Mr.

Mr. 4 2018 / 53 SENIOR/JUNIOR het Nederlandse bedrijf. Na afloop van de overeenkomst kwam het eigendomweer terug bij de Nederlandse partij.” Tegenwoordig doet Schot veel financial regulatory en deri- vaten. “Dan gaat het om vragen als: welke regelgeving is van toepassing, waar moet een buitenlandse vermogens- beheerder zich aan houden als hij in Nederland zijn dien- sten wil aanbieden? Dat gaan wij dan lekker uitpuzzelen. Andere voorbeelden: virtual cash pooling , het uitmiddelen van bankrekeningstanden binnen een concern, op een nieuwe manier. Hoe verlicht je de administratieve lasten binnen een bedrijf? Wetten passen vaak niet op nieuwe technolo- gieën, bijvoorbeeld cryptocurrencies , ditigaal geld. De Wet op het financieel toezicht voorziet daar niet in. Ook initial coin offerings, ICO’s, waarmee je financiert via cryptocur- rencies, komen niet in de regelgeving voor. Mijn werk biedt geweldige intellectuele uitdagingen. Het is soms moeilijk aan anderen uit te leggen wat ik doe.” FOCUS Muziek maakt Schot nog maar weinig. “Het ontbreekt mij aan tijd daarvoor. Ik kies er nu voor om de focus vol- ledig op mijn huidige beroep te leggen. Je kunt het ver- gelijken met topsport. Ik zoek high-end-solutions in meerdere landen, in meerdere disciplines. Elke zaak is anders. Saai is het nooit. Ik denk dat iedereen die ban- king & finance doet cijfermatig is ingesteld en van puz- zelen houdt.” Leemans beaamt dat. “Ja, ons werk lijkt vaak op puzze- len.” Er wordt een groot beroep gedaan op het analytisch vermogen. Het vak laat weinig ruimte voor andere zaken. Leemans: “Ik heb altijd serieus gehockeyd, hetgeen bete- kent dat je minstens twee keer per week traint en ieder weekend een wedstrijd speelt. Maar dat werd met deze baan te veel. Bedrijfshockey trekt mij verder niet echt. Lie- ver speel ik af en toe voetbal, vrijblijvend, met een groepje vrienden. Daarnaast doen wij met kantoor mee met de DLA Piper zaalvoetbalcompetitie waar alle grote advoca- tenkantoren aan meedoen, en in de zomer met de Zomer- competitie. Daar doen naast advocatenkantoren ook aller- lei andere bedrijven aan mee.” Als je iets op hoog niveau doet, of dat nu sport is of een be- roep, moet je keuzes maken, aldus Schot. “Want er wordt commitment gevraagd. Je kunt nu eenmaal niet overal te- gelijk zijn. Houdt focus, zou ik jongeren willen aanraden. En leidt een gebalanceerd leven, dus doe ook andere din- gen naast je werk. Benno doet dat goed. Zelf zit ik in het bestuur van verschillende stichtingen die met muziek te maken hebben, zoals de Holland Baroque Society en een ensemble van jonge strijkers en blazers. Nog een advies: probeer eens uitgezonden te worden, doe een second- ment.” Leemans is dat zeker van plan. “Dat zou ik leuk vinden, en het wordt ook vanuit kantoor gestimuleerd.” VERANDERING Schot vergelijkt fintech, de verzamelnaam voor technolo- gische oplossingen in de financiële wereld, met het inter- net. “Vroeger stonden we urenlang pakken papier te faxen. Internet heeft de wereld veranderd. Ik denk dat fin- tech dat ook gaat doen. Smart contracts zullen een grote vlucht nemen. Meer en meer zal gestandaardiseerd wor- den.” Baker McKenzie en DLA Piper hebben, zoals alle kan- toren die wereldwijd werken, innovatiebudgetten om we- reldwijd uit te rollen, aldus Schot en Leemans. “Technologie gaat businessmodellen veranderen”, zegt Schot. “Maar aan advocaten als wij blijft altijd behoefte. Wij zoeken namelijk high-end-oplossingen, die alleen mensen kunnen bedenken.”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=