Mr.

Mr. 1 2018 / 3 S inds 1 januari is de exploitatie van Mr. overgegaan van Wolters Kluwer naar de nieuw opgerichte Uitgeverij Mr. De overdracht van het merk Mr. met het bijbehorende tijdschrift, de website en de nieuwsbrief past in de strategie van Wolters Kluwer zich te focussen op productlijnen die binnen de kern van haar productportfolio vallen. Beide partijen zijn enthousiast over deze overeenkomst. Uitgeverij Mr. is opgericht door twee partijen die al jaren succesvol verbonden zijn aan Mr., namelijk Van Kleef Media (voor de inhoud) en SalesQ (voor de commercie). Zij zijn bij uitstek goed gepositioneerd om de activiteiten voor Mr. over te nemen en aan de behoeften van de klanten van het Mr.-plat- form te voldoen. De komende jaren zullen karakter en inhoud van Mr. gaan veranderen. Belangrijkste ont- wikkeling − en daarin volgen we de mainstreammedia − is dat de website leidend zal gaan worden en dat het magazine daarmee meer signalerend wordt. Een website en een nieuws- brief zijn natuurlijk actueel, maar ook vluchtig. Het magazine herinnert de lezers aan arti- kelen die eerder verschenen op de website, geeft die in verkorte wijze weer, maar wijst ook op de langere en verdiepende versie van zo’n artikel op de site. En natuurlijk is een tijdschrift een veel beter medium voor de vele foto’s die Mr. kenmerken. Het magazine wordt daarmee dus ook visueler. En dat heeft dan weer te maken met het veranderend leesgedrag van (ook) de lezers van Mr. Er wordt steeds meer gekeken en steeds minder gelezen. Hier bevinden we ons in een spagaat. Mr. bedient niet alleen een heterogene doelgroep qua beroepssamenstel- ling, we willen ook nog eens alle juristen van alle leeftijden van passende informatie voor- zien. Die ambitie realiseren wordt de uitdaging voor de komende jaren. Mr. is allang niet meer alleen een magazine. Met website, nieuwsbrief en vacaturebank bieden we een echt ‘platform’. Het is onze ambitie dat een veelheid aan ‘stakeholders’ aan- wezig gaat zijn op dat platform. Met het oog daarop introduceren we voor met name onze commerciële partners het begrip‘kennispartner’. Het doet ons deugd dat onze trouwste ad- verteerder Voxius de eerste kennispartner is. Uitgangspunt is dat kennispartners over in- formatie beschikken, content, die voor onze lezers van belang is. Hun informatie wordt op de site gepubliceerd; in het magazine wordt ernaar verwezen. De redactionele onafhanke- lijkheid blijft overigens altijd vooropstaan. Dus ook de herkenbaarheid voor de lezer wie de afzender van welke informatie is. Over al onze verdere plannen informeer ik u in de komende nummers. Heeft u nu al vra- gen, bijvoorbeeld over de Mr. kennispartners, mailt u mij dan. ONDERZOEKT ALLES EN BEHOUDT HET GOEDE Mr. is hét onafhankelijk magazine voor juristen. Het bericht, belicht en becommentarieert actuele zaken in de juridische wereld. Mr. heeft een op- lage van 28.000 en verschijnt 9 keer per jaar. Informatie over abonnementen: zie onderaan dit colofon Redactieadres: Donkere Spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem mail: redactie@mr-magazine.nl Redactie: Michiel van Kleef (managing editor), mr. Peter Louwerse (redacteur online en nieuws), mr. Karen Rijlaarsdam (eindredacteur), drs. Christa Rompas (bureauredacteur) Vaste medewerkers: mr. Jurjen Boorsma (Arrest van de maand), mr. Alieke Bruins, mr. drs. Michel Knapen, drs. Michiel Rohlof (Dealmakers), prof. mr. Roel Schutgens (column), mr. drs. Miek Smilde, mr. Henriette van Wermeskerken Fotografie: Chantal Ariëns, Chris van Houts, Geert Snoeijer Website: www.mr-online.nl Webmeester: Bart Pronk, webmeester@mr-online.nl Uitgeverij: Uitgeverij Mr. BV Paul Krugerkade 45A 2021 BN Haarlem Charley Beerman (publisher), mail: beerman@mr-magazine.nl Vormgeving: Colorscan BV, Den Haag Drukwerkinkoop en productiebegeleiding: RVV/Grafisch, Almere Advertenties: SalesQ VOF Paul Krugerkade 45A 2021 BN Haarlem Media-advies: Bas van Wooning, 023 – 711 3200, mail: vanwooning@salesq.nl Abonnementen: Abonnementen zijn gratis als u jurist of rechtenstudent bent. Voor anderen: los nummer € 13,75, jaarabonnement € 124,50. Kijk op www.mr-online.nl/abonneren/ voor meer informatie. Adreswijzigingen: abonnementen@mr-magazine.nl Klantenservice: 023 – 711 3200 (werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur) Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever open- baar worden gemaakt of verveelvuldigd. ISSN 1388-3372 – Copyright Uitgeverij Mr. BV 2018 MICHIEL VAN KLEEF, MANAGING EDITOR (VANKLEEF@MR-MAGAZINE.NL )

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=