Mr.

Mr. 4 2018 / 43 dag kennismaken met deze drie kantoren, die in work- shops eenzelfde thema vanuit verschillende juridische invalshoeken belichten. Na afloop is er een barbecue op het Scheveningse strand. Funnekotter: “Amsterdam heeft op veel studenten grote aantrekkingskracht, maar Den Haag heeft net zo veel moois te bieden. Op basis van cv en cijferlijst worden jaarlijks twintig tot dertig studenten geselecteerd.” Studenten benaderen Pels Rijcken vaak ook zelf, bijvoorbeeld via LinkedIn. “Veel topta- lenten nemen rechtstreeks contact op met de recruiters om kennis te maken met de praktijk van ons kantoor.” Omdat steeds meer studenten behoefte hadden aan een informeel gesprek organiseert het kantoor elke maand ‘Pels Rijcken@noon’, waarvoor elke rechtenstudent zich kan aanmelden. “Studenten schuiven aan voor een lunch met advocaat-stagiaires of kandidaat-nota- rissen. Een aantal van deze studenten werkt inmiddels bij ons.” HET NIEUWE WERKEN Ook Nysingh heeft een overwegend nationale praktijk. Het kantoor richt zich op overheid, zorg, food & agri, handel & industrie en onderwijs. Er werken 86 advocaten, acht (kandidaat-)notarissen en enkele juridische mede- werkers. Het kantoor heeft vestigingen in Arnhem, Apel- doorn, Zwolle en sinds september 2017 ook in Utrecht. Daar is Het Nieuwe Werken geïntroduceerd. “Hier kun- nen ook advocaten van andere vestigingen één of twee da- gen per week werken”, zegt Ilona Schotman, HR- adviseur bij Nysingh. “Voor een in Utrecht afgestudeerde student die op een andere vestiging is aangenomen en in Utrecht wil blijven wonen kan dit prettig zijn. Zo leer je ook advoca- ten van andere vestigin- gen kennen en dat zorgt voor een leuke dyna- miek.” Met een relatief nieuw team van vier medewer- kers houdt Schotman zich bezig met HR, arbeidscommunicatie en recruitment. Bij Nysingh werken 22 advocaat-stagiaires, waarvan de helft uit vrouwen bestaat. “Ze komen uit verschil- lende studentensteden. Ons kantoor heeft aantrekkingskracht op studenten in het hele land. We staan profit- en beursgeno- teerde bedrijven bij, maar ook zorg- en on- derwijsinstellingen en diverse overheidsinstanties. Studenten vinden deze mix van cliënten in- teressant.” Het beeld dat studenten van Nysingh hebben komt volgens Schotman overeen met de werke- lijkheid. “Ze hebben de indruk dat je bij ons op een persoonlijke ma- nier wordt behandeld en merken dat onze dienstverlening van hoog- staande kwaliteit is. We zijn op een plezierige manier zakelijk, maar ook informeel. Dat imago spreekt studenten aan. Studenten die met ons in contact zijn geweest geven aan dit prettig te vinden.” NO NONSENSE Zes van de huidige advocaat-stagiaires liep bij Nysingh een student-stage. “Op elke vestiging behalve Utrecht is er con- tinu een student-stagiaire, in totaal hebben we er onge- veer 25 per jaar. Om binding te houden met deze studen- ten, ben ik als HR-adviseur nauw bij hen betrokken.” Studenten kunnen met Nysingh kennismaken in de mas- terclasses die het kantoor met de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht organiseert. “Naar recruitmentactiviteiten nemen we altijd advocaat-stagi- aires mee. We hebben een hele leuke groep advocaat-sta- giaires, die graag meedenkt en heel actief bezig is met werving. Zo wist een van hen een oud-studiegenoot met belangstelling voor ons kantoor en dat bleek ook weer een topper. Deze manier van werven werkt bij ons heel goed.” Om studenten de sfeer op kantoor te laten proeven zet Nysingh graag sociale media in. “Instagram vind ik een leuke manier om te laten zien wie we zijn en welke din- gen we buiten kantoor doen. Inhouse events organiseren we niet zo vaak. Bij ons is het meer maatwerk. Nysingh is vooral een no-nonsense-kantoor. Als iemand aangeeft graag kennis met ons te willen maken, dan regelen we dat gewoon.” “INHOUSE EVENTS ORGANISEREN WE NIET ZO VAAK. BIJ ONS IS HET MEER MAATWERK” Ilona Schotman (Nysingh): “Ons kantoor heeft aantrekkingskracht op studenten in het hele land.” RECRUITMENT

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=