Mr.

Mr. 7 2018 / 15 E-Court mag dan snel, efficiënt en goedkoop zijn, maar daar houden de voordelen dan ook op. “Niet transparant, geen recht op een eerlijk proces, de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de arbiters zijn niet gegarandeerd, consumenten worden onvoldoende beschermd”, sommen juristen op. E-Court zelf wijst alle kritiek van de hand. I n het onlangs verschenen boek E-Court naast overheidsrechtspraak legt Dorien Thiescheffer de werkwijze van e-Court langs de ju- ridische lat – en laat er weinig van heel. Omdat bijna alle zorg- verzekeraars hun geschillen bij e-Court hebben ondergebracht, heeft zo’n beetje iedere Nederlander met e-Court te maken. “Je komt voor e-Court, tenzij je nadrukkelijk aangeeft naar de rech- ter te willen. Dat moet worden omgedraaid, zodat consumen- ten vooraf toestemming kunnen geven.” Ook constateert Thiescheffer dat de werkwijze van e-Court strij- dig is met het recht op een eerlijk proces. “Het recht op hoor en wederhoor is behoorlijk gebrekkig. Termijnen zijn kort en on- duidelijk.” En omdat alleen grote bedrijven zaken bij e-Court aanhangig maken, zijn zij in zekere zin de financiers van deze online private rechtspraak. “Het is niet ondenkbaar dat de arbi- ters dan vaker in het voordeel van die bedrijven zullen beslis- sen.” Op die manier is e-Court een weinig onpartijdig en onaf- hankelijk instituut. Dat beeld wordt versterkt nu er geen namen van arbiters op de website staan. Ook hoogleraar consumentenrecht Charlotte Pavillon (Rijksuni- versiteit Groningen) is kritisch.“Stel je koopt iets op een web- shop en in de algemene voorwaarden staat een beding dat onre- delijk bezwarend is. Een boetebeding bij niet-nakoming, of JURISTEN KRAKEN DE WERKWIJZE VAN E-COURT De Zuidas krijgt er weer beton bij, ten koste van het laat- ste stuk echt groen. The Green Living Lab verdwijnt. T he Green Living Lab werd het groenste stukje van de Zuidas genoemd. Het lag tussen het Academisch Centrum Tand- heelkunde Amsterdam en het kantoor van Deloitte, aan de Gustav Mahlerlaan – op loopafstand van de grote advocaten- kantoren. Vier jaar geleden opende deze stadstuin, locatie voor groene workshops en voorzien van een lunchroom. In de tuin groeiden minstens veertig verschillende bomen. Advocaten konden hier ZUIDAS VERLIEST LAATSTE STUKJE GROEN gezonde broodjes halen, yogalessen volgen, wat lezen in de geodetische koepel of tussen het sloophout de laatste voorberei- dingen treffen voor een pleidooi voor de rechtbank. Maar dat is verleden tijd. Eind september werd The Green Li- ving Lab gesloten om plaats te maken voor een nieuw ge- bouw voor de Vrije Universiteit. betalings- en vervaltermijnen die te kort zijn. Je hebt onvoldoen- de het recht de overeenkomst te herroepen. Dergelijke bedingen moeten worden getoetst door de arbiters van e-Court. De over- eenkomst moet tot stand zijn gekomen volgens de wettelijke re- gels en dat geldt ook voor de inhoud van de overeenkomst – dit ter bescherming van de consument.” Volgens Pavillon controleren de arbiters onvoldoende of het consumentenrecht wel correct wordt toegepast.“De rechter moet in de exequaturfase kijken of het consumentenrecht goed is nageleefd, maar hij moet daarbij roeien met de riemen die hij heeft.” OokThiescheffer ziet een probleemmet de executie van e-Court- vonnissen – dat overigens buiten de‘schuld’ van e-Court ligt. Die moeten volgens de wet summier worden getoetst, maar wat is ‘summier’?“De rechtbank Almelo deed dat wel heel summier, het exequatur werd erg snel verleend. De rechtbank Amsterdam vond dat nadrukkelijker naar deze vonnissen moest worden ge- keken, zeker nu vraagtekens kunnen worden gezet bij de onpar- tijdigheid en onafhankelijkheid van e-Court en met de strijdig- heid met een eerlijk proces.” Omdat nog niet duidelijk is hoe ‘summier’ moet worden getoetst, verlenen de rechtbanken op dit moment geen exequaturs meer – en ligt e-Court feitelijk stil. Zo- als e-Court nu functioneert, kan het voor steeds meer bedrijven aantrekkelijk zijn, vindt Pavillon – met de verkeerde redenen. “Dat zijn mogelijk bedrijven die bang zijn voor een te kritische rechter en hopen dat e-Court tussen de mazen van de wet blijft.” Volgens haar moet e-Court betere voorlichting verschaffen. Chinese wall E-Court wijst bij monde van voorzitter Ruud baron van Hövell tot Westerflier alle kritiek van de hand. “We hebben aange- toond dat de kritiekpunten geen enkele basis hebben. We zijn geen commerciële organisatie. Er bestaat een ‘Chinese Wall’ tussen stichting en administrateur. Het bestuur van de stich- ting en de arbiters zijn volledig onafhankelijk. De arbiters heb- ben geen eigen belang bij de uitspraken die ze doen. Zij passen het Nederlandse recht toe, inclusief het consumentenrecht. E- Court voldoet verder aan alle wettelijke eisen om een arbitrage- instituut te zijn.” (MK) NIEUWS ARBITRAGE

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=