Mr.

6 / Mr. 1 2018 NIEUWS Veel advocatenkantoren hebben hun gegevensbeveiliging niet op orde, zeggen deskundigen tegen Mr. “Een heleboel advocaten profileren zich in de hype die privacy heet”, al- dus privacy-advocaat Olaf van Haperen. “Maar slechts wei- nigen steken energie in de eigen gegevensbescherming.” V an Haperen (Kneppelhout & Korthals) vindt dat de Nederland- se Orde van Advocaten zich meer moet laten gelden op dit ge- bied, en wordt daarin bijgevallen door advocaat en hoogleraar Gerrit-Jan Zwenne (Brinkhof/Universiteit Leiden) en IT-onderne- mer LennonWiarda (In Eerste Aanleg). De NOvA zegt zich wel degelijk bewust te zijn van het belang van cybersecurity.“Het staat bij ons hoog op de agenda”, zegt een woordvoerder. Op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbe- scherming van kracht. Een belangrijk element is dat or- ganisaties de persoonsgegevens van hun klanten goed moeten beveiligen. Wiarda zegt dat advoca- ten zich maar mondjesmaat bewust zijn van de risico’s van datalekken.“De advocatuur is ver- ouderd. Inbreken op een fax? Een fluitje van een cent voor een hacker.” Het grootste probleem, denkt Van Ha- peren, zit bij middelgrote kantoren. “Ze zijn veel interessanter dan ze zelf denken, maar ze hebben onvoldoende kennis. Als ze niet com- pliant zijn, riskeren ze boetes.” Hij voorspelt dat het aantal cy- beraanvallen op advocatenkantoren zal toenemen. Zijn kantoor heeft een forse praktijk op het gebied van privacy en databe- scherming. “Maar de grote afwezige onder de adviesvragers is de eigen beroepsgroep. Veel advocaten hebben hun eigen IT- omgeving. Dat zou de Orde van Advocaten moeten verbieden.” Zwenne merkt op dat advocatenkantoren door hackers worden gezien als ‘laaghangend fruit’. “Het kost betrekkelijk weinig moeite om binnen te komen en je hebt kans op een flinke buit.” Hij is minder pessimistisch over de advocatuur dan Van Hape- ren. “Ik denk niet dat het in de advocatuur veel slechter is ge- steld dan bij andere dienstverleners, zoals accountants.” Kneppelhout & Korthals heeft gekozen voor back up en colocatie als beveiliging. Van Haperen: “Als ons moeder- systeem wordt gehackt, kunnen we binnen een half uur overschakelen op een ander systeem.” E-mails worden met een vertraging van twee mi- nuten verzonden. Zwenne: “Een eenvoudige, maar effectieve maatregel is het installeren van remote- wipe of cleansweep-tools, waarmee de mobiele telefoon op afstand kan worden gewist.” KANTOREN ‘LAAGHANGEND FRUIT’ VOOR HACKERS ADVOCATUUR RECHTBANKFUSIES WEINIG EFFECTIEF De doelen van de Wet Herziening Gerechtelijke Kaart, waardoor het aantal gerechten werd verminderd om effici- ënter werken mogelijk te maken, zijn maar deels gehaald. D e Commissie Herziening Gerechtelijke Kaart die de effecten van de nieuwe wet onderzocht in opdracht van de regering, ziet onvoldoende verbeteringen bij de slagkracht van de ge- rechtsbesturen. Ook in de samenwerking binnen de strafrecht- keten is nauwelijks vooruitgang geboekt, en evenmin kon de Rechtspraak doorlooptijden verkleinen. Een ander kritiekpunt is dat de gerechtsbesturen, de Raad voor de rechtspraak en het ministerie van Justitie en Veiligheid sig- nalen over ontoegankelijkheid van rechtspraak onvoldoende met elkaar hebben gedeeld. De commissie zegt dat sluiting van kantongerechten heeft geleid tot hogere verstekpercentages. Door de Wet Gerechtelijke Kaart werd in 2013 het aantal recht- banken teruggebracht tot elf. Er bleven vier gerechtshoven over. Bij het Openbaar Ministerie kwamen er tien arrondisse- mentsparketten en één ressortsparket. Commissievoorzitter Henk Kummeling schrijft de problemen onder meer toe aan het complexe reorganisatieproces, waarin medewerkers van sommige rechtbanken vasthielden aan hun eigen werkwijze. “Schaalvergroting heeft geen zin als iedereen Depositphotos-realinemedia foto: Roel Rozenburg zijn werk op dezelfde manier blijft doen. Maar binnen de ge- rechten ziet men nu gelukkig in dat er werk aan de winkel is.” Kummeling drukt de Rechtspraak en de politiek op het hart: “Voer even geen nieuwe reorganisaties in.” Voorzitter Frits Bak- ker van de Raad voor de rechtspraak zegt dat de Rechtspraak snel aan de slag gaat met de voorstellen van de commissie. Henk Kummeling (rechts) overhandigt het rapport aan minister Sander Dekker.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=