Mr.

Mr. 1 2018 / 13 PERSONALIA ARBEIDSTHERMOMETER Deze rubriek komt tot stand m.m.v. Brunel, DPA Legal, Michael Page, Robert Walters, Voxius, Yacht en ZumpolleVanderStoel. 1 2 Meest gevraagde specialismen afgelopen maand 3 Tempel) zich aangesloten bij de advocaten van – voorheen – Cooper Legal: JEROEN PIJTAK , ANGELIQUE HEIJMAN en ANNETTE VAN DER WEIJDEN . Zij gaan samen verder als Cooper Advocaten. TIM FLUITMAN en THOMAS VAN DER LANS zijn per 1 januari toegetreden als partner van Westland Partners Advocaten. Ze zijn er sinds respec- tievelijk 2007 en 2008 werkzaam. Fluitman is gespecialiseerd in con- tractenrecht en erfrecht, Van der Lans in ondernemings- en vennoot- schapsrecht en in commerciële geschillen. Advocaat HUUG SCHOLTEN heeft in januari Scholten Legal in Amsterdam opgericht. Hij houdt zich bezig met financieel recht en consumentenrecht en heeft daarnaast een algemene civiele procespraktijk. Hiervoor was Scholten senior legal counsel bij ABN AMRO Bank met als aandachtsgebied retail & private lending. Per 1 januari zijn PETER DE WAAL en STEVEN PALM begonnen in de arbeidsrechtpraktijk van het Rotterdamse Windt Le Grand Leeuwenburgh. Bij de litigation en herstructureringspraktijk van het kantoor zijn per begin dit jaar CHRISTIAN OTTO en JOB BIJLOO gestart. Per 1 januari is de praktijkgroep Ondernemingsrecht van KienhuisHo- ving versterkt met advocaat MARC VAN RIJNSOEVER. Advocaat-senior me- dewerker MARLIES KNOOK is 1 februari begonnen in de praktijkgroep Vastgoed. Zij komen van respectievelijk HVG Law en JPR. MR. OVERSTAPPERS In de rubriek Overstap van de week op www.mr-online.nl komt elke week een jurist aan het woord die onlangs is begonnen in een andere baan. Hieronder enkele uitspraken van de overstappers. De volledige interviews zijn te vinden op www.mr-online.nl/Mrs. van de week/Overstapmr. van de week. Kandidaat-notaris MONIQUE TIEBEN is overgestapt van notariskantoor Groen in Scheemda naar het team Vastgoed van PlasBossinade. “Het werken met mensen maakt het vak boeiend. De zaken goed regelen voor de cliënt en het zodanig uitleg- gen dat hij echt begrijpt wat er wordt vastgelegd en geregeld.” ARJEN RAAT is head of Legal geworden bij Olympia Uitzendbureau waar hij lei- ding geeft aan het juridisch team. Raat was hiervoor director Legal bij het trust- kantoor Unsworth & Associates en heeft jarenlange ervaring als advocaat onder- nemingsrecht. Gaat hij ooit nog terug naar de advocatuur? “Zeg nooit nooit, maar in dit stadium van mijn carrière is het een logische stap om binnen het bedrijfsleven werkzaam te blijven.” MIRJAM VAN SCHOONHOVEN is overgestapt van Van Till advocaten naar Davids Advo- caten in Amsterdam, waar zij partner is geworden. Van een full service naar een nichekantoor, waarom? “Een nichekantoor biedt veel voordelen op het gebied van kwaliteit, efficiëntie en knowhow. Bij Davids Advocaten kan ik mij echt toeleggen op mijn specialisme ondernemingsrecht. Ook levert de beperktere omvang meer betrokkenheid op, zowel bij de mensen die er werken als in de relatie met cliënten.” HESTER BAIS is samen met Maartje van der Beek 1 december kantoor BAIS Legal in Amersfoort begonnen. Zij leggen zich toe op financieel recht, financiering en ze- kerheden en insolventierecht. Bais en Van der Beek denken over veel zaken hetzelf- de. “Ik zie onze samenwerking dan ook als een synergie. 1 + 1 = 3 of misschien zelfs wel 5 met Maartje erbij.” JAN JAKOB PEELEN is per 1 januari als partner de energiepraktijk van Dentons Boekel komen versterken. Hij is afkomstig van Norton Rose Fulbright. Hoe ziet hij de ‘nieuwe advocatuur’? “Ik denk dat de nieuwe advocatuur zich kenmerkt door het aandragen van praktisch toepasbare oplossingen tegen redelijke en transparan- te kosten. Om dit te kunnen doen is het naar mijn mening van groot belang om je te onder- scheiden door kennis van de markt en door te blijven innoveren. Dentons Boekel heeft deze in- novatieve cultuur.” KRIJN KEUKENS is per 1 januari als partner Corporate en M&A overgestapt van Banning naar Clairfort in Zeist. “We willen vooral advocatuur bedrijven op een Coolblue-achtige manier: met plezierige gespecialiseerde collega’s werken voor leu- ke cliënten en die zoveel mogelijk ontzorgen.” COMMERCIËLE CONTRACTEN COMPLIANCE PRIVACY/IT ROOSKLEURIGE VERWACHTINGEN Remco Feuth: “Zoveel economen, zoveel meningen, dat is van alle tijden. Of de stevige groei die de wereldeco- nomie de laatste jaren heeft laten zien bestendig is, moeten we dus nog maar afwachten. In ieder geval zijn de verwachtingen voor 2018 nog altijd rooskleurig. En dat blijkt. In het bedrijfsleven is volop werk, zowel voor vaste posities als voor interimwerk. Nu de AVG (Europese privacyverorde- ning) eind mei van toepassing wordt verklaard is er nog steeds veel behoefte aan specialisten die een en ander kunnen imple- menteren in de organisatie. Project- management skills zijn onontbeerlijk gekoppeld aan kennis van IT-syste- men. Daarnaast blijft compliance in de meest brede zin een veelgevraagde competentie. Last but not least: er wordt weer gebouwd: kantoren, huizen, infrastructuur et cetera. Hier is dan ook veel (bouwrechtelijke) contractue- le ondersteuning nodig. Net als overal in het bedrijfsleven waar de orderboe- ken vol zijn. In de advocatuur zien we dat de praktijken in M&A en Finance op volle kracht doordraaien. Kortom: 2018 biedt genoeg mogelijkheden om er een mooi jaar van te maken.” REMCO FEUTH IS CONSULTANT BIJ VOXIUS LEGAL SEARCH & INTERIM (WWW.VOXIUS.NL).

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=