Mr.

Coach of mediator wordt u bij Dialogue Le i derschap en persoon l i j ke ontwi kke l i ng I Med i at i on en conf l i ctmanagement Eth i ek en i ntegr i te i t I Profess i one l e vaard i gheden WWW.D I A L O G U E B V . N L Ons aanbod Δ Mediationopleiding (9-daags) Δ Coachopleiding (6-daags) Beide opleidingen zijn ook zeer geschikt voor professionals die coachings- en bemiddelingsvaardigheden willen ontwikkelen. Ons volledige aanbod vindt u op www.dialoguebv.nl De kracht van Dialogue ¬ Kleine groepen ¬ Persoonlijke aandacht ¬ Praktijkgericht ¬ Hoog niveau ¬ Blended learning ¬ Ervaren en deskundige trainers ¬ Individuele coachingsgesprekken ¬ Inspirerende locaties i ij i l Le i derschap en pers on l i j ke ontwi ke l i ng I Med i at i on en conf l i ct anage ent Eth i ek en i ntegr i te i t I Profe s i one l e v ard i gheden .D I A L O G U E B V . N L Ons anbod Δ ediationopleiding (9-d ags) Δ Coachopleiding (6-d ags) Beide opleidingen zijn ok z er geschikt v or profe sionals die coachings- en be i delingsv ardigheden wi len ontwi kelen. Ons vo ledige anbod vindt u op .dialoguebv.nl De kracht van Dialogue ¬ Kleine groepen ¬ Pers onlijke andacht ¬ Praktijkgericht ¬ H og niveau ¬ Blended learning ¬ Ervaren en deskundige trainers ¬ Individuele coachingsgespre ken ¬ Inspirerende locaties

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=