Fijne familie

Snelrechter Camiel Hanegraaf bespreekt een zaak waarin enkele aandeelhouders hun broer, tevens bestuurder van een beheervennootschap, aansprakelijk stellen. Zij vorderen onder meer dat hun broer verantwoording aflegt over de afgelopen twintig jaar.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Fijne familie

Tot de nalatenschap van moeder behoren alle aandelen in ‘beheermaatschappij’. Haar erfgenamen (de kinderen) zijn nog niet tot een volledige afwikkeling van de nalatenschap gekomen. Gedaagde (ook een kind) is sinds juni 2000 enig bestuurder van de beheermaatschappij.

Volgens drie erfgenamen (‘eisers’) is gedaagde jegens hen aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad wegens zijn gedragingen als bestuurder van de beheermaatschappij. Daarnaast vorderen eisers een veroordeling van gedaagde om rekening en verantwoording af te leggen over het bestuur vanaf juni 2000. Eisers zouden jarenlang niet zijn geïnformeerd over het reilen en zeilen van de beheermaatschappij, de jaarstukken zouden niet zijn gedeponeerd en de algemene vergadering zou sinds het aantreden van gedaagde nooit de jaarstukken hebben goedgekeurd. Door de onbehoorlijke taakvervulling van gedaagde is het vermogen van de beheermaatschappij verdampt. Volgens eisers valt daarvan aan gedaagde persoonlijk een ernstig verwijt te maken.

De rechtbank Rotterdam stelt in een recent vonnis (ECLI:NL:RBROT:2020:9485) voorop dat de vraag of gedaagde op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk is jegens eisers moet worden beantwoord aan de hand van de maatstaf van artikel 2:9 BW (interne bestuurdersaansprakelijkheid). In dit geval geldt dezelfde hoge drempel voor aansprakelijkheid. Aan gedaagde moet een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. Eisers moeten daarvoor voldoende concrete feiten en omstandigheden stellen en (bij gemotiveerde betwisting) voldoende onderbouwen. De rechtbank is van oordeel dat eisers niet aan deze stelplicht hebben voldaan. De stellingen van eisers zijn deels feitelijk onjuist. Er zijn namelijk wel degelijk jaarrekeningen van de beheermaatschappij opgemaakt. Gedaagde heeft notulen overgelegd. Daaruit blijkt dat eisers aanwezig zijn geweest bij de algemene vergaderingen en dat de jaarrekeningen op die vergaderingen zijn besproken. De jaarrekeningen inzake de jaren 2006 tot en met 2010 zijn goedgekeurd. Over die jaren is decharge verleend. Volgens de rechtbank volgen uit de gang van zaken na 2010 geen feiten of omstandigheden die een ernstig verwijt aan de zijde van gedaagde opleveren. De rechtbank wijst deze vordering af.

De rechtbank wijst eveneens de vordering om gedaagde te veroordelen tot het afleggen van rekening en verantwoording af. Het bestuur dient in beginsel verantwoording af te leggen aan de algemene vergadering. Gedaagde heeft echter agenda’s en notulen overgelegd. Daaruit blijkt dat eisers van het plaatsvinden van vergaderingen op de hoogte zijn gesteld en dat eisers die vergaderingen hebben bijgewoond.

Ik betwijfel of eisers daadwerkelijk meenden een sterke zaak tegen gedaagde in handen te hebben. Mijn twijfel wordt niet bepaald weggenomen door de omstandigheid dat eisers zich beroepen op het niet tijdig deponeren van jaarstukken. Dat is een argument dat onder omstandigheden gebruikt kan worden in het kader van faillissementssituaties (artikel 2:248 BW). Hier is van faillissement echter geen sprake. Althans, indien daaronder het tenietgaan van de familierelatie niet wordt begrepen.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top