IT (deels) uitbesteed 75,45% Nee, en wij zijn ook niet van plan deze aan te nemen 24,55% Ja, een gespecialiseerde IT-manager 9,09% Ja, een gespecialiseerde applicatiebeheerder 3,64% Wij hebben geen in IT gespecialiseerde medewerker 9,09% Heeft u een eigen IT’er in dienst, of bent u van plan deze aan te nemen? (Meerdere antwoorden mogelijk) 10 JAAR ICT VOOR DE JURIDISCHE PRAKT I JK Dit onderzoek is uitgevoerd door:

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=