Mr.

Mr. 6 2018 / 63 jongere medewerker, maar wij doen als jongeren toch ook veel zaken zelfstandig.” Het vak is professioneler geworden, ziet Van Slooten. “We hebben een afdeling knowhow en professional support lawyers die ons geweldig ondersteunen. En we hebben nu ook dis- ciplines als marketing en communicatie binnen kantoor. Dat past in deze tijd. Je moet laten zien wat je doet, wat je kunt. Het is ook commerciëler geworden.” Mucko ziet dat kantoren meer en meer kennis delen. “Je kunt je niet veroorloven het niet te doen, en bovendien maakt dat het vak leuker. Samenwerken met de cliënten wordt interessanter, nu HR-managers op steeds hoger ni- veau opereren en meer kennis hebben.” Van Slooten en Mucko zijn het erover eens dat advocaten zich meer en meer in hun vak moeten blijven ontwikkelen. Een positie- ve ontwikkeling, vinden ze, maar toch heeft Van Slooten er een kanttekening bij. “Ik raad jongeren aan niet alleen binnen het arbeidsrecht actief te zijn, maar breder, meer generalistisch te blijven. Waarom? Rechters zijn ook gene- ralisten. En omdat je in de bredere context vaak verras- send goede oplossingen voor een probleem vindt. Vroeger heb ik civiel recht en strafrecht gedaan en daar heb ik veel aan gehad. Tegen jongeren zeg ik: doe ook eens een zaak over een verkeerd gelegde parketvloer.” Mucko vertelt dat dit bij haar kantoor vanzelf gebeurt omdat vaste cliënten soms ook voor andere zaken bellen. “Als dat niet te specia- listisch op een ander gebied ligt, doen we dat.” KENNIS In de toekomst ziet Van Slooten een belangrijke rol voor platforms weggelegd. “Werkplatforms, waar mensen werk doen als chaufferen, eten rondbrengen of schoonmaken, zijn in opkomst. Werkplatforms leiden ertoe dat de kern van het arbeidsrecht: de arbeidsrelatie met de gezagsver- Jaap van Slooten (1966) studeerde geschiedenis en rechten aan de Uni- versiteit van Amsterdam. In 1992 werd hij advocaat en sinds 2000 is hij partner bij Stibbe. Binnen het arbeidsrecht is hij gespecialiseerd in litigation en pensioenen. Hij pro- moveerde in 1999 en is sinds 2003 parttime hoogle- raar pensioen- en arbeidsrecht aan de UvA. Agnieszka Mucko (1986) studeerde rechten aan de Universiteit van Am- sterdam. Zij richtte zich met name op grensoverschrijdende arbeid en gelijke behandeling. Sinds haar afstuderen in 2016 is ze advocaat bij Pallas Advocaten in Amsterdam. SENIOR/JUNIOR houding, verwatert. Naar mijn idee zullen we van een ar- beidscontract naar een werkcontract gaan, dat ook voor zzp’ers geldt. We hebben er binnen kantoor een speciale website voor opgericht: www.platformisering.nl . Bedrij- ven en burgers zijn op zoek naar informatie hierover. Wij vinden het leuk om voorop te lopen, kennis te bundelen en debatten te organiseren.” Mucko signaleert een andere ontwikkeling: de opkomst van de digital nomads . “Ik denk dat de wetgever op de feiten achterloopt, niet alleen bij platformarbeid maar ook bij mensen die overal en nergens werken. Ik was onlangs bij een Amerikaanse vriendin die in Valencia in het onderwijs werkt. Zij kan de tentamens overal ter wereld nakijken, en reist veel. Je ziet het steeds meer, vooral bij schrijvers, fotografen en mensen in de IT. Zij zijn niet gebonden aan een werkplek. Dat zij onbewust in de knel kunnen komen met werkvisa, belastingen of andere arbeidsrechtstelsels realiseren zij zich niet. Estland loopt in dit opzicht voorop. Sinds 2014 kent men daar e-residency. Je kunt je als inge- zetene inschrijven zonder er feitelijk te wonen. Binnen- kort wordt daar ook een digitalnomads-visum ingevoerd. Hopelijk volgen andere landen snel.” ALBERT HEIJN Ondanks alle nieuwe ontwikkelingen blijven sommige din- gen hetzelfde. Zo werkt Van Slooten nog steeds voor Albert Heijn, net als toen hij begon. Nu doet hij met zijn team het collectieve werk met grote belangen, dus zaken als stakin- gen en ondernemingsraadprocedures. “En onze jongeren doen kleine ontslagzaakjes, ook vanuit een leerperspectief. Ze doen het graag. Net als ik vroeger vinden ze het leuk om naar de sector kanton in een uithoek van het land te gaan om over een ontslag op staande voet te procederen.”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=